Grundläggande kurser

Grundläggande kurser är till för dig som saknar grundskolebetyg eller behöver repetera. Kurserna kan kombineras med gymnasiekurser.

Kontakta VLC om du vill veta mer om kurserna. Ansökningen sker digitalt via webbansökan.

Engelska

Kurskod: GRNENG2, 600 poäng

Kursens innehåll

På denna kurs utvecklar du dina kunskaper i och om det engelska språket.

 • Du utvecklar ditt tal- och skriftspråk.
 • Du tränar på att anpassa ditt språk efter olika syften och situationer.
 • Du utvecklar din hörförståelse.
 • Du får läsa olika typer av texter.
 • Du lär dig engelsk grammatik och får träna på att använda dina grammatiska kunskaper.

Du kan välja om du vill läsa kursen med schemalagda lektioner eller helt på distans.

Studieform/Upplägg - Schemalagda lektioner

Studietakt

 • Halvtid: Du studerar kursen på 50 %. Du måste studera minst 20 timmar per vecka, 6 timmar lektion och 14 timmar självstudier.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa, skriva, höra samt muntlig presentation. För att kunna visa dina färdigheter är närvaro under lektionerna viktigt.

Engelska på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyg sätts på varje delkurs, utifrån slutprov som görs på plats.

Studieform/Upplägg - Distans

Du studerar kursen på 50 %. Du måste studera minst 20 timmar/vecka.

Kursen ges helt på distans och kräver tillgång till dator. Det finns inga schemalagda lektioner, men läraren har rätt att, under kursens gång, kalla in dig för att göra prov på plats i skolan. Proven ges på plats efter 9 veckor (två halvdagar) och efter 19 veckor (två halvdagar). Dessa tillfällen är obligatoriska.

För att få de bästa förutsättningarna att klara de olika delkurserna erbjuds handledningstillfällen, via Google Meet och i skolan.

Det är viktigt att du är van att hantera digitala hjälpmedel då alla redovisningar sker i digital form. Du använder Google Classroom som plattform för kursen och alla skriftliga inlämningar ska göras i Google Dokument. Det är extra viktigt att du visar dina kunskaper både genom uppgifterna som du lämnar in och genom det individuella muntliga samtalet med läraren.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa, höra, skriva samt muntlig presentation.

Förkunskaper

Förkunskapskrav till grundläggande kurs 1 och 2 är betyg från SFI (kurs D), eller motsvarande kunskaper, som visas i antagningsprovet. Om du läser kursen på distans behöver du ha tillgång till dator, nätuppkoppling, god datorvana och mycket god självdisciplin.

Övrigt

Betyg som ges på kursen är Godkänt eller Underkänt. Google Classroom används som lärplattform. Kurslitteratur tillhandahålls av Vuxenutbildningen.

Matematik

Kurskod: GRNMAT2, 600 poäng

Kursen Matematik är fylld med tillämpningar från vardagen och samhället runt omkring oss. Den sammanfattar grundskolans matematik och förbereder dig för studier på gymnasienivå. Det krävs inga förkunskaper för att läsa grundläggande matematik, men vi försöker anpassa ditt studieupplägg (val av läromedel, studietakt, schema med mera) efter dina förkunskaper.

Samhälllskunskap

Kurskod: GRNSAM2, 150 poäng

Kursens innehåll

I kursen Samhällskunskap kommer du att få utveckla dina kunskaper om samhället vi lever i, främst om Sverige men också globalt. Du kommer bland annat att få arbeta med:

 • demokratiska och mänskliga rättigheter
 • det politiska och rättsliga systemet
 • ekonomi och arbetsmarknad
 • information och kommunikation
 • utveckla kunskaper att söka information och vara källkritisk
 • att utveckla förmågan att analysera samhällsfrågor, reflektera och diskutera

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor. Det är undervisning med lektioner 6 timmar per vecka och 14 timmar självstudier. I klassrummet arbetar vi på olika sätt, både muntligt och skriftligt, enskilt eller i grupp. För att kunna visa dina färdigheter är närvaro på lektionerna viktigt.

Vi använder Google Classroom under kursen för information och inlämning av uppgifter.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika kunskapsområden inom ämnet samhällskunskap och olika färdigheter. Du kommer att skriva prov, skriva inlämningsuppgifter och göra någon muntlig redovisning. Kursen är indelad i fyra moduler (arbetsområden). Det är ett prov i varje modul. I kursen ingår också fyra mindre skriftliga eller muntliga uppgifter. 

Övrigt

Betyg som ges på kursen är betyg F-A

Svenska som andrasspråk

Kurskod:GRNSVA2, 700 poäng

Kursens innehåll

På denna kurs utvecklar du dina kunskaper i och om det svenska språket.

 • Du utvecklar ditt tal- och skriftspråk.
 • Du tränar på att anpassa ditt språk efter olika syften och situationer.
 • Du lär dig skriva i olika genrer och bearbeta texter.
 • Du får läsa olika typer av texter.
 • Du lär dig svensk grammatik och får träna på att använda dina grammatiska kunskaper.
 • Du tränar på att vara källkritisk.

Du kan välja om du vill läsa kursen med schemalagda lektioner eller helt på distans. 

Studieform/Upplägg - Schemalagda lektioner

Studietakt

 • Halvtid: Du studerar kursen på 50 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 20 veckor. Du måste studera minst 20 timmar/vecka: 6 timmar lektion och 14 timmar självstudier.
 • Heltid: Du studerar kursen på 100 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 10 veckor. Du måste studera minst 40 timmar/vecka: 12 timmar lektion och 28 timmar självstudier.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa, skriva samt muntlig presentation och diskussion. För att kunna visa dina färdigheter är närvaro under lektionerna viktigt.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, det vill säga utifrån alla uppgifter,  t.ex. inlämningar, redovisningar och prov. Särskild vikt läggs vid prov och lektionsbaserade uppgifter. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt.

Studieform/Upplägg - Distanskurs

Du studerar kursen på 50 %. Varje delkurs är 20 veckor. Du måste studera minst 20 timmar/vecka.

Kursen ges helt på distans och kräver tillgång till dator. Det finns inga schemalagda lektioner, men läraren har rätt att, under kursens gång, kalla in dig för att göra vissa prov på plats i skolan, vid behov. 

För att få de bästa förutsättningarna att klara de olika delkurserna, inleds varje delkurs med ett individuellt samtal med läraren. Dessutom erbjuds handledningstillfällen, via videosamtal och i skolan, framför allt för delkurs 1 och 2.

Det är viktigt att du är van att hantera digitala hjälpmedel då alla redovisningar sker i digital form. Du använder Google Classroom som plattform för kursen och alla skriftliga inlämningar ska göras i Google Dokument. Varje delkurs är indelad i fyra moduler. Varje modul innehåller uppgifter av olika slag. Oftast behöver uppgifterna bearbetas flera gånger. Tänk på att uppgifter som görs hemifrån är träning inför proven. Därför är det viktigt att du gör träningsuppgifterna på egen hand. Modulerna 1 och 3 avslutas med ett samtal med läraren, där läraren följer upp uppgifterna som du gjort i de olika modulerna. Därför är det extra viktigt att du visar dina kunskaper både genom uppgifterna som du lämnar in och genom det individuella muntliga samtalet med läraren. Uppföljningssamtalen är obligatoriska. Om du inte har uppföljningssamtal kan läraren kalla in dig för att göra ett skriftligt prov på skolan.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa (i form av inspelning), skriva samt muntlig presentation (i form av videoinspelning) och diskussion (i form av inspelade videosamtal med andra kursdeltagare).

Modul 2 och 4 avslutas med prov i Vuxenutbildningens lokaler. Proven i modul 4 är förlagda till två provtillfällen (2 dagar á 3 timmar). Betyget sätts på hela delkursen, det vill säga utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar, såväl muntliga och skriftliga) samt prov. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt. Särskild vikt läggs vid proven.

Förkunskaper

Förkunskapskrav till grundläggande kurs är betyg från SFI (kurs D), eller motsvarande kunskaper, som visas i antagningsprovet. Om du läser kursen på distans behöver du ha tillgång till dator, nätuppkoppling, god datorvana och mycket god självdisciplin.

Övrigt

Betyg som ges på kursen är Godkänt eller Underkänt. Google Classroom används som lärplattform. Kurslitteraturen ska införskaffas till kursstart. Se litteraturlista på Vuxenutbildningens hemsida.

Svenska

Kurskod: GRNSVE2, 700 poäng

Undervisningen i kursen syftar till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Övriga kurser

Utöver de kurser som är valbara i webbansökan kan du även läsa grundläggande naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Vänd dig till VLC om du önskar läsa dessa kurser.

Biologi

Kurskod: GRNBIO2, 150 poäng

Undervisningen i kursen biologi syftar till att du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att veta mer om människan och naturen.

Fysik

Kurskod:GRNFYS2, 150 poäng

Undervisningen i kursen fysik syftar till att du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Geografi

Kurskod: GRNGEO2, 150 poäng

Undervisningen i kursen geografi syftar till att du utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden samt utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Historia

Kurskod: GRNHIS2, 150 poäng

Undervisningen i kursen historia syftar till att du utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang som din historiska bildning och ditt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Kemi

Kurskod: GRNKEM2, 150 poäng

Undervisningen i kursen kemi syftar till att du utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Religionskunskap

Kurskod: GRNREL2, 150 poäng

Undervisningen i kursen religionskunskap syftar till att du utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och på andra håll i världen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?