ISPEC stödverksamhet riktar sig till dig med en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). ISPEC bedrivs inom ramen för IM-programmet.

Möjlighet att få stöd från ISPEC har du som är en normalbegåvad elev och är 16-19 år, med en diagnostiserad NPF diagnos. ISPEC stödverksamhet innebär ett IM-program där man har möjlighet att läsa upp sin grundskolebehörighet under ett år.

ISPEC inom ramen för Introduktionsprogrammet IM

Är för dig som inte uppfyller behörighetskraven för nationellt program. Du har din bas på ISPEC. Undervisningen sker i små grupper med individuellt anpassad undervisning med mycket vuxenstöd. Upplägg av undervisningen utifrån dina mål i nära samarbete med lärare, SYV, elevhälsoteam och socialpedagoger.

Målet är att sätta fokus på de ämnen som behövs för att du som elev ska komma vidare i dina studier. Syftet är att eleven skall bli gymnasiebehörig och gå vidare till fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden.

Ansökan och antagning

Besök oss

Du som är behörig att söka ISPEC IM-program kan besöka skolan och träffa personal som arbetar där. I samråd med din skola eller vårdnadshavare kontaktar ni Greger Andersson 0724-67 82 00 för att boka in besöket.

Hjälpte informationen på sidan dig?