Genom Vuxenutbildningen kan du utbilda dig till olika yrken inom el och energi. Läs mer här.

Elektriker Kristianstad

Om yrket

Som elektriker har du fördjupade kunskaper inom ellära, elsäkerhet och
säkerhetskrav som gäller för elinstallationer. Arbetsuppgifterna kan bestå utav att
installera och underhålla och reparera elanläggningar. Som elektriker måste du
ha kunskap om komponenter, material och metoder som följer standarder och
myndighetskrav. Det är viktigt att använda rätt verktyg och material när arbetet
utförs. Att kunna läsa ritningar och tillhörande handlingar samt ha kunskaper om
lagar och andra bestämmelser inom området är en viktig del av arbetet. Även att
arbeta elsäkert och ergonomiskt är av stor vikt.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling och följer Skolverkets rekommendationer på
utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala
Yrkesnämnd - ECY.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Elkraftteknik, Elektromekanik, Praktisk ellära,
Elinstallationer, Belysningsteknik, Elmotorstyrning, Kommunikationsnät, Datorteknik,
Energiteknik, Mekatronik, Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem,
Fastighetsautomation och Servicekunskap. Därefter väljer du yrkesinriktning och får
fördjupande kunskaper som elektriker. Utbildningen individanpassas och
studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Bör ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik på grundläggande nivå.

Övrigt
Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Elkraftteknik, 100 poäng

Elektromekanik, 100 poäng

Praktisk ellära, 100 poäng

Elinstallationer, 200 poäng

Belysningsteknik, 100 poäng

Elmotorstyrning, 100 poäng

Kommunikationsnät 1, 100 poäng

Datorteknik 1a, 100 poäng

Energiteknik 1, 100 poäng

Mekatronik 1, 100 poäng

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng

Fastighetsautomation 1, 100 poäng

Servicekunskap, 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet el och energi, 100 poäng

Elektroniktekniker Bas och påbyggnad Lund

Om yrket

Elektroniktekniker är utbildningen som ger dig praktiska kunskaper för att kunna arbeta med elektronik, mekatronik, elektriska system, kopplingsboxar och andra kontaktlösningar. Du får möjlighet att abeta med olika typer av elektriska apparater och verktyg för montering, felsökning och reperation. Elektronik och mekatronik finns överallt, från mobiler och datorer till bilar och industriella maskiner, vilket innebär att efterfrågan på elektroniktekniker är stor.

Utbildningens mål

  • Grundläggande kunskaper om produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elekronikprodukter, från beredning ocn montering fram till utprovning och leveranskontroll.
  • Grundläggande kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
  • Förmåga att montera, kontrollmäta och prova elektronikutrustning.
  • Kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell produktion.
  • Förmåga att konsturera och tillverka produkter med hjälp av datorstyrd utrustning.
  • Kunskaper om planering av inköp, varuhantering och lönsamhetskalkyler.
  • Kunskaper om lagar och bestämmelser inom området.
  • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Längd

Utbildingen är på heltid, ca 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser Bas

Matematik 1a, 100 poäng

Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng

Konstruktion 1, 100 poäng

Elektronikproduktionsteknik, 100 poäng

Provning och kontrollarbete, 100 poäng

Datorstyrd produktion 1, 100 poäng

Kurser Påbyggnad

Ellära 1, 100 poäng

Matematik 2a, 100 Poäng

Konstruktion 2, 100 poäng

Datorstyrd produktion, 2, 100 poäng

Tillämpad programmering, 100 Poäng

Inköp 1, 100 Poäng

Industrielektriker Lund

Om yrket

Industrielektriker är en specialiserad elektriker inom industriprocesser som hanterar
både hög- och lågspänning samt har kunskap om styr- och reglerteknik/mekatronik,
elektronik och datasystem. Som industrielektriker arbetar man med att installera,
injustera, underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar i en
industri. Man ska kunna arbeta hantverksmässigt men även ha kunskap om
programmerbara styrsystem för att undvika produktionsstörningar om det uppstår fel i
anläggningen. Kunskap om mätinstrument, testprogram och att kunna läsa ritningar
är av stor vikt.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som lärling och följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de
kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Avhjälpande och förebyggande underhåll,
Datorteknik, Praktisk ellära, Elkraftteknik, Elektromekanik, Energiteknik,
Komvuxarbete, Industriautomation, Elinstallation, Elmotorstyrning,
Kommunikationsnät, Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, Mekatronik samt
Mät- och styrteknik. Utbildningen individanpassas och studielängden varierar
beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande
ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens. Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg i
Matematik A, Svenska A samt Engelska A, alternativt Matematik 1a, Svenska som
andraspråk 1 samt Engelska 5.

Övrigt

Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser


Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 poäng

Praktisk ellära 100 poäng

Elkraftteknik 100 poäng

Elektromekanik 100 poäng

Cad 1 50 poäng

Cad 2 50 poäng

Elektromekanik 100 poäng

Energiteknik 1 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet el och energi 100 poäng

Industriautomation 100 poäng

Elinstallationer 200 poäng

Elmotorstyrning 100 poäng

Kommunikationsnät 1 100 poäng

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 poäng

Mät- och styrteknik 100 poäng

Larm- och säkerhetstekniker Kristianstad

Om yrket

En larm- och säkerhetsteknikers arbetsuppgift är att monterar brandlarm,
inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan
säkerhetsutrustning. Du arbetar med tekniska lösningar och system där det ingår
service och felsökningar av olika larmsystem samt planering och driftsättning av
installationer. Det är av stor vikt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som
styr arbetet. Det blir allt vanligare att kunderna ansluter larmet till det egna
nätverket och man arbetar efter kundens önskemål. Det ingår i arbetet att utbilda
kunden för att undvika onödiga larm.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som
lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala
Yrkesnämnd - ECY.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Larm-, övervaknings- och säkerhet-, Brandlarm-,
CCTV-, Inbrottslarm-, Passersystem, Kommunikationsnät samt Servicekunskap. Du
kommer även läsa lagar och föreskrifter inom branschen. Man ska kunna visa upp ett
utdrag från belastningsregistret som är rent vid anställning. Utbildningen
individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens. Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg
i Matematik A, Svenska A samt Engelska A, alternativt Matematik 1a, Svenska
som andraspråk 1 samt Engelska 5.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng

Brandlarmsystem, 100 poäng

CCTV-system, 100 poäng

Inbrottslarmsystem, 100 poäng

Passersystem, 100 poäng

Kommunikationsnät 1, 100 poäng

Kommunikationsnät 2, 100 poäng

Servicekunskap, 100 poäng

Nätverkstekniker Lund

Om yrket

Nätverksteknikern sköter den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande med spännande möte med människor och
olika tekniker. De kan vara allt ifrån att åtgärda akuta problem till att skapa nya
system från grunden som ska underlätta och höja produktiviteten i en organisation.
T.ex så installerar och utvecklar nätverksteknikern enheter som sköter
kommunikationen i nätverket, routrar och switchar. De installerar brandväggar för att
säkerställa nätet och vidareutvecklar den tekniska infrastrukturen i from av
webblösningar. En nätverkstekniker måste hela tiden planera för framtida
utvecklingar av nätverket och vara beredd på snabba förändringar och ständigt vara
uppdaterad på den nya tekniken. Den kommande arbetsgivaren kan vara allt ifrån
stat, kommun, landsting till fristående konsultbolag.
Från sladd till nätverk på ett år

Mål

Genomförd utbildning ger grundläggande kunskaper och färdigheter som
nätverkstekniker. Efter utbildningen kan du studera vidare alternativt jobba med
enklare uppgifter som nätverks- eller supporttekniker.

Längd

Individuellt anpassad studieplan, sammansatt av ämnen beroende på förkunskaper
och kompetensmål. Exempel på ämnen är datorteknik, nätverkssäkerhet,
nätverksadministration och digital kommunikation.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Dator- och nätverksteknik, Datorteknik, Digital
kommunikationsteknik, Elektronik och mikrodatorteknik, Elektromekanik,
Energiteknik, Komvuxarbete, Mekatronik, Administration av nätverks- och
serverutrustning, Nätverks -säkerhet, -teknologier, -teknik, -administration samt
Support och hemservice. Utbildningen individanpassas och studielängden varierar
beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande
ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Dator- och nätverksteknik 100 poäng

Datorteknik 1a 100 poäng

Digital kommunikationsteknik 100 poäng

Datorsamordning och support 100 poäng

Multimediasystem 100 poäng

Datorteknik 1b 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet el och energi 100 poäng

Kommunikationsnät 1 100 poäng

Datalagring 100 poäng

Administration av nätverks- och serverutrustning 100 poäng

Nätverkssäkerhet 100 poäng

Nätverksteknologier 100 poäng

Nätverksteknik 100 poäng

Nätverksadministration 100 poäng

Support och hemservice 100 poäng

Solcellsmontör Lund

Om yrket

Solcellsanläggningar har blivit vanligare i takt med att behovet av självförsörjande, förnyelsebar energi växer. Som solcellsmontör är det bra att ha ett tekniskt intresse då du arbetar med att både projektera och montera solcellsanläggningar. Utbildningen passar dig som vill vara en aktiv del av omställningen till miljövänlig elförsörjning och ha ett arbete där problemlösning är i fokus. För att trivas i rollen är det bra att vara noggrann, tycka att det är roligt med kundservice och att samarbeta med andra. Du arbetar utomhus och kan montera både på tak, fasader eller solelsparker på marken. Efterfrågan på kompetens i branschen är stor och väntas öka de kommande åren.

Utbildningens mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli solcellsmontör. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Längd

Utbildningen är på heltid, cirka 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2. 200 poäng

Husbyggnad 3 - ombyggnad, 200 poäng

Specialyrken 1 - Takmontör, 100 poäng

Praktisk ellära, 100 poäng

Elkraftteknik, 100 poäng

Elinstallationer, 200 poäng

Energiteknik 1, 100 poäng

Komvuxarbete, 100 poäng

Solcellsmontör Kristianstad

Om yrket

Sollcellsanläggningar har blivit vanligare i takt med att behovet av självförsörjande och förnyelsebar energi växer. Som solcellsmontör är det bra att ha ett tekniskt intresse då du arbetar med att både projektera och montera sollcellsanläggningar. Utbildningen passar dig som vill vara en aktiv del av omställningen till miljövänlig elförsörjning och ha ett arbete där problemlösning är i fokus. Du arbetar utomhus och kan montera både på tak, fasader eller solelsparker på marken. Efterfrågan på kompentens i branschen är stor och väntas öka de kommande åren.

Utbildningens mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli solcellsmontör.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 32 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakt utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Elkraftsteknik, 100 poäng

Elinstallationer, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Specialyrken 1, 100 poäng

Specialyrken 2, 200 poäng

Orienteringskurs, 100 poäng

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?