Restaurang och livsmedel

Utbildning till kock och köksbiträde via Lärlingsakademin.

Kursinformation

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som kock. Utbildningen avser att ge eleven kunskaper för arbete med matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet. Den ska ge en bred grundläggande kompetens för arbete med kalla och varma rätter i såväl stora som små kök.
Utbildningen ingår kurser inom Hygien, Livsmedels- och näringskunskap, Branschkunskap, Service och bemötande, Mat och dryck i kombination, Matlagning, Servering samt Specialkoster.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs/kurser:

  • Svenska/Svenska som andra språk

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Branschens egna krav

Grundskola och minst betyg E eller Godkänt i svenska/svenska som andra språk

Ansökan

Ansökan görs via hemsidan.

Vid skyddade personuppgifter ska ingen ansökan göras via webben, kontakta VLC på mejl eller telefon för mer information.

Bilagor till ansökan; personligt brev och kopia på tidigare betyg samt intyg om man är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik

Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av din utbildningstid är förlagd till en arbetsplats och till din hjälp finns en utsedd handledare som tillsammans med din yrkeslärare är ansvarig för din utbildning. Ett vanligt upplägg är att du är på din arbetsplats tre dagar per vecka och i skolan en till två dagar per vecka. Denna kombination ger dig möjlighet att sammankoppla teori och praktik på ett unikt sätt. Betyg sätts i dina avklarade kurser.

Lärlingsutbildningarna är inom yrkesområden där det behövs arbetskraft och där det därför är lättare att få jobb. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen.

Samverkan mellan kommuner

Kristianstads kommun samarbetar med kommunerna i Skåne Nordost. Kommunerna som ingår i samarbetet är Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge. Bor du i någon av de kommunerna behövs inte ett godkännande från din hemkommun för att gå utbildningen. För alla andra kommuner krävs ett godkännande från din hemkommun. Prata därför med vuxenutbildningen i din hemkommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?