Preparandutbildning Kriminalvården

En utbildning för dig som önskar arbeta inom kriminalvård eller annat socialt arbete i framtiden.

Kriminalvården bedömer att de har ett stort rekryteringsbehov av personal och nu startar vuxenutbildningen i Kristianstad en andra preparandutbildning för dig som vill arbeta inom kriminalvården och/eller socialt arbete.

Kursinnehållet är framtaget i samverkan med rekryterare från Kriminalvården. Utbildningen kan vara meriterande för ditt framtida yrkesliv inom socialt arbete.

Utbildningen bedrivs på distans, heltid och innehåller obligatoriska närträffar på VLC i Kristianstad. Under närträffarna möter du olika verksamheter och yrkeskategorier.

Utbildningen ger inte en direkt anställning utan syftar till att öka kunskapen om socialt arbete.

Ansökningsperiod
Utbildningen är sökbar i vår webbansökan. Läs mer under rubriken "Ansök till utbildningen". Sista ansökningsdag är den 23 augusti. Utbildningen startar den 30 september 2024.

Mål
Huvudsyftet med utbildningen är att eleven tränar sig i att tänka kring rollen inom
kriminalvården eller annat social arbete utifrån perspektiven i kurserna och utifrån sig själv som person. Du får en möjlighet att förbereda dig och ta ställning kring ditt framtida yrkesliv.

Utbildningstid
Ca 25 veckor, utbildningen är CSN-berättigad.

Förkunskaper
Grundskolenivå i svenska som andraspråk eller motsvarande.

Målgrupp
Över 20 år.

Vilka kurser ingår?

KursPoäng
Socialt arbete100
Sociologi100
Kommunikation100
Aktivitetsledarskap100
Etnicitet och kulturmöten100
Summa 500

Har du frågor om preparandutbildningen?

Kontakta studievägledarna på väglednings- och lärcentrum, VLC.

Ansök till utbildningen

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?