Naturvetenskapsprogrammet är till för dig som är intresserad av naturvetenskap och vill ha en bred utbildning med ett modernt upplägg. Programmet är en utmärkt bas för dig som vill studera vidare till till exempel läkare, veterinär, astronom, jurist eller bli forskare.

Programmet har en miljöprofil, där studier i flera ämnen kombineras och ger dig en bred och viktig kunskap om hur vi når hållbar utveckling. Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt utifrån, laborationer, datorsimuleringar och fältstudier.

I vår NA-verkstad erbjuds även extra tillfällen där du kan studera. Här träffar du lärare och elever från alla årskurser som arbetar tillsammans. NA-verkstaden är till för alla elever och ger dig möjlighet att repetera, läsa läxor, komma ifatt eller plugga lite extra.

Du får en stark naturvetenskaplig grund att stå på. Utbildningen öppnar många dörrar för framtida utbildnings- och yrkesval.

Inriktningar

Vi erbjuder dig inriktningen naturvetenskap vilket innebär att du läser flera kurser inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Därefter har du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom exempelvis naturvetenskap, matematik eller språk. Vi har även en miljöprofil, vilket innebär ett större fokus på fältstudier och miljöfrågor.

NIU – Nationell idrottsutbildning

Plugga vidare till

läkare, ingenjör, jurist, kemistHjälpte informationen på sidan dig?