Genom Vuxenutbildningen kan du utbilda dig till olika yrken inom industrin. Läs mer här.

Industri bas Lund

Om yrket

Få grundläggande kunskap om industriell produktion, arbetsmiljöarbete, arbeta med verktyg och industriell utrustning och att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Industritekniska processer, Avhjälpande underhåll,
Produktionskunskap, Människan i industrin, Produktionsutrustning, Datorstyrd
produktion samt Allmän automationsteknik. Utbildningen individanpassas och
studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Industritekniska processer 1 100 poäng

Avhjälpande underhåll 1 100 poäng

Produktionskunskap 1 100 poäng

Människan i industrin 1 100 poäng

Produktionsutrustning 1 100 poäng

Datorstyrd produktion 1 100 poäng

Allmän automationsteknik 100 poäng

Industri Påbyggnad CNC

Om yrket

Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag. Programmering kan skötas av särskilt anställda tekniker eller av dig som CNC-operatör. Som CNC-operatär har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv som sedan producerar detaljer till exempelvis fordonsindustrin. Det kan handla om en hundradels millimeter för att få ett reslutat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat. Det är vanligt att en CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller pressning i produktionen, men du kan även växla mellan uppgifterna.

Utbildningens mål

 • Förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • Kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 24 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Alla rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Produktionsutrustning 2, 100 poäng

Produktutveckling 1, 100 poäng

Datorstyrd produktion 2, 100 poäng

Datorstyrd produktion 3, 100 poäng

Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng

Materialkunskap 1, 100 poäng

Industrirörmontör Lund

Om yrket

En industrirörmontör arbetar med grövre rör som kräver mycket svetsning.
Arbetsplatsen kan variera men ofta är det i större industrier. I arbetsuppgifterna ingår
installation, service, reparation och underhåll av stora rörsystem som transporterar
vätskor och gaser som ingår i tillverkningen som sker på industrin. Innehållet i rören
kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radioaktiva ämne och olika typer av gaser och
syror. Att ha kunskap om uppbyggnad, montering och funktion av systemen är av
stor vikt samt att kunna läsa ritningar. Det ingår även att felsöka och byta ut, täta och
reparera ledningar. Industrirörmontörer arbetar ofta i lag.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att
bli industrirörmontör inom branschen. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs
av VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN) för att kunna bli Förstklassig skola.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Praktisk ellära, Komvuxarbete, Industrirörteknik,
VVS TIG-svetsning, VVS svets industrirör, Systemuppbyggnad, Värmelära, Verktygs-
och materialhantering, Sanitets-, Värme- och Entreprenadsteknik.
Utbildningen individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt
och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har
godkänt i Matematik 1, Engelska 5.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Elkraftteknik 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet VVS och fastighet 100 poäng

Industrirörteknik 1 100 poäng

Industrirörteknik 2 100 poäng

Industrirörteknik 3 200 poäng

VVS TIG-svetsning rör 100 poäng

VVS svets industrirör 200 poäng

Systemuppbyggnad 100 poäng

Värmelära 100 poäng

Verktygs- och materialhantering 100 poäng

Sanitetsteknik 1 100 poäng

Värmeteknik 1 100 poäng

Entreprenadteknik 100 poäng

Industritekniker Lund

Om yrket

Inom tillverkningsindustrin finns en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter som t. ex montering, underhåll och service. Som industritekniker arbetar du med att ta fram produkter inom industrin. Du arbetar med olika verktyg och maskiner. Du är också med och tillverkar delar till maskiner och olika komponenter. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av teknik, mekanik och industri.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Industritekniska processer 1, 100 poäng

Industritekniska processer 2, 100 poäng

Produktionskunskap 1, 100 poäng

Produktionskunskap 2, 100 poäng

Människan i industin 1, 100 poäng

Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Produktionsutrustning 2, 100 poäng

Produktionsutrustning 3, 100 poäng

Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng

Avhjälpande underhåll 2, 100 Poäng

Materialkunskap 1, 100 poäng

Underhåll - driftsäkerhet, 100 poäng

Låstekniker Lund

Om yrket

För dig som vill montera, underhålla och laga lås
Låstekniker är ett serviceyrke med mycket kundkontakt. Det är också ett hantverksyrke som
kräver noggrannhet. Det är ett rörligt jobb och körkort är ofta ett krav eftersom det blir
mycket bilkörning till kunderna. Vid montering kan det vara fråga om att klättra upp och ner
på stegar och arbeta i olika arbetsställningar.
Låsteknikeryrket växer alltmer ihop med yrket teletekniker/larminstallatör, något som ställer
krav på elektronikkunnande och kunskap om de regler som styr låsteknikerns arbete. Arbetet
går också ut på att montera in nya lås och sköta underhåll och reparationer av gamla lås, både
mekaniska och elektroniska.
Installerar mekaniska och elektromekaniska lås- och säkerhetssystem med fingertoppskänsla.
Låssmeden och låsteknikern jobbar med installation och service av lås och säkerhetssystem.
Kunderna är både privatpersoner och företag. Det är ett rörligt arbete där man kan jobba både
mekaniskt och med IT, elektromekanik och olika säkerhetslösningar. En låssmed bör vara
serviceinriktad och noggrann.

Arbetsuppgifter

En låstekniker bygger, servar och installerar produkter som skyddar mot inbrott efter kunders
önskemål. Arbetet kan vara mer eller mindre avancerat, och det finns många olika
arbetsuppgifter att välja på inom yrket. Allt från enklare mekaniska arbeten till helt
mjukvarustyrda arbetsuppgifter.
Ett inbrottsskydd kan bestå av mekaniska eller elektromekaniska lås, passersystem,
inbrottslarm eller kameraövervakning.
Många låstekniker gör hela kedjan från projektering till montering, driftsättning och
dokumentation av en kunds säkerhetssystem. Datorprogram används bland annat för att ta
fram information om låscylindrar och nycklar, eller för att göra programmering av
säkerhetssystem.
I större fastigheter installeras ofta ett så kallat låssystem som styr olika behörigheter. Det
innebär att en nyckel eller passerkort enbart går till vissa valda dörrar eller till alla passager i
en fastighet. Ett avancerat inbrottsskyddande system kan vara kopplat till andra funktioner i
fastigheten, så som belysning, brandlarm eller hissar.
Låstekniker växer alltmer ihop med yrket larm- och säkerhetstekniker (läs mer i separat
beskrivning), något som ställer krav på kunskap om de regler, lagar och normer som styr
larm- och säkerhetsteknikerns arbete.
Säkerhetsrådgivare är en annan roll som låsteknikern kan ha, till exempel när en kund vill
installera ett nytt låssystem eller se över säkerheten. Säkerhetsrådgivaren har kunskap om
inbrottsskydd, utrymning vid brand och vilka regler som gäller för tillgänglighetsanpassning.
Låstekniker sköter underhåll och reparationer av gamla lås, både mekaniska och elektroniska.
Under jour hjälper de utelåsta personer in i bostäder eller bilar, eller lagar snabbt lås och
säkerhetssystem som inte fungerar.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att
jobba som låstekniker och följer de riktlinjer som branschen (Sveriges lås- och
säkerhetsleverantörers riksförbund, SLR) tagit fram kring utbildningens innehåll.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom. Utbildningen individanpassas och studielängden
varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. Vid anställning ska man
kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret som är rent. APL -
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.


Övrigt
Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser


Elektromekanik 100 poäng

Mekatronik 100 poäng

Datorstyrd produktion 1 100 poäng

Avhjälpande underhåll 1 100 poäng

Komvuxarbete inom yrkesområdet industiteknik 100 poäng

Låsinstallation 200 poäng

Låsteknik 200 poäng

Passersystem 100 poäng

Människan i industrin 1 100 poäng

Produktionskunskap 1 100 poäng

Produktionsutrustning 1 100 poäng

Industritekniska processer 1 100 poäng

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 poäng

Låssmed/låstekniker Påbyggnad Lund

Om yrket

Låssmed/låstekniker är ett yrke som kräver noggranhet och där god kundkontakt och serviceinriktning är av största vikt. Arbetet är mycket varierande och arbetsuppgifterna kan bestå utav säkerhetsrådgivning, montering, underhåll och reperationer av både mekaniska och elektroniska lås, installationer av känsliga säkerhetssystem vilket ställer krav på elektronikkunnande samt de regler, lagar som styr låssmedens/låsteknikerns arbete. Kunderna kan vara både privata och företag och arbetet kan ske i stora lokaler, trånga utrymme eller på höga höjder.

Utbildningens mål

 • Förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produkframställning.
 • Kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 20 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens och låssmed/låstekniker.

Övrigt

Körkort (B) är en fördel. Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Larm, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng

Passersystem, 100 poäng

Låsteknik, 200 poäng

Låsinstallation, 200 poäng

Praktisk ellära, 100 poäng

Plåt- och rör-svetsare Lund

Om yrket

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metalprodukter eller stålkonstruktioner. Svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag och entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier. Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd. Man använder sig av olika svetsmetoder, till exempel manuell metallbågsvetsning, MMA, gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG, TIG och gassvestsning beroende på det arbete som ska utföras. Svetsarbeten måste ofta utföras enligt särskilda regler och föreskrifter och ofta krävs då att man avlagt prov enligt standaren för svetsarprövning EN 287 eller ISO 9606. Svetsarprövningsintyget gäller för viss svetsmetod under två år förutsatt att man arbetar praktiskt med denna metod.

Utbildningens mål

 • Förmåga att arbeta med olika stvetstekniker och plåtbearbetning samt tillhörande arbetsmoment.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom det industritekniska området svetsteknik.
 • Förmåga att arbeta med kvalitetssäkring för produktion och färdig produkt.
 • Kunskaper om hur val av material, metod påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • Kunskaper om helheten i den industriella verksamheten och färdigheter i att delta i produkt- och produktionsplanering samt i produktionen.
 • Förmåga att lösa problem och möta förändringar inom yrkeslivet.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande.
 • Kunskaper om arbetets organisation och systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Människan i industrin 1, 100 poäng

Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng

Materialkunskap 1, 100 poäng

Svets grund, 100 poäng

Kälsvets 1 (MMA), 100 poäng

Kälsvets 1 (MIG/MAG), 100 poäng

Kälsvets 1 (TIG), 100 poäng

Kälsvets 2 (en av metoderna MMA, MIG/MAG eller TIG), 100 poäng

Kälsvets 2 (valfri metod), 100 poäng

Stumsvets 1 (valfri metod), 100 poäng

Stumsvets 2 (valfri metod), 100 poäng

Rörsvets 1 (samma metod som ovan), 100 poäng

Rörsvets 2 (samma metod som ovan), 100 poäng

Svets Påbyggnad Lund

Om yrket

En svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med
olika svetsmetoder. Dessa metoder kan vara manuella eller automatiserade.
Arbetsuppgifterna kan vara allt ifrån tillverkning, montering eller reparation av
metallprodukter/stålkonstruktioner och skötsel av olika svetsmaskiner till
specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Det är av stor vikt att ha bra kunskap
om olika metallers egenskaper och hur de påverkas vid svetsning samt förståelse för
vad svetsningen och svets kvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och
livslängd. Beroende på vad det är för arbete som ska utföras används olika
svetsmetoder. Dessa utförs enligt särskilda regler och föreskrifter vilket kräver att ett
godkänt svetsprov genomförts.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning
som svetsare.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen

I utbildningen ingår kurser inom Svets grund, Materialkunskap, Tillverkningsunderlag
samt Kälsvets. Utbildningen individanpassas och studielängden varierar beroende på
din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i
utbildningen.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett
studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser
Svets grund 100 poäng

Materialkunskap 1 100 poäng

Tillverkningsunderlag 1 100 poäng

Kälsvets 1 100 poäng

Kälsvets 2 100 poäng

TIG-svetsare Lund

Om yrket

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Svetsare är anställda inom verkstadindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag och entreprenadföretag samt som underhålls- och reperationspersonal vid olika industrier. Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd. Man använder sig av olika svetsmetoder, till exempel manuell metallbågsvetsning, MMA, gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG, TIG och gassvetsning beroende på det arbete som ska utföras.

Utbildningens mål

 • Förmåga att arbeta med olika svetstekniker och plåtbearbetning tillhörande arbetsmoment.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom det industritekniska området svetsteknik.
 • Förmåga att arbeta med kvalitetssäkring för produktion och färdig produkt.
 • Kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • Kunskaper om helheten i den industriella verksamheten och färdigheter i att delta i produkt- och produktionsplanering samt i produktionen.
 • Förmåga att lösa problem och möta förändringar inom yrkeslivet.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande.
 • Kunskaper om arbetets organisation och systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 1 år.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Övrigt

Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att gära ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Industritekniska processer 1, 100 poäng

Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng

Produktionskunskap 1, 100 poäng

Människan i industrin 1, 100 poäng

Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Svets grund, 100 poäng

Materialkunskap 1, 100 poäng

Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng

Kälsvets 1, 100 poäng

Kälsvets 2, 100 poäng

Stumsvets 1, 100 poäng

Stumsvets 2, 100 poäng

Rörsvets 1, 100 poäng

Rörsvets 2, 100 poäng

Komvuxarbete, 100 poäng

Underhåll Påbyggnad Lund

Om yrket

En underhållstekniker arbetar med installation, driftsättning av automatiserade anläggningar men även med programmering av datorstyrda system i produktion. I arbetsuppgifterna för en underhållstekniker kan ingå att hantera automatiserade processer inom säkerhetssystem, att praktiskt hantera underhåll, både mekaniskt och elektriskt och att bedriva underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar. I rollen som underhållstekniker hjälper du till att lösa mekaniska och andra tekniska problem inom ett industriellt system. Du felsöker efter problem i olika system och hittar lösningar för att reparera eventuella skador. Det finns underhållstekniker som arbetar inom en mängd olika industrier, med uppdraget att hålla maskiner och utrustning i gott skick. Detta görs genom att genomföra rutinmässiga underhållsprocesser och felsöka efter problem på en regelbunden basis.Som underhållstekniker kommer du att lösa mekaniska och elektriska problem i tillverkningsprocesser, stödsystem och utrustning som används i exemepvis industrier. Du är ofta den som är ansvarig för en facilitet, som en lägenhet eller ett kontor, där du inspekterar systemen som finns i byggnaden.

Utbildningens mål

 • Förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • Kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Längd

Utbildningen är på heltid, ca 20 veckor.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompentens.

Övrigt

Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Kurser

Underhåll - driftsäkerhet, 100 poäng

Underhåll - elteknik, 100 poäng

Underhåll - lager och smörjteknik, 100 poäng

Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng

Underhåll - mekatronik, 100 poäng

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?