Elevhälsan på Christian 4:s Gymnasium består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Att må bra är grunden för att lyckas.

Kurator

Att må bra och trivas under sin studietid är viktigt för dig och dina studier. Ibland behöver man någon att prata med, någon som kan lyssna och vara ett stöd. Då kan du vända dig till skolkuratorn på skolan. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolkurator

Åsa Sjöholm
0733-13 63 65
Skicka e-post

Skolsköterska

Att må bra och trivas i skolan är viktigt för dig och dina studier.  Som elev på skolan är du välkommen att kontakta skolsköterskan om du har någon ohälsa/sjukdom som kan påverka dina studier.

Skolsköterskan finns på skolan för att ge råd och hjälpa dig när det gäller din hälsa. Vid behov kan vi ta hjälp av skolläkare. Under ditt första år erbjuds du ett hälsosamtal av skolsköterskan. Under hälsosamtalet samtalar ni kring livsstil och hälsa och följer upp din hälsojournal från grundskolan gällande vaccinationer, tillväxt med mera.

Skolsköterska

Catarina Carlson
0733-13 61 91
Skicka e-post

Specialpedagog

Hit kan du som är elev på skolan vända dig om du behöver hjälp och stöd i din studiesituation. Du kan få hjälp med olika hjälpmedel  som kan underlätta dina studier. Kanske behöver du hjälp med planering för att komma ikapp eller hjälp med studieteknik. Möjlighet till läs-/skriv-/matematiktester finns.

Du som är vårdnadshavare är välkommen att vända dig till specialpedagogen om du har frågor kring ditt barns studiesituation.

Specialpedagoger

Kit Carlsson, ES, NA, SA.
0738-53 27 71
Skicka e-post

Charlotte Sandelin, RG, FS, HT, HV.
0733-13 19 45
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledning

Under din studietid kommer du som är elev att ha frågor kring studieplaner och mål med din utbildning. Du kan vända dig till den studie- och yrkesvägledare som är knuten till ditt program.

Studie- och yrkesvägledare

Kontakt för: FS, HA, HT, HV, SA, NA
Ingrid Sigsjö
0733-13 59 44
Skicka e-post

Kontakt för: ES, RG
Frida Jönsson
0733-13 54 44
Skicka e-post

Kontakt för: IM
Annika Lysell
0733-13 60 59
Skicka e-post

Hjälpte informationen på sidan dig?