Bygg och anläggning

Genom Vuxenutbildningen kan du utbilda dig till olika yrken inom bygg och anläggning. Läs mer här.

Anläggningsförare Kristianstad

Om yrket

Anläggningsförare är ett omväxlande arbete där ofta mycket resor till andra orter
ingår i arbetet. Det är ett omväxlande arbete där man ständigt ställs inför nya
arbetsuppgifter och utmaningar. Arbetsplatsen kan vara både stora och mindre
företag beroende på var efterfrågan finns. Arbetsuppgifterna kan vara att gräva
rörgravar, göra husgrunder, gräva brunnar, bygga vägar, göra slänter, återfyllnad och
markplanering. Att ha kunskap om ritningsläsning, mätteknik samt yrkesräkning är av
stor vikt samt att arbeta säkert och miljöriktigt.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins
Yrkesnämnd - BYN.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Anläggningsförare, Vägbyggnad, Ledningsbyggnad
samt Anläggningsförare process. Utbildningen individanpassas och studielängden
varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt
lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Anläggningsförare 1 200 poäng

Anläggningsförare 2 200 poäng

Anläggningsförare 3 200 poäng

Anläggningsförare 4 200 poäng

Vägbyggnad 100 poäng

Ledningsbyggnad 200 poäng

Anläggningsförare process 100 poäng

Glastekniker Lund

Om yrket

Glastekniker arbetar med att underhålla och reparera fönster. En uppgift kan vara att byta ut de gamla fönster mot nya för att minska kostnaderna för uppvärmningen i ett hus. Glastekniker kan också konstruera tak och hela fasader av glas, då används ofta en metallkonstruktion som glasen fästs i. De kan även konstruera mellanväggar, uterum och entréer i glas. Användningen av glas som fasad och i inredningar har under senare år ökat.
Som glastekniker är hantverkarkunskap viktigt då det är ett rörligt arbete som kräver känsla för service. Hantverk kombineras med modern teknik.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, samt Husbyggnad. Du kommer få lära dig grunderna inom ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Dessutom kommer du få prova på praktiska övningar inom anläggning, snickeri/träarbete, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer du yrkesinriktning och får fördjupande kunskaper inom din valda yrkesinriktning.
Utbildningen individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Golvläggare Kristianstad

Håltagare Lund

Om yrket

Håltagarens arbetsuppgift är att ta hål i olika byggmaterial till exempel när man drar
en ny rörledning genom en tjock tegelvägg eller när man borrar sig genom ett golv
med en diamantborr. De vanligaste uppgifterna är borrning och vägg– och
golvsågning. Utrustningen håltagaren använder är kraftfull och tekniskt avancerad
vilket gör att håltagaren får vara med på många skiftande arbetsuppgifter i en
byggprocess.
Du gör allt från ombyggnader och nyproduktion till stora håltagningarna i större
fastigheter. Det ingår att montera, hantera och underhålla utrustningen.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins
Yrkesnämnd - BYN.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, Husbyggnad samt
specialyrken. Du kommer få lära dig grunderna inom ritningsläsning, arbetsmiljö och
byggteknik. Dessutom kommer du få prova på praktiska övningar inom anläggning,
snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer du yrkesinriktning och får fördjupande
kunskaper inom håltagning. Utbildningen individanpassas och studielängden varierar
beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande
ingår i utbildningen.

Murare Kristianstad

Målare Kristianstad

Om yrket

Att vara målare är ett kreativt och praktiskt yrke. Det kräver att du kan ta egna initiativ
samtidigt som du kan samarbeta då man ofta arbetar ensam men träffar kunder och
andra yrkesgrupper. Yrket utövas i många olika miljöer som bostäder, kontor,
skolor och industrier. Arbetet kan innebära målning av väggar och tak, underarbete
såsom spackling till färdigställande med tapet och ytskiktsmålning. Målet är att du
ska bli specialist på behandling av ytor. Vissa arbeten är renoveringsjobb och andra
är nyproduktion. På vissa jobb krävs det att man är specialiserad inom exempelvis
dekorativt måleri.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som lärling. Utbildningen är godkänd av Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Måleriprocess samt 4 olika inom Måleri. Du kommer
få lära dig grunderna inom ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik samt
grunderna i måleri vilket innebär grundning av väggar/tak och snickerier samt
spackling av väggar och tak. Dessutom kommer du få prova på praktiska övningar
där du får arbeta med olika sorters väv och tapeter. Det ingår även utomhusmålning
såsom fasad-, dörr- och fönstermålning i utbildningen. Utbildningen individanpassas
och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Kurser

Måleriprocessen, 200 poäng

Måleri 1, 200 poäng

Måleri 2, 200 poäng

Måleri 3, 200 poäng

Måleri 4, 200 poäng

Plattsättare Kristianstad

Om yrket

En plattsättare har varierande arbetsuppgifter allt ifrån att sätta plattor i
våtutrymme, kök till stora simhallar. Materialet är allt ifrån kakel, klinker,
konstbetong eller mosaik. Dessutom ingår underarbeten som tätskiktning av golv
och väggar enligt särskilda föreskrifter. Att planera och förbereda är en viktig del
och nogrannhet och millimeterpressition är av största vikt. Plattsättning är ett
hantverksarbete då plattorna ska sättas i mönster med rätt fästmassa och då
fogarna ska härda på rätt sätt. God service och social förmåga är viktigt då plattsättare
har mycket kundkontakt.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, Husbyggnad samt
Specialyrken. Du kommer få lära dig grunderna inom ritningsläsning, arbetsmiljö och
byggteknik. Dessutom kommer du få prova på praktiska övningar inom anläggning,
snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer du yrkesinriktning och får fördjupande
kunskaper inom plattsättning. Utbildningen individanpassas och studielängden
varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt
lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2, 200 poäng

Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng

Specialyrken 1, 100 poäng

Specialyrken 2, 200 poäng

Specialyrken 3, 200 poäng

Plåtslagare Lund

Om yrket

Arbetsuppgifterna som plåtslagare är mycket varierande där du ofta arbetar på höga höjder med att klä tak och fasader på olika typer av byggnader som villor, kyrkor och industrifastigheter. Du arbetar både med nyproduktion och renoveringsarbeten. Att tillverka, bearbeta och montera plåtdetaljer efter ritningar ingår i ditt arbete. Andra arbetsmoment kan vara montering av taksäkerhetsanordningar och regnvattensystem. Hög noggrannhet är av största vikt.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen är godkänd av Plåt & Vent Forum - PVF.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Plåtslageriprocess, Plåtslagerigrunder, Byggnadsplåtslageri samt Ventilationsplåtslageri. Du kommer få lära dig grunderna inom plåtslageri och dessutom kommer du få prova på praktiska övningar. Därefter läser du specialkurser och får fördjupande kunskaper inom plåtslageri. Utbildningen individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Plåtslageriprocessen 200 poäng

Plåtslageri-grunder 100 poäng

Byggnadsplåtslageri 1 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 2 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 3 200 poäng

Ventilationsplåtslageri 1 100 poäng

Stenmontör Lund

Om yrket

En stenmontör arbetar med stensättning både inne och ute. Det är många olika typer av stenmaterial som man får använda till exempel granit, marmor och betong. Många av jobben handlar om att stensätta till exempel en stor entré men också att montera sten på en fasad. Som stenmontör behöver du ha känsla för färg och form då det ibland är olika mönster som ska sättas ihop. Arbetet kräver en del hjälpmedel i form av lyftanordningar då materialen kan vara tunga samt avancerade vattensågar för att minska dammet.

Utbildningens mål

  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för gröna ytor samt platt- och stenbeläggningar.
  • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
  • Kunskap om byggbranschens material och dess egenskaper och skötsel.
  • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
  • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscyelkostnader.
  • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
  • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • Förmåga att planer, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 1 år. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2, 200 poäng

Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng

Specialyrken 1, 100 poäng

Specialyrken 2, 200 poäng

Specialyrken 3, 200 poäng

Ställningsbyggare Lund

Om yrket

Säkerhet och noggrannhet är en viktig del när man arbetar som ställningsbyggare.
På arbetsplatsen är andra yrkesgrupper beroende av att byggställningar monteras
upp så att de kan utföra sina arbete. Ställningarna byggs för att det ska vara en säker
arbetsplats för alla och säkerheten är av största vikt och byggs efter särskilda
föreskrifter då ställningarna utsätts för stora laster. Ställningsbyggare arbetar med
lösa rör, kopplingar och systemställningar. Det ingår även i arbetet att montera ner
byggställningen. Arbetet är fysiskt krävande och sker ofta på hög höjd.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins
Yrkesnämnd - BYN.

Utbildningstid

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, Husbyggnad, Husbyggnad
ombyggnad samt Specialyrken. Du kommer få lära dig grunderna inom
ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Dessutom kommer du få prova på
praktiska övningar inom anläggning, snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer
du yrkesinriktning och får fördjupande kunskaper inom det valda specialyrket.
Utbildningen individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt
och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2, 200 poäng

Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng

Specialyrken 1, 100 poäng

Specialyrken 2, 200 poäng

Specialyrken 3, 200 poäng

Takmontör Lund

Om yrket

Takmontör är ett arbete som kräver precision och sker ofta på höga höjder. Det
innehåller många olika arbetsmoment, material och tekniker. En takmontörs
arbetsuppgift är att lägga tätskikt och yttertak på byggnader och att montera tätskikt
på byggnadsdelar som kulvertar och brobanor. Exempel på andra arbetsuppgifter är
att svetsa ihop tätskikts- och takpappersmaterial. Du kommer även att hantera en del
snickeriarbeten vilket breddar dina kompetenser inom branschen.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Utbildningstid

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, Husbyggnad samt
Specialyrken. Du kommer få lära dig grunderna inom ritningsläsning, arbetsmiljö och
byggteknik. Dessutom kommer du få prova på praktiska övningar inom anläggning,
snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer du yrkesinriktning och får fördjupande
kunskaper inom takmontage. Utbildningen individanpassas och studielängden
varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt
lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2, 200 poäng

Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng

Specialyrken 1, 100 poäng

Specialyrken 2, 200 poäng

Specialyrken 3, 200 poäng

Träarbetare Kristianstad

Om yrket

En träarbetare är ett hantverksarbete som tidigare benämndes som snickare. Det
är byggbranschens största yrkesgrupp och har varierande arbetsuppgifter under
hela byggprocessen. Arbetsuppgifterna kan vara att de bygger formar för
betonggjutning, tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar,
monterar fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning. Det kan även
vara arbeten vid anläggningsprojekt t.ex brobyggnad. En träarbetare arbetar både
med nyproduktion, ombyggnation och renoveringar. Att kunna läsa ritningar är en
viktig del av arbetet.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Utbildningstid

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, Husbyggnad, Ombyggnad,
samt Trä- stomme, Beklädnad och Montage. Du kommer få lära dig grunderna inom
ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Dessutom kommer du få prova på
praktiska övningar inom anläggning, snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer
du yrkesinriktning och får fördjupande kunskaper inom träarbete. Utbildningen
individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2, 200 poäng

Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng

Trä 1 stommar, 100 poäng

Trä 2 beklädnad, 100 poäng

Trä 3 montage, 100 poäng

Undertaksmontör Lund

Om yrket

Undertakmontör arbetar främst med undertak och akustiktak i alla former.
Arbetsuppgifterna kan bestå av att montera bärverk, plattor och avskärmningar.
Undertak monteras för att skapa värme- och ljudisolering samt för att dölja
rördragningar och ventilationskanaler. Arbetet sker främst inomhus och kan ske på
höga höjder. Du kommer även att hantera en del snickeriarbeten vilket breddar dina
kompetenser i branschen. Estetik och utformning är en viktig del av arbetet då
takmaterialet ska vara dekorativt. Undertaksmontör kommer in sent i byggprocessen.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Utbildningstid

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, Husbyggnad samt
Specialyrken. Du kommer få lära dig grunderna inom ritningsläsning, arbetsmiljö och
byggteknik. Dessutom kommer du få prova på praktiska övningar inom anläggning,
snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer du yrkesinriktning och får fördjupande
kunskaper inom undertakmontage. Utbildningen individanpassas och studielängden
varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt
lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2, 200 poäng

Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng

Specialyrken 1, 100 poäng

Specialyrken 2, 200 poäng

Specialyrken 3, 200 poäng

Väg- och anläggningsarbete Kristianstad

Om yrket

En väg – och anläggningsarbetare är en mångsysslare som förbättrar
infrastrukturen och ser till att det ser fint ut i offentliga miljöer. Arbetsuppgifterna
kan vara att bygga och reparera vägar, broar, tunnla, järnvägar, park- och
trädgårdsanläggningar, lägga asfalt och rörledningar för t.ex fjärrvärme och
vatten, montera räcken och vägskyltar eller att stensätta gator och torg. Detta
yrke är det byggyrke som erbjuder flest och mest varierande arbetsuppgifter. Det
finns ett stort rekryteringsbehov då det sker infrastruktursatsningar runt om i
Sverige

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Utbildningstid

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Anläggningsprocess, Anläggning, Stensättning,
Ledningsbyggnad, Vägbyggnad samt Gröna ytor. Du kommer få lära dig grunderna
inom ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Dessutom kommer du få prova på
praktiska övningar inom anläggning, snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter väljer
du yrkesinriktning och får fördjupande kunskaper inom anläggning. Utbildningen
individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Anläggningsprocessen, 200 poäng

Anläggning 1, 100 poäng

Anläggning 2, 200 poäng

Anläggning stensättning, 100 poäng

Anläggning ledningsbyggnad, 200 poäng

Anläggning vägbyggnad, 100 poäng

Anläggning — gröna ytor, 200 poäng

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?