Utveckla din talang och ditt intresse för musik, genom att söka till spetsutbildning i musik. Utbildningen för dig som vill bli förberedd för högre musikstudier.

Spetsutbildning

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan söka på lika villkor. Utbildningen förbereder för högre musikstudier och den sker i samarbete med Musikhögskolan i Malmö.

Musikinriktningen på Christian 4:s Gymnasium är en etablerad institution i Kristianstads musikliv. Vi samarbetar med musikskolan och kulturscener. Utbildningen förbereder dig för fortsatta musikstudier vid högskola och universitet både i Sverige och utomlands.

Du läser Instrument- och sång till och med nivå 3 och du får ta del av en omfattande ensembleverksamhet på hög nivå i flera olika genrer och du får även en fördjupad kunskap i musikteori och gehörslära. Som elev på spetsutbildningen kommer du utöver undervisningen på Christian 4:s Gymnasium också få undervisning och/eller handledning av lärare och studenter på Musikhögskolan i Malmö.

Antagningsprov

Du som söker spetsutbildningen kommer att kallas till ett antagningsprov i instrument/sång och allmän musiklära. Antagningsprovet gör du någon gång i mars och i juryn sitter både lärare från skolan och representanter för andra institutioner.

Följande kommer att ingå i antagningsprovet:

  • 2 stycken/sånger av olika karaktär. Du väljer själv vad du vill framföra men se till att du  får visat upp din förmåga så mycket som möjligt. Vill du spela/sjunga något på ditt bi-instrument får du gärna göra det i tillägg till de 2 andra stycken/sångerna.
  • A prima vista på ditt huvudinstrument/sång
  • Samtal med lärare om varför du söker spets och om dina framtidsplaner
  • Skriftligt prov i musikteori och muntligt gehörsprov.

Du som behöver ackompanjemang måste ta kontakt med oss minst två veckor innan provet och meddela/skicka noter till oss.

Du får besked om du klarat ditt antagningsprov inom en vecka efter provet.

Nivån  för att komma in på spets ligger på ungefär samma nivå som gymnasiekursen Instrument/sång nivå 2. Är du osäker på vilken nivå som krävs så ta kontakt med:

torunn.colliander@utb.kristianstad.se eller ola.hjelm@utb.kristianstad.se

Skillander mellan spetsutbildning jämfört med musikinriktning

  • Du måste ha godkänt på antagningsprovet, och det i konkurrens med övriga sökande till spetsutbildningen.
  • Du läser Instrument/sång 1, 2 och 3. Andra ES-musikelever läser Instrument/sång 1 och 2.
  • Några av skolans programfördjupningar är redan valda för dig. Du får extra musikämnen åk 2 och 3. Alla spetselever måste läsa Gehörs- och musiklära 2 och man kan välja t ex Arrangering och komposition eller Musikproduktion. 
  • Spetseleverna kommer ha nära kontakt med Musikhögskolan i Malmö.

Programplan

Hjälpte informationen på sidan dig?