Kulturnatt Kristianstad

Kulturnatt Kristianstad 2024 äger rum den 24 till 25 maj. Kulturnatt är en mötesplats för människor och kultur och arrangeras tillsammans med kulturinstitutioner och vårt breda och mångfacetterade kultur- och föreningsliv i maj varje år.

Kulturnatt Kristianstad är en mötesplats för människor och kultur. Kulturnatt arrangeras tillsammans med kulturinstitutioner och vårt breda och mångfacetterade kultur- och föreningsliv. Ambitionen är att presentera ett brett program för och med Kristianstads kommuns invånare.

Viktiga datum

Den 4 mars ska alla programpunkter vara inlämnade i den orangea stadens evenemangskalender. Du hittar information om detta i avsnittet Arrangörer av Kulturnatt.

Den 8 april släpps preliminärt programmet.

Kulturnattsbidrag för föreningar

Syftet med bidraget är att ge ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde en möjlighet att bidra med kulturaktiviteter under Kulturnatt.

Sista ansökningsdag

4 februari 2024

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur

Plats för arrangemanget

Kulturnatt genomförs i centrala Kristianstad runt den 22 maj, kommunens födelsedag.

Bedömningsgrunder

Vid ansökan av bidraget sker en bedömning utifrån nedanstående punkter:

 • Projektet ska vara av intresse för boende i Kristianstads kommun
 • Projektet ska vara offentligt
 • Kristianstads kommun ser positivt på nya projektidéer och samarbetsformer
 • Befintlig verksamhet/arrangemang kan förstärkas och genomföras som en del av Kulturnatt
 • Programinnehållet ska i huvudsak bestå av scenkonst, musik, konst, foto, film, litteratur, design eller arkitektur
 • Programpunkter får inte innehålla religiösa riter eller politisk propaganda
 • Projekten kommer att bedömas utifrån en helhetsbild av programinnehåll, ambitionen är att presentera ett brett utbud av kulturarrangemang

Villkor

Bidrag kan sökas av ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde som är registrerade i Kristianstads kommuns föreningsregister för kulturaktiviteter under Kulturnatt. Även föreningar som normalt sett har sin verksamhet eller sina arrangemang på andra platser i kommunen men som vill delta med sina kulturaktiviteter under Kulturnatt inne i Kristianstad är välkomna att söka.

Ansökan

Bidragsansökningar handläggs av kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Ett utlåtande lämnas till kommunens styrgrupp för evenemang som därefter fattar beslut om vilka projekt som beviljas och hur stort bidraget blir.

Information och kommunikation

Det ska tydligt framgå vid kommunikation och information om projektet att Kristianstads kommun är bidragsgivare. På tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande ska Kristianstads kommuns Kulturnattsprofil användas.

Logotyp finns att hämta längre ner på sidan under relaterad information.

Projektet ska också marknadsföras via kommunens evenemangsdatabas. Det görs i ett formulär som finns att hämta nedan under relaterad information.

Uppföljning och redovisning

Kristianstads kommun har rätt att följa arbetet som mottagaren gör och ta del av alla handlingar som kan ge upplysningar om projektet och hur det genomförts.

Redovisning ska lämnas senast tre månader efter genomfört projekt om inte särskild ansökan om anstånd lämnats och beviljats av kommunen.

Utbetalning av bidrag och villkor

Bidrag betalas ut direkt efter beslut. Bidragsmottagaren är skyldig att snarast underrätta kommunen om väsentliga förändringar av projektet.

Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis om beslutet har fattats på grund av oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter, om mottagaren använder bidraget för annat ändamål eller om slutredovisning trots påminnelse inte lämnats in.

Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut, kan Kristianstads kommun kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalts ut. På bidrag som återkrävs ska i regel ränta betalas enligt räntelagen (SFS 1975:635). Kristianstads kommun kan besluta om lägre ränta om det finns särskilda skäl.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs vid Kristianstads kommun och är att betrakta som offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vad är en offentlig handling?
De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

Arrangörer av Kulturnatt

Alla föreningar i kommunen är välkomna att delta och bidra till det breda programmet för Kulturnatt 24-25 maj 2024. Här har vi samlat information om hur din förening kan delta och viktiga hålltider.

Kulturnatt Kristianstad arrangeras i centrala Kristianstad tillsammans med vårt kultur- och föreningsliv. Evenemanget genomförs i medverkandes befintliga lokaler samt på stadens gator, parker och torg.

Alla föreningar i kommunen är välkomna att delta och bidra till det breda programmet. Även om din förening normalt har arrangemang och verksamhet utanför centrum, kan ni vara med och visa upp er verksamhet i stadskärnan under evenemanget.

Programinnehåll

Programinnehållet ska vara offentligt och i huvudsak bestå av scenkonst, musik, konst, foto, film, litteratur, design eller arkitektur. Det får inte bestå av religiösa riter eller politisk propaganda.

Huvuddelen av programpunkterna ska vara gratis för besökaren.Föreningar som vill vara med kan komma med en färdig idé eller ett förslag på en aktivitet eller arrangemang till Kulturnatt. Vi hjälper dig på olika sätt för att du ska kunna genomföra din aktivitet eller arrangemang.

Detta gör Kristianstads kommun:

 • Är huvudarrangör
 • Vi samlar in alla önskemål och idéer på arrangemang och aktiviteter och var ni önskar genomföra programpunkten.
 • Vi lägger programmet för Kulturnatt och står för den samlade informationen om Kulturnatten.
 • Vi söker polistillstånd för de offentliga platser i centrala Kristianstad där ni som arrangör kan tänkas vilja lägga programpunkter.
 • Vi kan föreslå eventuella samarbetspartners för arrangemanget.
 • Vi kan vara behjälpliga i frågor om teknik och el på den offentliga platsen.
 • Vi arbetar fram programtexter för samtliga aktiviteter under Kulturnatten och ansvarar för att ge ut ett programblad.
 • Vi ansvarar också för Kulturnattens hemsida, tar fram en affisch, annonser och håller i pressinformation kring Kulturnatten.
 • Vi lämnar stöd i form av Kulturnattsbidrag
 • Vi dokumenterar Kulturnatt 2024 genom att filma och fotografera evenemanget.

Det här gör du som är arrangör:

Viktiga datum

Januari 2024
Ansökan om kulturnattsbidrag för föreningar öppnar.

Informationsmöte på Kristianstads Teater. Vi svarar på frågor och ger hjälp med att fylla i anmälda programpunkter. Tisdagen den 30/1 2024 kl. 18:30-19:30. Föranmälan till projektledaren krävs. Anmäl dig via epost.

Februari 2024
Söndagen den 4 februari är sista dagen för föreningar att ansöka om kulturnattsbidrag för 2024.

Mars 2024
Den 4 mars är sista dag att anmäla programpunkter till Kulturnatt 2024.
Anmäl din programpunkt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du anmäler din programpunkt, ta del av nedan instruktion.
Instruktion för anmälan av programpunkter hittar du här. Pdf, 346.1 kB, öppnas i nytt fönster.

April 2024
Den 8 april släpps preliminärt programmet.

23 maj 2024
Kick off och information för alla medarrangörer! Plats meddelas senare.

24-25 maj 2024
Kulturnatt Kristianstad

27 maj – 10 juni 2024
Utvärdering öppen, glöm inte att fylla i. Länk till utvärdering skickas ut till er alla.

Viktigt för föreningar att tänka på

 • Ge ditt evenemang ett bra namn (rubrik)
 • Skriv en bra ingress som beskriver och säljer ditt evenemanget till besökaren. Den texten används också i tryckt programblad.
 • Ge en utförlig presentation av innehållet och ange så mycket information som möjligt om arrangemanget
 • Bifoga bild som representerar arrangemanget eller artisten.
 • Se till att du lämnar korrekt datum, tid och plats.

Det förarbete som du gör för din förening hjälper oss i marknadsföringen.

Tillgänglighet under Kulturnatt

Under Kulturnatt kan vissa delar av staden vara svårframkomliga för dig som har rullstol, rullator eller på annat sätt tar dig fram. Här får du tips så att du kan planera din kulturnattsupplevelse. Åk gärna med kollektivtrafiken om du ska besöka Kulturnatt.

Under Kulturnatt är alla aktiviteter gratis för besökarna, men det kan krävas platsbokning i vissa fall, se det digitala programmet.

Ändringar i stadsbussarnas turer

Vissa turer för stadsbussarna kommer att påverkas. Glöm inte att kolla om din buss påverkas, både vad gäller hållplats och tidtabell. 

Fordonstrafik

Körvägarna runt Stora torg och Christian den IV:s gata är påverkade, och i vissa fall avstängda.

Parkering

Det är parkeringsförbud på Stora torg. Vi hänvisar till parkeringarna vid Vattentornet, naturum och infartsparkeringen vid Långebro.

Tillgänglighetramp

Finns på Stora torg till vänster om mixerplats vid Ikaros (om man tittar mot scenen framifrån).

Extra toaletter

Finns på Stora torg och vid Kulturkvarteret.

Om specifika programpunkter

Vi hänvisar till respektive arrangör för mer information om tillgänglighet för varje enskild plats.

Frågor

Om du har frågor angående tillgängligheten kan du kontakta kommunens medborgarcenter för mer information. Kontaktuppgifter hittar du nedan på sidan.

Kulturnatt program

I april presenterar vi alla programpunkter för Kulturnatt Kristianstad. Alla programpunkter är gratis, men ett par kräver platsbokning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?