Vi erbjuder språkkurser i engelska och svenska, både som klassrums- och distanskurser.

Engelska

Engelska 5, klassrum

Kurskod: ENGENG 5, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina färdigheter i det engelska språket. Såväl läsning av skönlitteratur som sakprosa ingår. Dessutom tränar vi på att tala engelska samt att förstå olika sorters engelska. Du får även öva dig på att skriva texter av olika slag. I kursen ingår också träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor.

Du får även kunskaper om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan. Cirka 7 timmar hemstudier i veckan. Handledning erbjuds.

Examinationer

Muntliga redovisningar och diskussioner, hörförståelsetest och läsförståelsetest. Olika typer av uppsatser. Nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningen för engelska 5 är att man har kunskaper motsvarande grundläggande engelska delkurs 4 eller årskurs 9.

Engelska 5, distanskurs

Kurskod: ENGENG5, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina färdigheter i det engelska språket. Såväl läsning av skönlitteratur som sakprosa ingår. Dessutom tränar vi på att tala engelska samt att förstå olika sorters engelska. Du får även öva dig på att skriva texter av olika slag. I kursen ingår träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor.

Du får även kunskaper om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur.

Studieform/upplägg

Du kommer att studera via lärplattformen Google Classroom på nätet. Du behöver komma till närträffar på Komvux vid 5 tillfällen. Handledning erbjuds. 

Kursen erbjuds endast på 20 veckor, det vill säga 25 % studietakt ( cirka 10 timmars studier per vecka).

Examinationer

 • Muntliga redovisningar och diskussioner
 • Hörförståelsetest och läsförståelsetest
 • Olika typer av uppsatser
 • Nationella prov

Förkunskaper

Förutsättningen för engelska 5 är att man har kunskaper motsvarande grundläggande engelska delkurs 4 eller årskurs 9.

Engelska 6, klassrum

Kurskod: ENGENG06, 100 poäng

Kursens innehåll

I engelska 6 får du fördjupade kunskaper i det engelska språket, även i mer formella sammanhang. I kursen ingår det att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal, talat på flera olika dialekter. Du får även öva dig på att skriva olika typer av texter, till exempel argumenterande och diskuterande texter.

I kursen ingår fördjupning i kulturella, politiska och historiska företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

I engelska 6 ingår även att arbeta både med modern och äldre litteratur.

Studieform/upplägg

Erfarenhet visar att engelska 6 är en kurs du bör läsa över längre tid för att lyckas med goda resultat. Vi erbjuder därför två alternativ med olika fart med lektionsbaserad undervisning. Välj det alternativ du känner ger dig bäst förutsättningar att klara kursen med det betyg du eftersträvar.

Alternativ 1

Du läser 40 veckor lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan plus minst lika mycket tid för hemstudier i veckan. Möjlighet att läsa orienteringskurs (två lektioner i veckan) samtidigt för att repetera grundläggande färdigheter. Handledning erbjuds.

Detta alternativ ger dig dubbelt så många lektioner med långsammare takt. Alternativ 1 är till för dig som läste engelska 5 för några år sedan, inte riktigt känner dig bekväm med att prata eller skriva på engelska eller om du nyligen läst engelska 5 och det krävdes stor insats för att klara kursen.

Alternativ 2

Du läser 20 veckor lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan plus minst lika mycket hemstudier i veckan. Möjlighet att läsa orienteringskurs (två lektioner i veckan) samtidigt för att repetera grundläggande färdigheter. Handledning erbjuds.

Detta alternativ är till för dig som har aktuella kunskaper i engelska, känner dig bekväm med att prata och skriva på engelska och nyligen läst engelska 5 och klarat kursen utan svårighet.

Din studievägledare på VLC kan berätta mer om de två olika studieuppläggen.

Examinationer

Muntliga redovisningar och diskussioner, hörförståelsetest och läsförståelsetest. Olika typer av uppsatser. Nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningar för engelska 6 är att ha kunskaper motsvarande engelska 5 nivå.

När du sökt till Engelska 6 på Komvux kan du komma att erbjudas ett förkunskapsprov. Om du erbjuds ett förkunskapsprov kommer du att få ett mail som förklarar mer. 

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan. 

Engelska 6, distanskurs

Kurskod: ENGENG06, 100 poäng

Kursens innehåll

I Engelska 6 får du fördjupade kunskaper i det engelska språket, även i mer formella sammanhang. I kursen ingår det att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal på olika dialekter. Du får även öva dig på att skriva olika typer av texter, t ex argumenterande och diskuterande texter.
I kursen ingår fördjupning i kulturella, politiska och historiska företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

I Engelska 6 ingår även att arbeta både med modern och äldre litteratur.

Studieform/upplägg

Distanskurs, inga klassrumslektioner.

Vid 25% studier (20 veckor) behöver du studera ca 10 timmar i veckan, vid 50% studier (10 veckor) behöver du studera ca 20 timmar i veckan. Möjlighet att kombinera kursen med orienteringskurs (två lektioner i veckan) finns.

Konversationslektioner erbjuds.

Flexibel handledning erbjuds.

5-7 obligatoriska närvarotillfällen, inklusive introduktionstillfället

Examinationer

Muntlig uppgift (via Meet, inskickad videoinspelning eller på plats i skolan), hörförståelsetest, läsförståelsetest och skrivuppgift på plats i skolan samt nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningar för Engelska 6 är att ha kunskaper motsvarande Engelska 5 nivå.

När du sökt till Engelska 6 på Komvux kan du komma att erbjudas ett förkunskapsprov. Om du erbjuds ett förkunskapsprov kommer du att få ett mail som förklarar mer. 

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan. 

Engelska 7, distanskurs

Kurskod: ENGENG07, 100 poäng

Kursens innehåll

Engelska 7 är den mest teoretiska av kurserna i engelska. Det krävs att du har goda förkunskaper i språket. Syftet är att du under kursens gång lär dig att skriva och tala formellt och att du ska kunna anpassa din språkanvändning till syfte, genre och stilnivå. Utöver att analysera litteratur och tal i olika sammanhang kommer du få öva dig i att läsa, skriva och bearbeta olika typer av texter och hålla muntliga anföranden där du får utreda, resonera och argumentera ur olika perspektiv.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans och innehåller ett obligatoriskt testtillfälle. Handledning finns att tillgå antingen via e-post, Google Meet eller genom att man bokar tid med undervisande lärare. Rekommenderat antal veckor att läsa kursen på är 20, dock minst 10 veckor.

Examinationer

Modul 1
1.1 A letter of introduction – Skriv ett brev där du berättar om dig själv och dina erfarenheter av engelska.
1.2 Summary – Skriv en sammanfattning av valfri TED Talk
1.3 Novel analysis – Läs en roman (lista finns) och skriv en romananalys enligt instruktion
1.4 Speech, Novel analysis – Redovisa din romananalys muntligt

Modul 2
2.1 Paper/Thesis – Skriv en utredande uppsats med utgångspunkt i den engelskspråkiga världen (lista över ämnen finns)
2.2 Speech, Thesis – Presentera din uppsats muntligt

Modul 3
3.1 Argumentative speech - Håll ett argumenterande föredrag på 5-7 minuter
3.2 Film analysis – Se en engelskspråkig film och analysera den utifrån given instruktion.

Förkunskaper

Kursen bygger på Engelska 6.

Svenska

Svenska 1, klassrum

Kurskod: SVESVE01, 100 poäng

Kursens innehåll

Följande moment kommer att ingå i kursen:
1. Muntlig redovisning
2. Språklig variation
3. Språkriktighet
4. Referat och källhantering
5. Skriva argumenterande
6. Litteraturanalys

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med två 90 minuters lektioner i veckan. Handledning finns att tillgå.

Examinationer

Olika bedömningsuppgifter finns: muntliga redovisningar, argumenterande och utredande texter, referat, litteraturanalyser och de nationella proven.

Förkunskaper

Att ha kunskaper motsvarande grundskolans svenska årskurs 9 eller Komvux  svenska på grundläggande nivå.

Övrigt

Att vara aktiv på lektionerna och delta i klassens samtal, vägs också in i bedömningen.

Svenska 1, distanskurs

Kurskod: SVESVE01, 100 poäng

Kursens innehåll

Följande moment kommer att ingå i kursen:

 • Muntlig redovisning
 • Språklig variation
 • Språkriktighet
 • Referat och källhantering
 • Skriva argumenterande
 • Litteraturanalys

Studieform/upplägg

Kursen är nätbaserad med 5 obligatoriska träffar på plats i skolan. Handledning finns att tillgå. Rekommenderat antal veckor att läsa kursen på är 20, dock minst 10 veckor.

Examinationer

Olika bedömningsuppgifter finns: muntliga redovisningar, argumenterande och utredande texter, referat, litteraturanalyser och de nationella proven.

Förkunskaper

Att ha kunskaper motsvarande grundskolans svenska årskurs 9 eller Komvux  svenska på grundläggande nivå.

Svenska 2, klassrum

Kurskod: SVESVE02, 100 poäng

Kursens innehåll

I Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia. Genom analyser av såväl klassiska romaner som modernare texttyper skapar du dig en vidare förståelse för ämnet. Du ges även möjlighet att reflektera kring det svenska språkets uppbyggnad, utveckling och status, samt utveckla din förmåga att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter i både olika sammanhang och texttyper.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och består av föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar i såväl tal som skrift. Handledning finns att tillgå via e-mail, digitalt möte eller på plats på skolan.

Examinationer

Kursens olika momenten examineras genom inlämningsuppgifter, prov och muntliga uppgifter.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på de kunskaper du inhämtat i Svenska 1.

Svenska 2, distanskurs

Kurskod: SVESVE02, 100 poäng

Kursens innehåll

I Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia. Genom analyser av såväl klassiska romaner som modernare texttyper skapar du dig en vidare förståelse för ämnet. Du ges även möjlighet att reflektera kring det svenska språkets uppbyggnad, utveckling och status, samt utveckla din förmåga att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter i både olika sammanhang och texttyper.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans och innehåller 2-3 obligatoriska testtillfällen. Handledning finns att tillgå via e-mail, digitalt möte eller på plats på skolan. Rekommenderat antal veckor att läsa kursen på är 20, dock minst 10 veckor.

Examinationer

I kursen ingår 2-3 obligatoriska examinationer på plats på skolan.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på de kunskaper du inhämtat i Svenska 1.

Svenska 3, klassrum

Kurskod: SVESVE03, 100 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande moment:

 • Källkritik
 • Litteraturanalys
 • Vetenskapligt skrivande
 • Retorik
 • Språkhistoria

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med kontinuerlig bedömning. Kursen avslutas med ett muntligt och ett skriftligt nationellt prov.  Kurslitteratur krävs, se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida. 

Examinationer

 • Vetenskaplig uppsats med seminarium
 • Skriftlig och muntlig litteraturanalys
 • Retorik och talanalys
 • Nationella prov, skriftligt och muntligt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska 2 krävs.

Övrigt

Kurslängd: 20 veckor

Svenska 3, distanskurs

Kurskod: SVESVE03, 100 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande moment:

 • Källkritik
 • Litteraturanalys
 • Vetenskapligt skrivande
 • Retorik
 • Språkhistoria

Studieform/upplägg

Kursen är en distanskurs med kontinuerlig bedömning. Kursen ges på 20 eller 10 veckor och avslutas med ett muntligt och ett skriftligt nationellt prov som utförs på plats i Vuxenutbildningens lokaler.  Kurslitteratur krävs (se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida). 

Examinationer

 • Vetenskaplig uppsats med seminarium
 • Skriftlig och muntlig litteraturanalys
 • Retorik och talanalys
 • Nationella prov, skriftligt och muntligt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska 2 krävs.

Övrigt

Kurslängd: 10 veckor alternativt 20 veckor.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1, klassrum

Kurskod: SVASVA01, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Jämförelse mellan det svenska språket och elevens modersmål
 • Språklig variation
 • Skönlitteratur
 • Olika texttyper som referat, debattinlägg och inlägg
 • Referat- och citatteknik. Källkritik
 • Muntliga presentationer

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med kontinuerlig bedömning. Kursen är på 100 poäng under 20 veckor, vilket motsvarar 10 timmars studier per vecka (3 timmar i skolan och cirka 7 timmar hemarbete).

Examinationer

 • Prov/Bedömningsuppgifter under skoltid, som t.ex. referatprov och novellprov.
 • Nationella prov del A, B och C (muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning).
 • Inlämningsuppgifter i det digitala klassrummet.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande svenska som andraspråk.

Övrigt

Kurslitteraturen ska införskaffas till kursstart. Se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida. En rekommendation är att kombinera kursen med en orienteringskurs för att få extra språkträning.

Svenska som andraspråk 1, distanskurs

Kurskod: SVASVA01, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Jämförelse mellan det svenska språket och elevens modersmål
 • Språklig variation
 • Skönlitteratur
 • Olika texttyper som referat, debattinlägg och inlägg
 • Referat- och citatteknik. Källkritik
 • Muntliga presentationer

Studieform/upplägg

Kursen är en distansutbildning med kontinuerlig bedömning. Kursen är på 100 poäng och kan läsas på 20 veckor eller 10 veckor. 20 veckors studier motsvarar cirka 10 timmars hemarbete per vecka, medan 10 veckors studier motsvarar cirka 20 timmars hemarbete per vecka. 

Kursens prov genomförs på skolan (6–7 provtillfällen).

Det är viktigt att följa planeringen och att lämna in uppgifterna i tid.

Handledning sker efter överenskommelse. 

Examinationer

 • Prov/Bedömningsuppgifter under skoltid, som t.ex. referatprov och novellprov.
 • Nationella prov del A, B och C (muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning).
 • Inlämningsuppgifter i det digitala klassrummet.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande Svenska som andraspråk.

Övrigt

Rekommenderat antal veckor att läsa kursen på är 20 för att hinna utveckla språket. Vid val av 10 veckor bör du ha goda förkunskaper och en snabb progression.

En distansutbildning kräver goda kunskaper i datoranvändning. M365 for education används som lärplattform.

Kurslitteraturen ska införskaffas till kursstart. Se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida.

Svenska som andraspråk 2, klassrum

Kurskod: SVASVA02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Språkhistoria, språksläktskap, språken omkring oss
 • Argumentation
 • Litteratur - läsa och analysera litteratur
 • Utredande texter
 • Muntlig framställning

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med kontinuerlig bedömning. Kursen är på 100 poäng vilket motsvarar 10 timmar per vecka, 3 timmar per vecka i skolan och cirka 7 timmar hemarbete i 20 veckor.

Examinationer

 • Språkprov
 • Argumentation
 • Litteraturprov
 • Utredande texter - kamratrespons

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska som andraspråk 1.

Övrigt

M365 for education används som lärplattform. Kurslitteraturen ska införskaffas till kursstart. Se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida.

Svenska som andraspråk 2, distanskurs

Kurskod: SVASVA02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Språkhistoria, språksläktskap, språken omkring oss
 • Argumentation
 • Litteratur - läsa och analysera litteratur
 • Utredande texter
 • Muntlig framställning

Studieform/upplägg

Kursen är en distansutbildning och kan läsas på 10 eller 20 veckor. Kursen är på 100 poäng och motsvarar hemarbete cirka 10 timmar i veckan. Om kursen läses på 10 veckor innebär det hemarbete cirka 20 timmar i veckan. Det är viktigt att följa schemat och lämna in uppgifterna i tid.

Obligatoriska träffar:
Följande prov kräver att man kommer till skolan.

 • Introduktion med referatprov
 • Språkprov
 • Litteraturprov
 • Utredande texter - kamratrespons
 • Muntlig framställning

Handledning efter överenskommelse.

Examinationer

 • Språkprov
 • Argumentation
 • Litteraturprov
 • Utredande texter - kamratrespons

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska som andraspråk 1.

Övrigt

En distansutbildning kräver goda kunskaper i datoranvändning. M365 for education används som lärplattform. Kurslitteratur ska införskaffas innan kursstart. Se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida.

Svenska som andraspråk 3, klassrum

Kurskod: SVASVA03, 100 poäng

Kursens innehåll

● Källkritik
● Litteratur - läsning och analys av romaner och noveller
● Vetenskapligt skrivande
● Retorik
● Språksociologi
● Argumentation

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med kontinuerlig bedömning. Kursen är på 100 poäng
vilket motsvarar 10 timmar per vecka, 3 timmar per vecka på skolan och cirka 7
timmar hemarbete i 20 veckor.

Examinationer

● Vetenskaplig uppsats med opponering
● Språksociologi
● Skönlitteratur, analys
● Retorik, argumenterande tal
● Skriftlig och muntlig argumentation
● Nationella prov, två delprov: skriftligt och muntligt
● Läsförståelse

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i svenska som andraspråk 2.
M365 for education används som lärplattform. Kurslitteratur ska införskaffas till kursstart , se litteraturlista på Vuxenutbildningens hemsida.

Svenska som andraspråk 3, distanskurs

Kurskod: SVASVA03, 100 poäng

Kursens innehåll

● Källkritik
● Litteratur - läsning och analys av romaner och noveller
● Vetenskapligt skrivande
● Retorik
● Språksociologi
● Argumentation

Studieform/upplägg

Kursen är en distansutbildning och kan läsas på antingen 10 eller 20 veckor. Kursen
är på 100 poäng och motsvarar hemarbete cirka 10 timmar i veckan om den läses på
20 veckor och cirka 20 timmar i veckan om den läses på 10 veckor. Det är viktigt att
följa planeringen och lämna in uppgifterna i tid.
Obligatoriska träffar på skolan:

● Seminarium med opponering
● Nationellt prov - skriftligt
● Nationellt prov - muntligt
● Novellprov
● Läsförståelse
● Argumenterande tal

Examinationer

 • Vetenskaplig uppsats med opponering
 • Språksociologi
 • Skönlitteratur, analys
 • Retorik, argumenterande tal
 • Skriftlig och muntlig argumentation
 • Nationella prov, två delprov: skriftligt och muntligt
 • Läsförståelse

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska som andraspråk 2

Övrigt

En distansutbildning kräver goda kunskaper i datoranvändning. M365 for education används som lärplattform. Kurslitteratur ska införskaffas till kursstart, se litteraturlista på Vuxenutbildningens hemsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?