Läs matematik på Vuxenutbildningen. De flesta kurserna finns både som klassrums- och distanskurs.

A - Österäng

Alla våra matematik och naturvetenskapliga kurser läser du på Sjövägen 30 på Österäng. Vi håller till i samma byggnad som Österänggymnasiet. Här hittar du salarna som i schemat börjar på A.

Matematik 1

Matematik 1a, klassrum

Kurskod: MATMAT01a, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Taluppfattning, aritmetik
 • Procent
 • Statistik och sannolikhetslära
 • Algebra
 • Geometri
 • Funktionslära: linjära - och exponentiella modeller

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • Två lektioner per vecka
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Två till tre inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik grundläggande

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Matematik 1a, distanskurs

Kurskod: MATMAT01a, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Taluppfattning, aritmetik
 • Procent
 • Statistik och sannolikhetslära
 • Algebra
 • Geometri
 • Funktionslära: linjära - och exponentiella modeller

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tre till fyra inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov görs på Vuxenutbildningen
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik grundläggande

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Distanskurs kräver medverkan vid prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Matematik 1b, klassrum

Kurskod: MATMAT01b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Taluppfattning, aritmetik
 • Procent
 • Statistik och sannolikhetslära
 • Algebra
 • Geometri
 • Grafer och funktioner

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • Två lektioner per vecka
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Två till tre inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik grundläggande

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Matematik 1b, distanskurs

Kurskod: MATMAT01b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Taluppfattning, aritmetik
 • Procent
 • Statistik och sannolikhetslära
 • Algebra
 • Geometri
 • Grafer och funktioner

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tre till fyra inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov görs på Vuxenutbildningen
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik grundläggande

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Distanskurs kräver medverkan vid prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Matematik 1c, klassrum

Kurskod: MATMAT01c, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Taluppfattning, aritmetik
 • Procent
 • Statistik och sannolikhetslära
 • Algebra
 • Geometri
 • Grafer och funktioner
 • Aritmetik och algebra, trigonometri, vektorer, geometri

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • Två lektioner per vecka
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Två till tre inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik grundläggande

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Matematik 1c, distanskurs

Kurskod: MATMAT01c, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Taluppfattning, aritmetik
 • Procent
 • Statistik och sannolikhetslära
 • Algebra
 • Geometri
 • Grafer och funktioner
 • Aritmetik och algebra, trigonometri, vektorer, geometri

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tre till fyra inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov görs på Vuxenutbildningen
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik grundläggande

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Distanskurs kräver medverkan vid prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Matematik 2

Matematik 2a, klassrum

Kurskod: MATMAT02a 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra, t.ex. lösning av ekvationer och ekvationssystem
 • Matematiska funktioner av olika typer
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning
 • Matematisk argumentation och logiska resonemang

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • Två lektionspass per vecka
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Två delprov och ett avslutande nationellt kursprov

Examinationer

 • Två delprov
 • Ett nationellt kursprov

Förkunskaper

Matematik 1a, 1b eller 1c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Matematik 2a, distanskurs

Kurskod: MATMAT02a, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra, t.ex. lösning av ekvationer och ekvationssystem
 • Matematiska funktioner av olika typer
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning
 • Matematisk argumentation och logiska resonemang

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken med stöd av material i Google Classroom
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Diagnostiska test Google Classroom
 • Två delprov och ett avslutande nationellt kursprov
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Två delprov
 • Ett nationellt kursprov

Förkunskaper

Matematik 1a, 1b eller 1c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen

Distanskursen kräver att delprov och kursprov skrivs på Österänggymnasiet vid inplanerade tillfällen.

Matematik 2b, klassrum

Kurskod: MATMAT02b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och linjära modeller
 • Algebra och icke-linjära modeller
 • Geometri
 • Statistik
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • 2 lektioner á 90 minuter per vecka
 • 2 handledningspass erbjuds per vecka
 • 2-3 inlämningsuppgifter
 • 3 delprov samt ett kursprov
 • Kursen läses på 20 veckor (25% studietakt)

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 1b/1c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Matematik 2b, distanskurs

Kurskod: MATMAT02b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och linjära modeller
 • Algebra och icke-linjära modeller
 • Geometri
 • Statistik
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • 2 handledningspass erbjuds per vecka
 • 3-4 inlämningsuppgifter
 • 3 delprov samt ett kursprov görs på Vuxenutbildningen
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 1b/1c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Distanskurs kräver medverkan vid prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Matematik 2c, klassrum

Kurskod: MATMAT02c, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och linjära modeller
 • Algebra och icke-linjära modeller
 • Geometri
 • Statistik
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • 2 lektioner á 90 minuter per vecka
 • 2 handledningspass erbjuds per vecka
 • 2-3 inlämningsuppgifter
 • 3 delprov samt ett kursprov

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 1b/1c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Matematik 2c, distanskurs

Kurskod: MATMAT02c, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och linjära modeller
 • Algebra och icke-linjära modeller
 • Geometri
 • Statistik
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • 2 handledningspass erbjuds per vecka
 • 3-4 inlämningsuppgifter
 • 3 delprov samt ett kursprov görs på Vuxenutbildningen
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 1b/1c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Distanskurs kräver medverkan vid prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Matematik 3

Matematik 3b, klassrum

Kurskod: MATMAT03b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och funktioner
 • Förändringshastigheter och derivator
 • Kurvor, derivator och integraler
 • Geometrisk summa och linjär optimering

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • Två lektioner per vecka
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Två till tre inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 2a, 2b eller 2c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Matematik 3b, distanskurs

Kurskod: MATMAT03b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och funktioner
 • Förändringshastigheter och derivator
 • Kurvor, derivator och integraler
 • Geometrisk summa och linjär optimering

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Två till tre inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov görs på Vuxenutbildningen
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 2a, 2b eller 2c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Distanskurs kräver medverkan vid prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Matematik 3c, klassrum

Kurskod: MATMAT03c, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och funktioner
 • Förändringshastigheter och derivator
 • Kurvor, derivator och integraler
 • Trigonometri

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • Två lektioner per vecka
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Två till tre inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 2a, 2b eller 2c

Övrigt

Grafritande miniräknare krävs i kursen.

Matematik 3c, distanskurs

Kurskod: MATMAT03c, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra och funktioner
 • Förändringshastigheter och derivator
 • Kurvor, derivator och integraler
 • Trigonometri

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tre till fyra inlämningsuppgifter
 • Tre delprov samt ett kursprov görs på Vuxenutbildningen
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett kursprov (nationellt prov)

Förkunskaper

Matematik 2a, 2b eller 2c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen.

Distanskurs kräver medverkan vid prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Matematik 4 och 5

Matematik 4, distanskurs

Kurskod: MATMAT04, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Trigonometri - formler och grafer
 • Derivator och integraler
 • Komplexa tal
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken med stöd av material i Google Classroom
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tre delprov och ett avslutande nationellt kursprov
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett nationellt kursprov

Förkunskaper

Matematik 3b eller 3c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen

Distanskursen kräver att delprov och kursprov skrivs på Österänggymnasiet vid inplanerade tillfällen.

Matematik 5, distanskurs

Kurskod: MATMAT05, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Diskret matematik: kombinatorik, mängdlära, grafteori, talteori och induktionsbevis
 • Differentialekvationer
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken med stöd av material Google Classroom
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tre delprov och ett avslutande nationellt kursprov
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett nationellt kursprov

Förkunskaper

Matematik 4

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen

Distanskursen kräver att delprov och kursprov skrivs på Österänggymnasiet vid inplanerade tillfällen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?