Elevinformation

Här samlar vi sådant som är viktigt att veta för dig som funderar på att börja eller redan studerar på vuxenutbildningen i Kristianstad.

Innan du börjar studera på Vux

På den här sidan kan du läsa om sådant som är viktigt att veta för dig som funderar på att börja studera på vuxenutbildningen i Kristianstad. Här finns också information om inloggningar, kurslitteratur och schema som kan vara bra att ha koll på innan din kurs börja.

När du studerar på Vux

På den här sidan har vi samlat sådant som är viktigt att veta för dig som redan studerar på vuxenutbildningen i Kristianstad för att du ska lyckas med dina studier. På vuxenutbildningen utgår vi ifrån aktivt deltagande, aktivt lärande och att varje studerande bidrar till undervisningen.

Betyg, intyg, diplom eller studieavbrott

På den här sidan kan du beställa betyg, diplom från Vård och omsorgscollege eller studieintyg. Du kan också göra studieavbrott om du inte längre är aktiv i dina studier.

Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö för dig som är vuxen och studerar. Du kan komma hit för att tentera, göra grupparbete, bedriva självstudier eller för att träffa andra studerande. Du får en personlig inloggning till våra datorer. Lärcentrum är medlem i NITUS, nätverket för kommunala lärcentra.

Lokaler och utrustning

Lärcentrum har grupprum och större studierum på första våningen på VLC. Här finns tillgång till datorer, skrivare och skanner. Alla datorer har standardprogram (office) och vissa datorer är utrustade med specialprogram.

Du använder lärcentrum gratis och här finns tillgång till mikrovågsugn och kylskåp.

Lärarhandledning

Studieverkstad - stöd för dig som behöver allmän hjälp med dina studier, frågor om studieteknik etc. Du kan komma till Studieverkstaden måndag till fredag. Om du vill boka en tid, ta kontakt med vår speciallärare:

Stöd

Vår strävan är att vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla studerande. 

 • Behöver du hjälp med dina studier?
 • Har du läs- och skrivsvårigheter?
 • Är du i behov av hjälpmedel som underlättar dina studier?

Vi kartlägger dina behov av stödinsatser och tillsammans bedömer vi det stöd du är i behov av. Stödinsatserna kan se olika ut. Några exempel är:

 • Vägledande samtal kring pedagogiska strategier
 • Vägledning kring alternativa verktyg
 • Hjälp med att hitta lämpliga studiestrategier

Distanstentamen

Du som är inskriven vid Mittuniversitetet som distansstudent, och/eller bor i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge, har möjlighet att skriva dina tentor på VLC i Kristianstad eller Norra Station i Hässleholm.

I mån av plats kan även andra omfattas

 • Andra lärosäten utöver Mittuniversitetet kan tentera på Väglednings- och lärcentrum, under förutsättning att ert lärosäte godkänner det. Ta kontakt med respektive lärcentrum för att se om vi kan hjälpa dig, det finns tentamensmöjligheter även i Hässleholm, Bromölla, Osby och Östra Göinge. 

 • Distansstudenter som inte tillhör någon av Skåne Nordosts kommuner (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge) kan endast tentera i mån av plats vid inbokade tentamenstillfällen (detta gäller även distansstudenter vid Mittuniversitetet som inte tillhör någon av Skåne Nordosts kommuner). 

Avgift

För studenter utanför Skåne Nordosts kommuner kostar tentamen 500 kronor per tentamenstillfälle. Betalas via Swish till 123-4051785. När din plats är bokad får du ett bekräftelsemail med mer information om hur du ska gå tillväga.

Anmälan

Vill du tentera i Kristianstad, så anmäler du dig först via e-tjänsten, och därefter anmäler du dig för tentamen på annan ort till Karlstads universitet, Mittuniversitetet eller annat universitet.

Du loggar in i e-tjänsten med ditt BankID, och måste även ange datum och tid för tentamen och vilket lärosäte du studerar vid. Vi behöver få din ansökan senast 14 dagar innan tentamenstillfället.
Om du har frågor om hur du ansöker kan du kontakta oss via Distanstenta@kristianstad.se. Observera att du kan inte anmäla dig till tentamen via mail.

Frågor om distanstentamen

Stöd och hjälp

Ibland kan du som studerande behöva hjälp och stöd på olika sätt. Det kan handla om din hälsa, studierna eller livs- och framtidsvägledning. Får du problem med att klara studierna ska du i första hand diskutera med din lärare i kursen om vad som kan göras. I andra hand kontaktar du skolans resurscenter (specialpedagog, speciallärare och kurator).

Elevhälsan på VLC

Elevhälsan på VLC finns för dig som studerar en yrkesutbildning via VLC eller läser på Lärlingsakademin.

Elevhälsan erbjuder individuella samtal och gruppverksamheter med olika inriktning. Vi arbetar under sekretess och kontakten är kostnadsfri. Alla elever är välkomna till elevhälsan för frågor och bekymmer som rör hälsa och studier. Du kan komma på stödsamtal, få rådgivning eller göra tester.

För dig med funktionsvariation finns möjlighet att få tillgång till pedagogiskt stöd och tekniska hjälpmedel. Du kan få hjälp med att navigera i olika digitala verktyg och appar samt tillgång till inläsningstjänst. I vår broschyr kan du läsa mer om vår elevhälsa.

Välkommen att kontakta oss! Vi finns på Lasarettsboulevarden 2E.


Resurscenter Vux

Läser du på Komvux i Kristianstad? Då kan du vända dig till Resurscenter Vux.

Speciallärare

Har du läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning? Har du syn- eller hörselnedsättning? På Resurscenter - Vux hjälper vi dig!

Behöver du stöd i ditt läsande och skrivande? Vi hjälper dig med hur du kan använda talsyntes och inlästa böcker. Vi visar dig hur du kan använda stavningsprogram.

Behöver du övrigt stöd? Vi erbjuder även hjälp med:

 • studieteknik
 • att planera och organisera dina studier
 • handledning
 • anpassning i undervisningen
 • anpassning vid prov
 • stöd i matematik
 • individuella uppföljningssamtal

Kurator

Behöver du någon att prata med för att få råd och stöd är kuratorn den person som du kan vända dig till i förtroende. Som du vet så finns det mycket som kan ställa till det och påverka din förmåga att studera och klara studierna. Det kan vara personer eller händelser både i ditt privatliv eller här på skolan.

Det finns inga frågor eller problem som är för små.
Kurator har tystnadsplikt.

Välkommen!

Du är alltid välkommen att besöka oss i T-huset, Götgatan 2, första våningen, sal 18 och 19. Är vi inte på plats eller är upptagna när du kommer så mejla oss eller lägg en lapp i vår brevlåda, så tar vi kontakt med dig! 

Skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter? Då behöver du veta mer om hur vi på Vuxenutbildningen i Kristianstad hanterar dina uppgifter vid till exempel ansökan, antagning och prov på plats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?