Parkering

Välkommen att parkera i centrala Kristianstad. Vi erbjuder ett flertal parkeringsplatser över hela staden.

Avgifter

Kartan visar avgifterna för de olika parkeringsområdena i Kristianstad och kan skrivas ut genom att klicka på knappen "skriv ut" i kartverktyget. Parkeringsplatserna har olika avgifter beroende på hur centrala de är. För de avgiftsreglerade parkeringarna är den lägsta avgiften 4 kr per timme och den högsta 12 kr per timme, där den senare gäller för de mest centrala platserna. Det finns också avgiftsfria parkeringsområden.

De flesta p-automater i Kristianstad tar kort. Följande kort accepteras: VISA, MasterCard, OK/Q8, Preem, Volvo, Shell, ST 1 och Circle-K. På varje parkeringsområde finns dessutom minst en maskin där mynt kan användas som betalningsmedel.

OBS! i stadskärnan finns också privata avgiftsparkeringar med andra taxor.

P-skiva

På vissa områden tillämpas p-skiva, se skyltning. P-skiva finns att hämta hos medborgarcentrum och turistbyrån i Rådhus Skåne (V Storgatan 12). P-skiva finns även till försäljning i vissa affärer.

Bråttom och ingen P-skiva i bilen? Ankomsttiden kan även skrivas på en lapp som läggs väl synlig på instrumentbrädan.

Städning av parkeringar i Kristianstad

I Kristianstad städas parkeringsplatserna under en dag i första veckan av varje månad, mellan kl 8 - 13. Då gäller förbud för bilar att parkera eller stanna på platserna. Förbudet gäller i centrum, på Östermalm, i Parkstaden, Vasastaden och på Söder. Se skyltar vid de aktuella gatorna för information om vilken veckodag då förbudet gäller.

Motorcykel (MC)

Det är tillåtet att parkera din motorcykel på p-plats som är avsedd för bil. Du betalar samma avgift som gäller för bilar och p-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera flera motorcyklar inom samma parkeringsruta, men tänk på att varje motorcykel ska erlägga avgift.

Turistbussar

Turist- och evenemangsbussar hänvisas till följande områden:

 • Kristianstad Arena
  Längs Ringvägen, strax söder om Kristianstad Arena.
 • Naturums parkering
  Norra delen av den stora parkeringsytan.
 • Skjutsstallavägen
  Reglerytan nordväst om korsningen Skjutsstallavägen/Vattentornsvägen. Uppmålade platser finns.
 • Barbackagatan
  Norra delen av Barbackagatans östra sida.

Tunga fordon

Parkering för tunga fordon (tyngre än 3,5 ton) finns på följande platser:

 • Rörvägen
  Väster om Mossvägen, vid Willy:s.
 • Industrigatan
  Längs gatan, norr om korsningen mot Svetsarevägen.
 • Alevägen
  Längs gatan, på västra sidan.

Överklaga parkeringsanmärkning?

Information om vilken myndighet eller organisation som hanterar ditt eventuella överklagande av en parkeringsanmärkning finns angivet på den aktuella anmärkningen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.