Information till arbetsplatsen

Genom våra feriearbetesplatser hoppas vi att feriearbetaren får en inblick i arbetslivet. Detta kanske hjälper till när ungdomarna ska välja yrke i framtiden. Som arbetsgivare vill vi visa vår breda verksamhet. Kanske väljer ungdomarna att så småningom arbeta inom den kommunala verksamheten.

Tidsplan för ansökan och perioder för feriearbete

Ansökningstiden för ungdomarna är mellan 5 ferbruari och 3 mars.

15 mars - sista datum för att anmäla sig till att ta emot feriearbetare

Är sista datumet för att anmäla in era önskemål om feriearbetare. Men gärna så snabbt som möjligt.

Meddelande om bokad feriearbetare från mitten av april

Från och med mitten av april skickas det ut mejl när en feriearbetare blir bokad eller om det sker ett avhopp.

2 veckors anställningstid

I år är det 2 veckorsperioder som gäller. Tänk på att perioderna överlappar varandra.

Perioder sommaren 2024

Vecka 24 - 28

Period 1, 10 juni - 20 juni

Period 2, 17 juni - 28 juni

Period 3, 24 juni -

5 juli

Period 4, 1 juli -

12 juli

Vecka 28 - 32

Period 5, 8

juli - 19 juli

Period 6, 15

juli - 26 juli

Period 7, 22

juli - 2 augusti

Period 8, 29

juli - 9 augusti

8 timmars arbetsdag och 35 timmars vecka

Feriearbetaren får max arbeta 8h/dag och inte över 35 timmar under en hel vecka. Lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter. Midsommarafton räknas som helgdag. Endast dagtid måndag-fredag (ej obekväm arbetstid). Ni informerar feriearbetaren vilka arbetstider den ska följa.

Riskbedömning

Tänk på att göra en riskbedömning då ungdomar som söker feriearbete kan vara omyndiga. Skicka en kopia av er riskbedömning till oss på e-postadressen ferie@kristianstad.se.

Mall för riskbedömningar av feriearbete finns i Opus. Den ligger under riskbedömningar befintlig verksamhet och vidare riskbedömningar minderåriga.

Kontakta din feriearbetare i god tid

Vi uppmanar feriearbetaren att ta kontakt med arbetsplatsen i god tid innan feriearbetet börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. Har ni inte hört av feriearbetaren, ta gärna kontakt med feriearbetaren, så att den får information om till exempel var ni ska träffas och vilka arbetstider som gäller.

Det är viktigt att ni på arbetsplatsen informerar ungdomarna om följande

  • Kristianstads kommun (generellt organisatoriskt)
  • Arbetstider, frånvaro, handledare med mera
  • Skyddsföreskrifter på arbetsplatsen

Följande information har feriearbetaren fått innan de kommer till er

  • Erbjudande om feriearbete med uppgift på arbetsplats, kontaktperson och telefonnummer.
  • Info till feriearbetaren.
  • Broschyren "Så får barn och ungdomar arbeta".
  • Begäran om utdrag ur belastningsregistret.
  • Kontoanmälan för löneutbetalning.
  • Närvaroblankett

Lämpliga arbetsuppgifter för feriearbete

Feriearbetaren är en extra resurs och ersätter inte den ordinarie personalen. En feriearbetare kan ha arbetsuppgifter som innebär en kvalitetsförstärkning för verksamheten. Arbetsuppgifterna ska vara anpassade till individens mognad och utveckling.

Feriarbetaren ska erbjudas arbete som inte undantränger ordinarie verksamhet eller konkurrerar med semestervikariat eller sommarvikariat i övrigt.

Anpassat feriearbete

Alla arbetsplatser ska vara beredda att de kan få tilldelat en ungdom som behöver lite extra handledning. Det betyder att ungdomen kan behöva ett lite större handledarstöd för att klara av sitt feriearbete på bästa sätt. Vi kontaktar alltid arbetsplatsen först innan vi placerar någon som behöver ett anpassat feriearbete.

Närvarorapport fylls i av handledaren

Närvarorapporten ska fyllas i av handledaren på platsen och skrivas på av arbetsplatsen och feriearbetaren. Därefter ska den skickas till adressen som står på närvarorapporten.

Löneutbetalning

Lönen betalas ut till feriearbetare den 27:e i varje månad.

Frånvaro under feriearbete

Feriearbetaren meddelar frånvaro direkt till arbetsplatsen. Sjuklön utgår inte. Feriearbetaren ska arbeta den period som hen fått erbjudande om. Om feriearbetaren inte kommer under den utvisade perioden så hör av er till oss på telefon 044-13 69 61.

Försäkringar under feriearbetet

Feriearbetaren är genom arbetsgivarens försorg grupplivsförsäkrade. Vidare gäller de i första kollektivavtalet föreskrivna försäkringarna.

Uppföljning på arbetsplatserna

Vi kommer under sommaren att göra uppföljningar på vissa arbetsplatser för att se på, bland annat, arbetsmiljön och genomförandet av introduktionen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?