Så fungerar diariet

Inkomna handlingar och ärenden registreras i kommunens diarier. Äldre handlingar finns i andra system och i vårt arkiv. Kontakta oss om du vill ha ut en handling eftersom inga handlingar publiceras på sidan.

Uppgifter om handlingar från arbete- och välfärdsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och överförmyndarkansliet visas inte här på webbplatsen. Kontakta oss om du vill ha ut en handling från någon av de nämnderna.
Uppgifter om handlingarna i diariet uppdateras några gånger per dygn.