Transportdispens

Trafikverket har särskilda bestämmelser gällande breda, långa och tunga fordon. Om transporten sker inom Kristianstads kommun ska ansökan skickas till kommunen. Om flera kommuner blir berörda av transporten ska ansökan skickas till Trafikverket.

Vikt-, bredd- och längbestämmelser

Vikt-, bredd- och längdbestämmelser enligt trafikförordningen gäller på vägar som inte är enskilda, det vill säga alla gator i tätorter och allmänna vägar. Begränsningarna är både till för trafiksäkerheten och för att skydda vägen för skador och slitage från felaktig belastning.

På övriga vägar, främst enskilda vägar på landsbygden, finns inga formella vikt-, bredd- eller längdbestämmelser. I stället avgör vägens ägare om det ska finnas några begränsningar i vikt eller dimensioner på de fordon som framförs på vägen.

Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap trafikförordningen (1998:1276).

 

Transport inom en kommun

Om transport enbart berör en kommun ska ansökan skickas till den kommunen.

 

Transport som berör fler kommuner

Om transport berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket.

Läs mer om transportdispens och ansökan på Trafikverkets hemsida, här. 

 

Ansöka om transportdispens inom Kristianstads kommun

Om transporten endast sker inom Kristianstads kommun ska ansökan om transportdispens via blankett skickas till: tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Kommunen begär in yttrande från Trafikverket som bifogas med beslutet. 

Handläggningstid

Kommunen handlägger inom 3 arbetsdagar, utöver tillkommer Trafikverkets handläggningtid. Under semesterperioden kan handläggningstiden bli något längre.

Handläggning påbörjas först när ansökan är komplett ifylld. Skicka därför in ansökan i god tid innan transportdatum.

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.