Är du intresserad av resebranschen och vill jobba med människor? Då är Hotell- och turismprogrammet (HT) intressant för dig, du får en yrkesutbildning för arbete inom turistnäringen. En utbildning som varvar teori och praktik.

Praktik och teori

Du får en bred utbildning inom hotell- och turismbranschen. Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera olika verksamhetsområden. Resvägar och färdsätt ändras, förväntningar på nya upplevelser ökar och kraven på service förändras.

i undervisningen får du utveckla kunskaper inom turismens olika verksamhetsområden; bo, äta, göra, resa och sälja.  Du får även kunskaper om turismens utveckling och hållbart resande.  Utbildningen belyser frågor som rör sociala, ekonomiska, kulturella och etiska förhållningssätt. Du får möjlighet till att träna i att kommunicera och bemöta kunder på ett yrkesmässigt sätt.

De teoretiska kunskaperna varvas med praktiska uppgifter inom branschen. Genom studiebesök och genom att delta i olika evenemang. Vi samarbetar bland annat med Kristianstad Arena.

Ungt företagande (UF)

Som en del i undervisningen får du tillsammans med andra elever prova på att drive ett eget UF-företag under ett läsår. Ung företagsamhet ger dig möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del av dina studier. Under utbildningen har du 16 veckors praktik (APL) i Sverige eller utomlands. 

Högskolebehörighet

Du får grundläggande behörighet till högskola, från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Du som elev kan aktivt välja bort dem inför årskurs 2. Utom Engelska 6 som är obligatoriskt på Hotell- och turismprogrammet.

Yrkesexamen

Efter avklarad utbildning på Hotell- och turismprogrammet får du en yrkesexamen. När du får en yrkesexamen från gymnasieskolan kan du börja jobba inom yrket direkt.

Programplan

Hjälpte informationen på sidan dig?