Den individuella vägen till dina mål. På Christian 4:s gymnasium erbjuder vi olika introduktionsprogram. Dessa ska ge dig möjlighet att komma vidare mot utbildning eller in i arbete. Utbildningen är på heltid och du följer din individuella studieplan.

Introduktionsprogrammet är ett alternativ för dig som inte uppfyller behörighetskraven till nationella gymnasieprogram.

På Christian 4:s gymnasium finns dessa inriktningar på IM-programmet:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion

Programinriktat val

Programinriktat val ska leda till att du uppfyller behörighetskraven till nationellt program. På Christian 4:s gymnasium kan du studera integrerat mot handels- och administrationsprogrammet eller hotell- och turismprogrammet.

Introduktionsprogrammet med programinriktat val är till för dig som har flertalet godkända betyg med dig från grundskolan.

Behörighetskravet till programinriktat val är att du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk samt: 

  • godkända betyg i engelska och matematik och minst 3 andra ämnen
    eller
  • godkända betyg i engelska eller matematik och minst 4 andra ämnen.

Du läser inom ramen för det nationella programmet utbildningen är riktad mot. De ämnen som du saknar behörighet i schemaläggs tillsammans med studie- och yrkesvägledare utifrån dina behov. Det upprättas en individuell studieplan. 

Syftet med programinriktat val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. 

Behörighetskraven för det nationella program som utbildningen är inriktad mot förväntas vara uppfyllda senast efter ett läsår. När behörighetskraven är uppfyllda antas du till det nationella program du påbörjat. 

Vi erbjuder programinriktat val  mot handels- och administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion ska leda till att du får möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller möjlighet till fortsatta studier. På Christian 4:s gymnasium kan du studera integrerat mot försäljnings- och serviceprogrammet eller hotell- och turismprogrammet.

Introduktionsprogrammet med inriktning yrkesintroduktion är till för dig som inte uppfyller behörighetskraven för nationella program. Genom yrkesintroduktion har du möjlighet att uppnå behörighet till nationella program och fortsatta studier eller få möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden inom vald inriktning. 

Du läser integrerat inom ramen för det nationella programmet som utbildningen är riktad mot. Under din utbildning läser du hela eller delar av kurser inom det nationella programmet. Du har möjlighet att läsa grundskoleämnen och komma ut i arbetslivet genom praktik. En individuell studieplan upprättas i samråd med studie- och yrkesvägledare utifrån dina behov. Dina förutsättningar och mål med utbildningen styr innehållet. 

Vi erbjuder yrkesintroduktion mot försäljnings- och serviceprogrammet och hotell- och turismprogrammet.

Hjälpte informationen på sidan dig?