Kulturpris och kulturstipendium

Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och delas ut på Kulturgalan på Kulturkvarteret fredagen den 18 oktober 2019.

Föreslå 2019 års kulturpristagare och kulturstipendiat

Kristianstads kommuns kulturpris är på 50 000 kronor och tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen. Ett kulturstipendium på 25 000 kronor delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet.

Senast den 1 juni 2019 vill vi ha din nominering/nomineringar.

Eventuella bilagor skickas till kultur.fritid@kristianstad.se

Pris och stipendiet delas ut under festlig inramning med musik, mingel och artistframträdanden på Kulturgalan på Kulturkvarteret den 18 oktober 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.