Hundrastgårdar

I Kristianstad finns nio hundrastgårdar.

Obs! Kom ihåg att visa hänsyn bland andra hundar och deras ägare. Du måste plocka upp efter din hund även i hundrastgårdarna.

Hundrastgårdar

I Kristianstads kommun finns nio hundrastgårdar:

 • Arkelstorp: Rytters väg/Grytvägen
 • Färlöv: Henningsbergsvägen
 • Kristianstad: Ugglebjörket, mellan Ishallen och Österängskolan
 • Kristianstad: Bastionsparken i centrum
 • Kristianstad: Charlottesborgsparken
 • Tollarp: Brandstationen
 • Vä/Öllsjö: Runvägen
 • Åhus: Basilikestigen
 • Önnestad: Jordatalsvägen, grönområdet söder om vägen

Riktlinjer för nyanläggning av hundrastgårdar finns i länken nedan. Observera att vissa hundrastgårdar har tillkommit och vissa har avvecklats sedan riktlinjerna beslutades av tekniska nämnden.

Vanliga frågor

Strandskydd, privata marker och allemansrätt - vad gäller egentligen för hundar då?

Strandskydd

Strandskydd reglerar inte mot djur, utan det är kommunens ordningsföreskrifter som gör det på offentlig plats.

Är stränder offentlig plats?

Stränder vid kust eller insjö som är allmänt tillgängliga för bad är offentlig plats och hundförbudet gäller alla strandremsor där, bortsett från:

 • Markerade hundbad
 • Rinkaby skjutfält
  Försvarsmaktens område. Det har egna regler och är inte är offentlig plats.

Var går gränsen för hundförbudet?

Förbudet gäller på sandremsan. Där större växtlighet tar över är det inte strand och ok att gå med hund. Dyner med blandad strandråg och sand anses tillhöra själva stranden.

Kan privata markägare förbjuda för hundar?

Nej, inte utöver allemansrätten. Det kan endast kommunens eller naturreservatens föreskrifter göra. Läs mer om allemansrätten via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?