Uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr kurser som ert företag, organisation eller förvaltning är i behov av just nu.

Skräddarsydda kurser för företag och förvaltningar

Vuxenutbildningen erbjuder skräddarsydda kurser för företag och förvaltningar. Vi har mångårig erfarenhet av kompetensutveckling för vuxna, där kvalitet och utveckling är våra ledord. Vår uppdragsutbildning kan erbjuda dig och dina anställda:

  • utbildning på alla nivåer utifrån era specifika behov, inom ekonomi, matematik, engelska och svenska
  • nationella, betygsgivande kurser på gymnasienivå
  • kurser och utbildningar med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
  • fortbildningskurser för yrkesverksamma vårdadministratörer
  • undervisning i svenska som andraspråk för invandrare med individuellt upplägg eller som gruppundervisning

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om ert utbildningsbehov!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?