Ansök till vuxenutbildningen

Ansökan

Välkommen till ansökningssidan för vuxenutbildningen Kristianstad. Ansökningstider för alla kurser och utbildningar hittar du i vår webbansökan.

Har du skyddade personuppgifter?

Har du skyddade personuppgifter ska du inte göra en ansökan via webbansökan. Du ska då kontakta VLC på telefontiden eller via mejl. Se kontaktuppgifter till VLC under fliken kontakt.

Ansökan och antagning

SFI, Svenska för invandrare

Anmälan till SFI är digital och görs via vår webbansökan med BankID. Saknar du BankID tar du kontakt med VLC för hjälp med ansökan.
Du har rätt att studera SFI i Kristianstad från och med 1 juli det år du fyller 16 år.

Utbildningen är för dig som: 

 • är folkbokförd i Kristianstads kommun
 • har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare
 • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket
 • har du skyddad identitet ska du boka en tid på VLC för ansökan på blankett.

Du kan studera SFI på dagtid, kvällstid eller på distans. Du kan kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar. Det finns också möjlighet att läsa SFI under tiden som du är föräldraledig.

Har du danska eller norska grundläggande kunskaper har du inte rätt att studera SFI.

Yrkesvux

Alla yrkesutbildningar som erbjuds finns samlade på skanevux.se, både de skolförlagda och de i lärlingsform.

Du som är folkbokförd i Kristianstads kommun gör din ansökan via vår webbansökan och behöver även upprätta en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum, VLC.

Du som inte är folkbokförd i Kristianstad gör ansökan via vår webbansökan och skriver sedan ut dina val och lämnar till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Lärlingsutbildning för vuxna, Lärlingsakademin

Lärlingsakademin är en utbildning där flera kommuner i Skåne Nordost samarbetar. 

Du som är folkbokförd i Kristianstads kommun gör din ansökan via vår webbansökan och behöver även upprätta en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum, VLC.

Du som inte är folkbokförd i Kristianstad gör ansökan via vår webbansökan och skriver sedan ut dina val och lämnar till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Yrkeshögskola

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning har kursstart var tionde vecka. Antagningen görs 1-2 veckor före start. Under sommaren har vi inte någon antagning. Gymnasial vuxenutbildning har, under förutsättning att det finns platser kvar, fasta antagningstillfällen under året. Läs mer i webbansökan och under Utbildningar.

Skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansökan via nätet, webbansökan. Boka en tid på VLC, Väglednings- och lärcentrum för anmälan via blankett. 

Edlevo Elev

 • Klicka på länken och identifiera dig med BankID. Om du inte har BankID kan du använda det användarnamn och lösenord du fått till skolans datorer (mejl från FIMService).

Ändra kontaktuppgifter:

 • Klicka på Meny längst upp till höger.
 • Välj Visa fullständig profil.

Kom ihåg att spara när du ändrat dina uppgifter. Med korrekta uppgifter är det lättare för oss att få kontakt med dig.

EdlevoElev fungerar bäst i webbläsarna Chrome eller Edge. Om du har en anställning i Kristianstads kommun rekommenderar vi att du loggar in på en privat mobil eller dator. Om du klickar på länken och får informationen att något gick fel kan det också bero på att du ännu inte är antagen till en kurs.

Tacka ja till kurs

När du har fått ditt antagningsbesked ska du tacka ja eller nej till kursen. Logga in i EdlevoElev. När du är inloggad visas en notis på startsidan.

 • Klicka på Kursbesked längst ner till vänster i rutan för att komma till sidan Kursbesked. Du kan också gå via menyn längst upp till höger.
 • På sidan Kursbesked väljer du att tacka ja eller nej till de kurser som du blivit antagen till. 

Det är viktigt att du tackar ja eller nej till kursen. Om du tackar nej kan vi erbjuda platsen till någon annan som vill läsa hos oss.

Vem får studera?

Det här gäller för dig som vill studera hos oss:

 • Du är folkbokförd i Kristianstads kommun.
 • Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
 • Om du har ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan är du också behörig att studera hos oss även före 20 års ålder.
 • Du måste ha godkänt betyg från SFI eller motsvarande kunskaper i svenska.

Folkbokförd i annan kommun

Du som inte är folkbokförd i Kristianstad men vill läsa hos oss gör ansökan via vår webbansökan, skriver sedan ut dina val och lämnar din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande eller avslag.

Om din ansökan blir godkänd betalar din hemkommun en interkommunal ersättning till den kommun du vill studera i.

Nyinflyttad

Om du är nyinflyttad ska du lämna in ett personbevis till oss som talar om att du bor i kommunen. Detta får du från Skattemyndigheten.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du boka en tid med vägledarna på VLC. Du ska ansöka på en blankett så att vi kan planera dina studier och registrera dig på rätt sätt.

Läsa upp betyg

Har du ett godkänt betyg i en kurs kommer du inte att antas, men du har möjlighet att höja betyget genom prövning.

Skollagen och komvux förordning

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Personuppgifter i Kristianstads kommun

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi få tillgång till dina personuppgifter. De lämnar du via webbansökan där du loggar in med bankID. Vuxenutbildningen behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Tänk på att inte registrera dig via webbansökan om du har skyddade personuppgifter, då ska du boka en tid med vägledare för personlig handläggning av din ansökan. 

Jag vill gå en utbildning i en annan kommun

Är du folkbokförd i Kristianstads kommun och vill söka utbildning i en annan kommun? Ta först reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns inom vuxenutbildningen i Kristianstad. För att du ska få gå utbildningen krävs ett godkännande från Kristianstads kommun som kan betala din utbildningsplats.

Gör ansökan hos annan kommun. Skriv ut ansökan. Skicka in ansökan tillsammans med betygskopior och eventuellt andra dokument som du vill att vi ska ta hänsyn till när vi handlägger den. Det sista dokumentet är ett personligt brev. I det personliga brevet ska du berätta för oss varför du vill läsa den utbildning du har sökt.

Studiekarens

Regler

Vi har regler för antagning efter studieavbrott för att undvika att personer som upprepade gånger avbryter sina studier blir antagna på nytt. Detta ger fler kommuninvånare möjlighet att läsa på vuxenutbildningen.

Reglerna innebär att möjligheten för dig att bli antagen till Vuxenutbildningen kan påverkas. Reglerna trädde i kraft 30 augusti 2021 och gäller för sökande på grundläggande och gymnasial nivå, både till kurser och sammanhållen utbildning. De nya reglerna kan leda till karens eller lägre prioritet vid kommande antagningar om du tidigare har gjort studieavbrott.

Studiekarens

Vissa avbrottsorsaker kan leda till att du får studiekarens. Det innebär att du inte blir antagen till samma kurs eller sammanhållande utbildning som du tidigare har avbrutit förrän efter en viss tid.

Studiekarensen är sex månader för enstaka kurser och tolv månader för sammanhållen utbildning. För sökande till sammanhållen utbildning gäller studiekarensen för alla sammanhållna utbildningar, inte bara den specifika sammanhållna utbildning som du har avbrutit.

Avbrottsorsaker

Följande avbrottsorsaker ger studiekarens:

 • Om du uteblir från kursstart utan giltig frånvaro.
 • Om du är inaktiv i dina studier mer än tre veckor utan att lämna in ett giltigt intyg som styrker din frånvaro. Sjukintyg måste uppvisas till skolan från och med åttonde sjukdomsdagen.
 • Om rektor beslutar att det inte finns förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Om du har fått betyget F eller streck i samma kurs två gånger i rad under de senaste tolv månaderna. Antagning till annan studieform kan i vissa fall ge undantag från studiekarens, exempelvis från distans till klassrumsundervisning.
 • Om du sökt upprepade gånger men inte påbörjat dina studier.
 • Om du nyligen har fullföljt en sammanhållen utbildning (inom yrkesvux). Du kan bli antagen till en ny sammanhållen utbildning tidigast 12 månader efter avslutad utbildning.

Tacka nej till sökt utbildning

Du har möjlighet att tacka nej till din erbjudna plats om du inte vill påbörja utbildningen. Undantag från studiekarens görs om du tackar nej innan kursstart. Mer information om hur du tackar nej till din plats får du i ditt antagningsbesked.

För att undvika studiekarens är det därför mycket viktigt att du tackar nej innan kursstart om du inte kan börja utbildningen du är antagen till.

Information om prövning

Vad är en prövning?

När du gör en prövning kommer dina kunskaper att prövas mot de kunskapskrav som finns i Skolverkets ämnesplan. Det innebär att du genomför något eller några moment, exempelvis olika prov, beroende på kurs som prövas. Det är en förutsättning att du redan har kunskaperna som krävs i kursen, eftersom det inte kommer ske någon undervisning inför prövningen.

De olika momenten som genomförs utgör tillsammans ett underlag för bedömning. Det kan vara skriftliga och muntliga delar men även praktiska moment kan ingå, beroende på kurs.

Vi erbjuder fyra prövningsperioder om året, två på våren och två på hösten. En prövningsperiod löper under 10 veckor och inom denna period behöver samtliga moment vara genomförda. Mer information och detaljerad planering får du av din lärare i samband med att du tar kontakt, efter att ha fått ditt antagningsbesked.

Du kan hitta mer information om prövningar hos Skolverket:

Vem får göra en prövning?

Du behöver vara minst 20 år eller nyligen gått ut gymnasiet.

Behöver jag betala för en prövning?

Det finns prövningar som kostar och prövningar som är gratis:

 • Om du saknar betyg eller har underkänt i kursen har du rätt att göra en kostnadsfri prövning.
 • Om du redan har ett godkänt betyg eller varit antagen till en prövning hos oss vid ett tidigare tillfälle kostar det 500kr per prövning som du söker.
 • Om du bor i en annan kommun än Kristianstad kostar det alltid 500kr per prövning som du söker.

Om du ska betala för din sökta prövning är det bra om du gör det i samband med din ansökan. Du hittar mer information om betalning under "Information om betalning". Om du ångrar din betalda anmälan får du ingen återbetalning eftersom hanteringen är påbörjad. Om du inte antas till en prövning som du betalat för kommer avgiften att återbetalas. Det är därför viktigt att du följer instruktionerna under "Information om betalning".

Hur söker jag en prövning?

Du söker via vår webbansökan. Utbudet hittar du under rubrikerna ”Prövning gymnasiet” eller ”Prövning grundläggande”, beroende på vilken prövning du vill söka till. Det går att söka två prövningar per prövningsperiod, så länge det inte är kurser som bygger på varandra. Exempelvis godkänner vi inte prövningar i Engelska 5 och Engelska 6 eller Matematik 1 och Matematik 2, och så vidare, vid samma start.

Om du behöver hjälp med ansökan kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum (VLC).

Vad händer efter att jag har sökt?

När du skickat in din ansökan och den är komplett inväntar du ditt antagningsbesked. Ibland kan du bli kontaktad av vuxenutbildningen med anledning av att din ansökan inte är komplett. Det kan vara att vi saknar betalning eller uppgifter om tidigare betyg.

Antagningsbesked och kontaktuppgifter till ansvarig lärare skickas till din registrerade e-post en vecka före prövningens start. Du behöver då ta kontakt med din lärare inom 10 dagar för att inte avbrytas från prövningen.

Läraren informerar om prövningens upplägg, kursinnehåll och eventuell kurslitteratur. Du får även detaljerad information om när prövningens prov och/eller delprov ska genomföras. Det är ditt ansvar att vara nåbar för läraren och att genomföra de uppgifter du får och moment som läraren informerar om. Det är viktigt att du använder ditt skolkonto och inte din privata epost när du fått kontakt med din lärare, eftersom din lärare kommer använda denna epost i vidare kommunikation.

De flesta proven och/eller delproven genomförs på plats, beroende på kurs. En del av kurserna innehåller också praktiska moment, exempelvis laborationer. Då görs en legitimationskontroll.

Det är viktigt att du är redo direkt vid prövningens startdatum. Om du avbryts kommer du att behöva söka prövningen på nytt till en annan prövningsperiod, vilket då kostar 500kr eftersom du varit antagen vid ett tidigare tillfälle.

När får jag betyg?

Efter att prövningens sista moment är slutfört och rättat kommer läraren att sätta ett betyg. Betyget går inte att överklaga. Om du blir underkänd i något moment så innebär det att du direkt blir underkänd i prövningen. Det finns ingen möjlighet att göra om ett moment.

När din lärare har registrerat ditt betyg kan du beställa ett betygsdokument. Det gör du via vår hemsida, under fliken ”Elevinformation”.

Vi får ofta önskemål från sökande som vill genomföra prövningen på väldigt kort tid. Detta är inte alltid möjligt, undantaget ibland matematik. När det gäller övriga kurser behöver du tänka på att söka en prövning i god tid före ditt behov av betyg. Tänk särskilt på detta om du exempelvis har planer på att söka till högskola/universitet där det finns ett sista kompletteringsdatum.

Kommande prövningsperioder

Den 22 april öppnar vi för ansökan till följande prövningsperioder:

P4:24, 2 september – 8 november (ansökningsperiod: 22 april – 16 juni)

P5:24, 11 november - 17 januari (ansökningsperiod: 22 april – 20 oktober)

Tänk på att sista kompletteringsdag är dagen efter sista ansökningsdag. Om din ansökan inte är komplett då kommer den inte att tas med i antagningsarbetet. Antagningsbesked skickas ut en vecka före startdatumet.

Information om betalning

Du behöver betala för din sökta prövning om du har ett godkänt betyg i kursen eller om du varit antagen till en prövning i samma kurs hos oss vid ett tidigare tillfälle. Om du bor i en annan kommun än Kristianstad behöver du alltid betala för din sökta prövning. Prövningsavgiften är 500kr per sökt prövning (max två prövningar per start).

Du betalar prövningsavgiften till Kristianstads kommun, bankgiro:

 • Betalningsmottagare: KRISTIANSTADS KOMMUN
 • Bankgiro: 657-9536
 • Meddelande: 787171000.31910.452.7309.690870

När du genomfört din betalning tar du en bild där alla uppgifter syns tydligt. Det behöver även synas vilket kontonummer avgiften betalats från. Bilden skickar du till

Ange:

 • ditt namn och 6 första siffrorna i ditt personnummer
 • vilken prövning betalningen gäller
 • vilken bank du har.

Validering

Du som tillgodogjort dig kunskaper på egen hand genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller studerat utomlands, och önskar få dina kunskaper dokumenterade i form av ett intyg, kan få detta genom validering. Kontakta Väglednings- och lärcentrum (VLC) för mer information.

Om du önskar ett betyg i en kurs så hänvisas du till att söka en prövning.

Information inför studier på grundläggande

Du gör din ansökan via vår webbansökan på vår hemsida med BankID. Den individuella studieplanen görs via telefon till VLC under telefontiden. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en ansökan på webben. Kontakta VLC på telefontiden eller via mejl om du har skyddade personuppgifter.

Du kan följa dessa manualer för att se hur man gör en ansökan till studier på grundläggande nivå:

Kurser på grundläggande

De vanligaste kurserna du studerar på grundläggande är svenska som andra språk (SVA), matematik, engelska och samhällskunskap. Det är stora kurser och är därför uppdelade i delkurser. De flesta delkurser har en kurstid på 20 veckor. Ibland kan det gå snabbare och ibland kanske du behöver läsa om en kurs.

 • Svenska som andra språk - du startar i delkurs 1. Läraren på Komvux flyttar dig vidare i den takt du blir klar.
 • Matematik och engelska – om du är nybörjare startar du i delkurs 1 annars gör du ett test innan placering. Även i dessa kurser flyttar läraren på Komvux dig vidare i den takt du blir klar.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen visar ramarna för dina studier – målet med dina studier, vilka kurser du ska läsa, start- och slutdatum samt antal kurspoäng. I samband med ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen (SYV) på VLC för att göra planeringen. SYV kontrollerar också så ansökan blivit rätt utifrån vad målet med dina studier är.

När du påbörjat dina studier och vill göra en ändring av din studieplan, exempelvis läsa en ny kurs eller ändra omfattningen av en kurs från halvtid till heltid eller tvärtom ansöker du på nytt i webbansökan samt vänder dig till studievägledningen på VLC för att uppdatera din studieplan (tills vidare via telefon).

Kurspoäng

Varje kurs består av poäng. När du lägger ihop kursernas poäng som du ska läsa och delar dem med antalet veckor du ska läsa visar det din studieomfattning.

Om du vill läsa på heltid är det vanligast att du läser två kurser på 200 poäng vardera under 20 veckor.

Kursupplägg och studieomfattning

 • Exempel: 

Läser du två kurser på 200 poäng vardera under 20 veckor med samma start och slutdatum, exempelvis 31 augusti – 15 januari blir studieomfattningen heltid

(400 poäng/20 veckor = 20 poäng per vecka)

 • Exempel:

Läser du två kurser på 200 poäng vardera med olika start och slutdatum, exempelvis om du startar en kurs den 31 augusti som slutar den 15 januari (20v) och en kurs som startar den 9 november och slutar 26 mars (20v) blir studieomfattningen endast halvtid. Kurstiden här blir 31 augusti – 26 mars (30v).

(400 poäng/30 veckor = 13 poäng per vecka)

Studieomfattning, poäng per vecka

Heltid (100%) - 20 poäng eller fler                                                                                       

Deltid (75%) - 15 till 19 poäng                                                                                                   

Halvtid (50%) - 10 till 14 poäng                                                                                               

OBS! Det är mycket viktigt att du vet hur många kurspoäng du läser om du har studiemedel från CSN. Läser du färre än 10 kurspoäng per vecka kan du inte få något studiemedel.

Här ligger vuxenutbildningen

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?