Är du intresserad av service och att träffa människor ska du välja Försäljnings- och serviceprogrammet, som tidigare hette Handel-och administrationsprogrammet. Du får fördjupa dig i bland annat kommunikation, ledarskap och bemötande.

Praktik och teori

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram där du lär dig grunder inom kundservice, inköpsarbete, varuhantering, säljkampanjer, marknadsföring, varuexponering och utformning av reklam inom handel. Du får grundkunskaper inom affärskommunikation och företagsekonomi. De teoretiska kunskaperna får du omsätta i praktiska moment under din utbildning.

Ungt företagande (UF)

Som en del i undervisningen får du tillsammans med andra elever prova på att driva ett eget UF-företag under ett helt läsår. Ung företagsamhet ger dig möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. 

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Du kommer att få Apl under alla 3 åren hos oss. I årskurs 1 har du 2 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Under årskurs 2 har du  APL 1 dag/vecka och under årskurs 3 APL 2 dagar/vecka. Då är du ute på en arbetsplats och följer och deltar i allt förekommande arbete. APL-plats väljer du i samverkan med skolan och i största möjligaste mån utifrån ditt intresse

APL ger dig yrkeserfarenhet och kan ge dig möjlighet att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Skolan har ett fördjupat samarbete med representanter från praktikplatserna genom skolans programråd.

Högskolebehörighet

Du får grundläggande behörighet till högskola. Från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Du som elev kan aktivt välja bort dessa kurser inför årskurs 2.

Yrkesexamen

Efter avklarad utbildning på Försäljnings- och serviceprogrammet får du en yrkesexamen. När du får en yrkesexamen från gymnasieskolan kan du börja jobba inom yrket direkt.

Programplan

Hjälpte informationen på sidan dig?