Vinnare av kulturpriset 2023

Utsikt över Hanöbukten från Maglehem

Mottagare av Kristianstads kommuns kulturpris 2023 är Maglehems Kulturförening.

Priset är på 50 000 kr och delades ut på Kulturgalan på Kulturkvarteret 17 november. Beslutet togs vid kultur- och fritidsnämndens möte 14 september.

Nämnden valde föreningen med följande motivering:

” Årets kulturpristagare bygger sin verksamhet utifrån det unika i bygdens identitet. En plats på jorden där många erkända konstnärer, inspirerade av ljuset och det pastorala landskapet, lever och verkar. På denna plats startade konstrundan 1968, på initiativ av elva lokala konstnärer.

Målet har varit att skapa en mötesplats för konst och kultur inom alla dess uttrycksformer, genom att lyfta fram och utveckla ortens särprägel. Idag ett uppnått mål som förvaltas väl och utvecklas med hög dignitet, kreativitet och beslutsamhet.

Det lokala konst- och kulturlivet visas i arrangemang där besökaren kommer nära den konstnärliga processen och kopplingen mellan motiv, inspiration och känsla. Med konstutställningar och konstnärsutbyten som rönt internationellt intresse, och visats vid Moskvas Museum för Modern Konst och Berlins Kunstraum Bethanien i Kreuzberg, har årets kulturpristagare visat den lilla ortens och den lilla föreningens plats i världen.

Kristianstads kommuns kulturpris 2023, om 50 000 kronor, tilldelas Maglehems Kulturförening!”.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll