Trafikverket har särskilda bestämmelser gällande breda, långa och tunga fordon. Om transporten sker inom Kristianstads kommun ska ansökan skickas till kommunen. Om flera kommuner blir berörda av transporten ska ansökan skickas till Trafikverket.

Vikt-, bredd- och längbestämmelser

Vikt-, bredd- och längdbestämmelser enligt trafikförordningen gäller på vägar som inte är enskilda, det vill säga alla gator i tätorter och allmänna vägar. Begränsningarna är både till för trafiksäkerheten och för att skydda vägen för skador och slitage från felaktig belastning.

På övriga vägar, främst enskilda vägar på landsbygden, finns inga formella vikt-, bredd- eller längdbestämmelser. I stället avgör vägens ägare om det ska finnas några begränsningar i vikt eller dimensioner på de fordon som framförs på vägen.

Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns på Riksdagens webbplats:

Transportdispens

Inom Kristianstads kommun

Om transporten endast sker inom Kristianstads kommun ska ansökan om transportdispens ske på följande e-tjänst eller blankett:

Ifylld blankett skickas till: tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Kommunen begär sedan in yttrande från Trafikverket som bifogas med beslutet.

Kommunens handläggning sker inom 3 arbetsdagar (exkl. Trafikverkets handläggningtid).

Under semesterperioden kan tiden bli något längre och glöm inte att handläggning påbörjas först när ansökan är komplett ifylld. Skicka därför in ansökan i god tid innan transportdatum.

Genom flera kommuner

Om transport berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket.

Läs mer om transportdispens och ansökan på Trafikverkets webbplats:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?