Fordon och transport

Genom Vuxenutbildningen kan du utbilda dig till Lastbil- och personbilsmekaniker. Läs mer här.

Lastbilsmekaniker Lund

Om yrket

Behovet av utbildade mekaniker för tunga fordon är stort och det finns många aktörer
på lastbilsmarknaden. Vissa har sina egna verkstäder men arbetsplatsen kan även
vara stora åkerier eller trafikföretag. Vanliga arbetsuppgifter är felsökning, reparation,
underhåll och service av tunga fordon och mobila maskiner, det är ett mekaniskt och
tekniskt yrke. Att vara serviceinriktad och ha god kommunikation med kunden är
viktigt samt kunskap i mekanik, elektronik och IT. Arbetet är rörligt och kan innebära
tunga lyft vilket kräver god grundfysik och kunskap om verktyg och andra hjälpmedel
för att undvika olika förslitningsskador.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att
jobba som lastbilsmekaniker. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Motorbranschens Yrkesnämnd - MYN.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Fordonsteknik – introduktion, Fordons- och
transportbranschens villkor och arbetsområde, Komvuxarbete, Lastbilar och
utrustning, Maskin- och lastbilsteknik samt Reparation av lastbilar/mobila maskiner
och personbilar/ lätta transportfordon. Utbildningen individanpassas och
studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Fordonsteknik - introduktion 200 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - basteknik 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - Verkstad och elteknik 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer 200 poäng

El och hybridfordon 100 poäng

Lastbilar - System och Diagnosteknik 1 100 poäng

Lastbilar - System och Diagnosteknik 2 100 poäng

Lastbilar – chassi och bromsar 200 poäng

Lastbilar – kraftöverföring 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet fordon ocn transport 100 poäng

Personbilsmekaniker Lund

Om yrket

Personbilsmekaniker är ett självständigt arbete där man ofta är specialiserad på ett
visst bilmärke eller vissa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan bestå av digital
felsökning, reparation, underhåll, service, svetsning, enklare karosseriarbeten samt
även installera elektrisk utrustning som GPS eller stereo. Att vara serviceinriktad och
ha god kommunikation med kunden är viktigt samt kunskap i mekanik, hydraulik,
elektronik och hur dessa kan samverkar för att kunna ställa rätt diagnos på bilen eller
motorcykeln. Noggrannhet är av största vikt och utvecklingen inom yrket går mot att
det bli alltmer elektronik och mindre mekanik vilket innebär att nya material, metoder
och produkter hela tiden förändrar arbetet för personbilsmekanikern.
Elektronik och IT-kunskaper allt viktig.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att
jobba som personbilsmekaniker. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Motorbranschens Yrkesnämnd - MYN.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Fordonsteknik, Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden, Bromsar - kaross och chassi, Komfort- och
säkerhetssystem, Motor och kraftöverföring, Personbilsteknik samt Reparation av
personbilar och lätta transportfordon. Utbildningen individanpassas och
studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Fordons - och transportbranschens villkor och arbetsområde 200 poäng

Personbilar – basteknik 100 poäng

Personbilar - service och underhåll 1 100 poäng

Personbilar - service och underhåll 2 100 poäng

Personbilar – verkstad och elteknik 100 poäng

Personbilar – system- och diagnosteknik 1 200 poäng

Personbilar – system- och diagnosteknik 2 100 poäng

Flerbränslefordon 100 poäng

Personbilar – förbränningsmotorer 100 poäng

El- och hybridfordon 1 100 poäng

El- och hybridfordon 2 100 poäng

Personbilar - chassi och bromsar 100 poäng

Personbilar – kraftöverföring 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet fordon och transport 100 poäng

Maskinmekaniker Lund

Om yrket

Maskinmekaniker är ett yrke för dig som vill rätta till krånglande entreprenadmaskiner på byggarbetsplatser, snö- och sandplogar, traktorer och lantbruksmaskiner. Maskinmekaniker arbetar med allt från högteknologiskt finlir till handfast skruvande på stora och tunga maskiner. Som maskinmekaniker gör du reparationer, service och felsökning på tunga fordon, som t ex jordbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner.

Utbildningens mål

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom diagonostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, särkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Fordonsteknik - introduktion, 200 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik, 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - basteknik, 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1, 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2, 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer, 200 poäng

Mobila maskiner - kraftöverföring, 100 poäng

Mobila maskiner - hydraulsystem, 200 poäng

Mobila maskiner - system och diagnosteknik 1, 100 poäng

Mobila maskiner - system och diagnosteknik 2, 100 poäng

El- och hybridfordon 1, 100 poäng

Reservdelsspecialist - lätta fordon Lund

Om yrket

Du arbetar med rådgivning samt försäljning mot privatpersoner eller verkstadsfolk där du hjälper kunden att ta fram de reservdelar som behövs. Försäljningen ske över disk, via webben eller per telefon. Reservdelsspecialist är ett serviceyrke för dig som tycker om att arbeta med människor. Precis som mekanikern måste du ha kunskaper om bilens konstruktion. Utöver detta innefattar rollen även lagerekonomi.

Utbildningens mål

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av lätta fordon samt fordonsresrvdelshandel.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Förmåga att utföra kundservice.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgiterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Fordonsteknik - introduktion, 200 poäng

Personbilar - verkstad och elteknik, 100 poäng

Personbilar - basteknik, 100 poäng

Personbilar - service och underhåll 1, 100 poäng

Personbilar - service och underhåll 2, 100 poäng

Logistik, 100 poäng

Servicekunskap 1, 100 poäng

Personlig försäljning 1, 100 poäng

Personlig försäljning 2, 100 poäng

Handel - specialisering, 100 poäng

Reservdelsspecialist - tunga fordon Lund

Om yrket

Du arbetar med rådgivning samt försäljning mot privatpersoner eller verkstadfolk där du hjälper kunden att ta fram de reservdelar som behövs. Försäljningen sker över disk, via webben eller per telefon. Reservdelsspecilist är ett serviceyrke för dig som tycker om att arbeta med människor. Precis som mekanikern måste du ha kunskap om bilens konstruktion. Utöver detta innefattar rollen även lagerekonomi.

Utbildningens mål

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av tunga fordon samt fordonsreservdelshandel.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Förmåga att utföra kundservice.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Fordonsteknik - introduktion, 200 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik, 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - basteknik, 100 poäng

Lastilar och mobila maskiner - service och underhåll 1, 100 poäng

Lastilar och mobila maskiner - service och underhåll 2, 100 poäng

Logistik 1, 100 poäng

Servicekunskap 1, 100 poäng

Personlig försäljning 1, 100 poäng

Personlig försäljning 2, 100 poäng

Handel - specialisering, 100 poäng

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?