VVS och fastighet

Genom Vuxenutbildningen kan du utbilda dig till olika yrken inom VVS och fastighet. Läs mer här.

Fastighet Bas Lund

Om yrket

Utbildning för arbete med installation, underhåll och serivce inom det fastighetstekniska området.

Utbildningens mål

 • Grundläggande kunskaper om el-, vatten- och klimatanläggningar i fastigheter.
 • Förmåga att utföra funktionskontroll och enklare service av el-, vatten- och klimatanläggningar i fastigheter.
 • Grundläggande kunskaper om mätinstrument, verktyg och material som används inom området.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar.
 • Kunskaper om effetiv och miljövänlig energianvändning.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 32 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Systemuppbyggnad, 100 poäng

Värmelära, 100 poäng

Praktisk ellära, 100 poäng

Elkraftteknik, 100 poäng

Fastighetsförvaltning, 100 poäng

Fastighetsservice - byggnader, 100 poäng

Fastighetsservice - VVS, 100 poäng

Luftbehandling, 100 poäng

Kyl- och värmepumpsmontör Lund

Om yrket

En kyl och värmepumps montör ska vara serviceinriktad och problemlösare till
tekniska hantverksmässiga kyl- och värmepumpsinstallationer. Arbetsuppgifterna kan
bestå av nyinstallation och service av kyl- och värmepumpsanläggningar i fastigheter,
butiker och industrier. De kan även vara mer avancerade system som regleras
elektroniskt och där anläggningarna samkörs med exempelvis ventilationssystemet.
Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutiker där kyldiskarna är kopplade till
gemensam kylmaskin. Värmepumpar fungerar som kylmaskiner skillnaden är att man
tar vara på värmen istället för kylan. Det ingår både teoretiska och praktiska moment
i arbetet.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att
bli kylmontör inom branschen.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Praktisk ellära, Elkraftteknik, Komvuxarbete, Kyl- och värmepumpsteknik – installation, - miljö och
säkerhet, - energieffektivisering, - grund och – service, Mät- och reglerteknik,
Systemuppbyggnad, Värmelära, Verktygs- och materialhantering, Luftbehandling,
Entreprenadteknik samt VVS svets och lödning rör. Utbildningen individanpassas och
studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Praktisk ellära 100 poäng

Elkraftteknik 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet VVS och fastighet 100 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik – installation 200 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik - miljö och säkerhet 100 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering 100 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik – service 200 poäng

Mät- och reglerteknik 100 poäng

Systemuppbyggnad 100 poäng

Värmelära 100 poäng

Verktygs- och materialhantering 100 poäng

Luftbehandling 100 poäng

VVS svets och lödning rör 100 poäng

Sprinklermontör Lund

Om yrket

En sprinklermontör arbetar med att montera och installera sprinklerrör och
system samt utför service, reparation och underhåll på befintliga
sprinkleranläggningar. Det är viktigt att kunna arbeta säkert och ergonomiskt. Oftast
arbetar man med vattensprinkler men kan även vara andra system. Arbetsplatsen
kan vara runt om i hela Sverige så en sprinklermontör bör vara beredd på att resa i
tjänsten. Arbetsplatsen kan vara i allt ifrån stora industrier, logistikcentraler, skolor
och sjukhus till andra offentliga lokaler eller i olika typer av boende miljöer. Det är
viktigt att ha material och verktygskännedom och att kunna läsa ritningar med
tillhörande handlingar samt ha kunskap om lagar och bestämmelser inom området.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som sprinklermontör.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Sprinklerteknik, Verktygs- och materialhantering,
Entreprenadteknik samt VVS gassvetsning rör. Utbildningen individanpassas och
studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel.
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Sprinklerteknik 1 100 poäng

Sprinklerteknik 2 100 poäng

Verktygs- och materialhantering 100 poäng

Entreprenadteknik 100 poäng

 

Ventilationsmontering Bas Lund

Om yrket

En ventilationsmontör skapar ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat genom
att tillverka och installera ventilationssystem i byggnader. Arbetsuppgifterna kan
bestå utav att montera fläktar, kanaler och aggregat. Olika plåtslagartekniker ingår i
arbetet. Att kunna läsa ritningar är en del av arbetet samt löpnade dokumentation av
utfört arbete och åtgärder. Kunskap om effektiv och miljövänlig energianvändning är
av stor vikt samt kunskap om vilka lagar och andra bestämmelser som råder inom
området. Även att arbeta säkert och ergonomiskt är viktigt inom branschen.
Arbetsplatserna är varierande allt ifrån bostäder, kontor, skolor till stora industri
lokaler och sjukhus. Branschen är växande och behöver många duktiga hantverkare.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som lärling. Utbildningen är godkänd av Plåt & Vent Forum - PVF.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Systemuppbyggnad, Verktygs- och materialhantering,
Ventilationsservice, Ventilationsmontering samt Ventilationsisolering. Utbildningen
individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Systemuppbyggnad 100 poäng

Ventilationsservice 100 poäng

Ventilationsmontering 1 100 poäng

Ventilationsmontering 2 200 poäng

Ventilationsisolering 100 poäng

Ventilationsplåtslageri 1 100 poäng

eller

Luftbehandling 100 poäng

Ventilation Påbyggnad

Om yrket

En ventilationsmontör skapar ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat genom
att tillverka och installera ventilationssystem i byggnader. Arbetsuppgifterna kan
bestå utav att montera fläktar, kanaler och aggregat. Olika plåtslagartekniker ingår i
arbetet. Att kunna läsa ritningar är en del av arbetet samt löpnade dokumentation av
utfört arbete och åtgärder. Kunskap om effektiv och miljövänlig energianvändning är
av stor vikt samt kunskap om vilka lagar och andra bestämmelser som råder inom
området. Även att arbeta säkert och ergonomiskt är viktigt inom branschen.
Arbetsplatserna är varierande allt ifrån bostäder, kontor, skolor till stora industri
lokaler och sjukhus. Branschen är växande och behöver många duktiga hantverkare.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som lärling. Utbildningen är godkänd av Plåt & Vent Forum - PVF.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Praktisk ellära, Elkraftsteknik, Värmelära,
Luftbehandlingssystem, Luftbehandling samt Luftströmning. Utbildningen
individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens. Ventilationsmontering Bas kurs.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Praktisk ellära 100 poäng
Elkraftteknik 100 poäng
Ventilationsteknik - injustering 100 poäng
Luftbehandlingssystem 100 poäng
Luftbehandling 100 poäng
Luftströmning 200 poäng

VVS montör Lund

Om yrket

En VVS-montör är en teknisk problemlösare som arbetar med att montera rör och
system. VVS-montören ser till att värme och sanitet fungerar i fastigheten så att vi får
en bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Arbetsplatsen kan vara allt ifrån
privata bostäder till skolor och sjukhus. Yrket är ett traditionellt hantverk som ständigt
förnyas med ny teknik där t.ex datorer används vid värme- och kylanläggningar. En
VVS-montör måste vara händig och kunna behärska den nya tekniken samt läsa
ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna.

Mål

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli
VVS-montör inom branschen. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av VVS-
branschens yrkesnämnd (VVSYN).

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Värme, Sanitet, Svets, Entreprenad-, Injusterings-,
och VVS-teknik, Praktisk ellära samt Komvuxarbete. Utbildningen individanpassas
och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har
godkänt i Matematik 1, Engelska 5 samt Svenska 1 eller Svenska som
andraspråk, eller motsvarande

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Verktygs-materialhantering 100 poäng

Värmeteknik 1 100 poäng

Värmeteknik 2 100 poäng

Sanitetsteknik 1 100 poäng

Sanitetsteknik 2 100 poäng

Värmelära 100 poäng

Systemuppbyggnad 100 poäng

VVS svets och lödning rör 100 poäng

VVS gassvetsning rör 100 poäng

Entreprenadteknik 100 poäng

Injusteringsteknik 100 poäng

VVS-teknik 200 poäng

Elkraftteknik 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet VVS och fastighet 100 poäng

VVS-isolerare Bas Lund

Om yrket

Isoleringsmontören arbetar med isolering av cisterner, pannor, ventilationskanaler och rör vilket gör det möjligt att spara energi. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus. I ett bostadshus är t. ex rören från en värmepanna till alla lägenheter isolerade. Isolering används även för att stänga ute buller inom idustrin. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras för att minimera olycksrisken. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats där arbetet sker tillsammans med andra yrkesgupper som t. ex VVS-montörer.

Utbildningens mål

 • Grundläggande kunskaper om material och medoter för isolering av VVS- och kylanläggningar.
 • Förmåga att utföra isoleringsarbete av VVS- och kylanläggningar.
 • Förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 16 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Verktygs- och materialhantering, 100 poäng

Entreprenadteknik, 100 poäng

VVS-isolering, 100 poäng

Kondensisolering, 100 poäng

VVS-isolerare Påbyggnad Lund

Om yrket

Påbyggnadspaket utformat för att arbeta med brand- och ljudisolering av värme-, ventilations-, sanitets- och kylanläggningar.

Utbildningens mål

 • Fördjupade kunskaper om material och metoder för brand- och ljudisolering av VVS-anläggningar.
 • Kunskaper om bygglagstiftningens krav på brandskydd och brandbelastning i byggmaterial samt som regler för bullernivå i byggnadsdelar.
 • Förmåga att utföra brand- och ljudisoleringsarbete av VVS-anläggningar.
 • Förmåga att tillverka och montera material för ytbeklädnad utifrån hantverksmässiga och estetiska krav.
 • Förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar samt dokumentera utfört arbete.
 • Förmåga att genomföra kontroll och dokumentation av utförda åtgärder.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 16 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens och VVS-isolerare Bas.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Brand- och ljudisolering, 200 poäng

Ytbeklädnad, 200 poäng

Isoleringsplåtslagare Påbyggnad Lund

Om yrket

Vidareutbildningspaket utformat för arbete med teknisk isolering inom industrisektorn, som bygger vidare på Påbyggnad VVS-isolerare.

Utbildningens mål

 • Fördjupade kunskaper om material och metoder för industiisolering.
 • Förmåga att planera och utföra isoleringsarbete av tekniska installationer inom industrisektorn.
 • Förmåga att tillverka och montera material för industiisolering utifrån hantverksmässiga och estetiska krav.
 • Förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar samt dokumentera utfört arbete.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 8 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens och Påbyggnad VVS-isolerare.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Indusriisolering, 200 poäng

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?