Komvuxarbete yrkesprogram

Komvuxarbetet är en obligatorisk kurs för att få en gymnasieexamen.

Examensmål

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev genomför sitt komvuxarbete i slutet av utbildningen. 

Obligatorisk kurs i en examen 

Läser du ett yrkespaket via vuxenutbildningen och planerar för en examen behöver du  ett komvuxarbete som måste ingå i din examen. Börja med att tala med dina lärare om du är i slutet av utbildningen, därefter kontaktar du VLC för att söka kursen och uppdaterar din studieplan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?