Arkiv och släktforskning

I kommunarkivet bevaras en viktig del av vårt kulturarv. Här kan du få kopior av betyg, släktforska i våra sociala arkiv och mycket annat. Kommunarkivet består av arkiv efter hundratals kommunala verksamheter och samlingen växer hela tiden.

Det förflutna finns ständigt närvarande i kommunarkivet.
Det förflutna finns ständigt närvarande i kommunarkivet.

Kommunarkivet bevarar gemensamma minnen

I kommunarkivet finns handlingar från kommunala verksamheter från då och nu –för all framtid. Vi har lokaler i Kulturkvarteret och Östra kommunhuset i Kristianstad. Handlingarna i arkivet är i de flesta fall allmänna offentliga handlingar. Det betyder att alla får ta del av dem.

Offentlig handling

  • Vi visar gärna arkivet för skolor, föreningar eller studiecirklar
  • Vi har flera forskarplatser
  • Vi lämnar ut kopior på papper eller digitalt via e-post

Vi hjälper dig som vill få ut uppgifter från arkivet. Du är även välkommen att besöka oss och titta på handlingarna på plats på Östra kommunhuset. Kontakta oss för att boka tid!

Forska i arkivet

Besök oss gärna och ta del av handlingar på plats vid våra forskarplatser i Östra kommunhuset i Kristianstad. Du kan fotografera handlingarna med egen kamera, eller få hjälp med att kopiera och skanna med vår utrustning. Kontakta oss antingen via e-post eller telefon för att beställa fram handlingar och boka tid för ditt besök.

Släktforska i kommunarkivet - Kristianstads kommun.pdf

Flera av kommunens bibliotek har också särskilda databaser för släktforskare, information på mikrofilm och andra hjälpmedel.

Snokabiblioteks släktforskning

Vad finns i kommunarkivet?

Kommunarkivets samlingar består av arkiv som bildats som resultat av kommunala verksamheter, från och med kommunförordningen 1862 till dagens datum. Det innefattar bland annat arkivet efter Kristianstads stad (1863-1970) och de 48 upphörda kommunerna som införlivades i nuvarande Kristianstads kommun 1971. På kommunarkivet finns även runt 100 föreningsarkiv med anknytning till Kristianstad.

Material från kommunens verksamheter

Exempel på kommunala verksamheter är kommunstyrelser, fattigvårdsnämnder, barnavårdsnämnder och byggnadsnämnder. Aktuella kommunala nämnder och förvaltningar beskrivs i kommunens organisationsplan.

Kommunens organisation

Dagens handlingar

I kommunarkivet bevaras även moderna handlingar från nuvarande Kristianstads kommun 1971 och framåt. Innan handlingarna levereras till kommunarkivet förvaras de i verksamheterna och är delvis sökbara i kommunens diarium

Så fungerar diariet

I förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner framgår vilka typer av handlingar som skapas i kommuns olika delar och hur handlingarna ska bevaras. 

Dokumenthanteringsplaner

Sök i vår arkivförteckning

Listor över vad som finns bevarat i kommunarkivet framgår i en arkivförteckning. Du kan söka i arkivförteckningen här på webben. Du kommer dock inte åt själva handlingen. Vill du ta del av handlingen kontaktar du oss.

Klara arkivsök 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kommunarkivet

Telefon

044-13 53 10

Besöksadress

Östra kommunhuset

J A Hedlunds väg 17

Öppettider

Mån-Fre 08:00—16:00
Fler kontakter

Besök oss

Besök kommunarkivet

044-13 53 10

Besök enligt överenskommelse. Ring oss och boka tid för ditt besök. Kommunarkivet är bemannat måndag till fredag klockan 8-16.