Arkiv och släktforskning

I kommunarkivet finns handlingar från alla förvaltningar i Kristianstads kommun. Här beställer du betygskopia. I kommunens bildarkiv på Flickr hittar du foton på verksamheter och händelser. Släktforskare kan hitta material i kommunarkivet och på några av våra bibliotek.

Det förflutna finns ständigt närvarande i kommunarkivet.
Det förflutna finns ständigt närvarande i kommunarkivet.

Kommunarkivet och vad du kan hitta här

Kommunarkivet lagrar och visar information om Kristianstads stad, kommunen och de äldre kommuner som införlivades i vår kommun vid kommunsammanslagningen 1974. Äldre handlingar finns vid Landsarkivet i Lund.

Är du intresserad av en särskild byggnad eller ort i kommunen så hittar du äldre ritningar och kartor, men vi har också klassfotografier, noter, sånghäften och mycket annat. Vi förvarar förstås också relativt nya handlingar, exempelvis kommunala beslut som fattats i nutid.

Handlingarna i arkivet är i de flesta fall allmänna offentliga handlingar. Det betyder att alla får ta del av dem. Vi hjälper dig som vill få ut information.

  • Vi visar gärna arkivet för skolor, föreningar eller studiecirklar
  • Vi har flera forskarplatser
  • Vi lämnar ut kopior i pappersformat eller elektroniskt

Beställa betygskopia 

En av de vanligaste frågorna till kommunarkivet är hur man skaffar en kopia av sitt skolbetyg. Klicka på Beställ betygskopia under relaterad information.

Släktforskning

Kommunarkivet innehåller handlingar från barnavårdsnämnden om exempelvis faderskapsärenden. Det finns också dokument från fattigvårdsstyrelsen som beskriver hur barn placerats i fosterhem eller hur äldre placerats på ålderdomshem.

Flera av våra bibliotek har också särskilda databaser för släktforskare, information på mikrofilm och andra hjälpmedel.

Bibliotekens släktforskningssida

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.