Vi har flera olika kurser inom ekonomi på Vuxenutbildningen.

Entreprenörskap

Kurskod: ENTENTR0, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen tar upp

 • Entreprenörskapets betydelse för oss som individer, för företag samt hela samhället.
 • Hur man skapar och utvecklar affärsidéer samt också skyddar dem.
 • Hur man skapar och genomför projekt med tillhörande presentationsteknik.
 • Finansieringsformer av projekt samt tillämpad marknadsföring för det samma.

Studieform/upplägg

Kursen sker i huvudsak genom lektionsbunden undervisning samt handledning. Du kommer att skapa en egen affärsidé och utveckla den genom kursens gång projektbaserat. Muntliga, teoretiska genomgångar varvas med övningar samt ditt pågående projekt. Målet är ett skriftlig projekt som innehåller alla kursens olika delar utifrån din affärsidé.

Examinationer

Skriftlig slutrapport som även ska kunna presenteras muntligt för lärare samt övriga kursdeltagare. Under projektets gång krävs delinlämning veckovis.

Övrigt

Kursen lämpar sig för dig som nu eller i framtiden kan tänka dig att starta en verksamhet, men också för dig som vill lära dig hur man driver projekt av olika slag.

Företagsekonomi 1 och 2

Kurskod: FÖRFÖR01 och FÖRFÖR02, 100 poäng

Kursens innehåll

Börjar med att diskutera begreppen entreprenör, affärsidéer, företagsformer och företagens roll i samhället. Efter det klargör vi företagsekonomiska begrepp som är grunden för kalkylering, budgetering och bokföring som vi övar praktiskt på under mer än halva kursen. Ett litet projekt genomförs också parallellt med undervisning där du själv bestämmer innehåll.

Studieform/upplägg

Kursen ges både lektionsbaserad och som distanskurs.
Oavsett form används Gleerups digitala bok Balans 1 där vi följer bokens upplägg i åtta block. Uppföljning av elevens aktivitet görs via den digitala boken och större betygsgrundande uppgifter lämnas in i rummet i Classroom.

Distanselever ges möjlighet att närvara vid de lektionsbaserade passen men inga obligatoriska träffar är inlagda.

Examinationer

Skriftliga uppgifter som lämnas in i classroom och skriftliga prov som görs antingen på plats i sal eller på annan plats efter överenskommelse, datorbaserat.

Övrigt

Kursen spänner över hela ämnet och det är viktigt att tempot hålls enligt planering.

Ledarskap och organisation, klassrum

Kurskod:LEDLED0, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Ledarskap och organisation får du möjlighet att lära dig hur ledarskap, grupper, motivation samt företagskultur fungerar. Kursen berör också hur organisationsstrukturer är uppbyggda och påverkar nyss nämnda områden.

 • Begrepp, teorier samt modeller om hur vi fungerar som individer och i grupp.
 • Olika typer av ledarskap och hur dessa fungerar på olika nivåer i en organisation.
 • Motivationsskapande faktorer inom en organisation.
 • Organisationsformer samt olika organisationskulturer.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med två lektioner i veckan under 20 veckor där lärare och elever interagerar och diskuterar.

Teoretiska, lektionsbaserade genomgångar varvas parallellt med praktiska övningar. Dessa övningar är direkt kopplade till de olika teoriavsnitt som behandlas och har till syfte att kursdeltagaren ska få möjlighet att öva på en situation som kunde varit hämtad från en verksamhet/ organisation.

Examinationer

Mindre delområden examineras veckovis genom muntliga gruppuppgifter på plats i huvudsak samt delvis individuella fördjupningsuppgifter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

Detta är en kurs arbetsgivare uppskattar högt att du genomgått och som samtidigt ger dig personlig utveckling.

Ledarskap och organisation, distanskurs

Kurskod:LEDLED0, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Ledarskap och organisation får du möjlighet att lära dig hur ledarskap, grupper, motivation samt företagskultur fungerar. Kursen berör också hur organisationsstrukturer är uppbyggda och påverkar nyss nämnda områden.

 • Begrepp, teorier samt modeller om hur vi fungerar som individer och i grupp.
 • Olika typer av ledarskap och hur dessa fungerar på olika nivåer i en organisation.
 • Motivationsskapande faktorer inom en organisation.
 • Organisationsformer samt olika organisationskulturer.

Studieform/upplägg

Kursen läses på 20 veckor.

Veckovisa inlämningar samt tre obligatoriska fysiska träffar (se examinationer nedan). Datum anges vid kursstart.
Möjlighet till två tillfällen i veckan för handledning via Google Meet.

Kursens övningar är direkt kopplade till de olika teoriavsnitt som behandlas och har till syfte att kursdeltagaren ska få möjlighet att öva på en situation som kunde varit hämtad från en verksamhet/ organisation.

Examinationer

Veckovisa arbetsuppgifter lämnas skriftligt för bedömning.
Tre obligatoriska träffar där du enskilt ska kunna redogöra muntligt och/ eller skriftligt kring områdena organisationsteori, ledarskap samt gruppbeteende.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

Detta är en kurs arbetsgivare uppskattar högt att du genomgått och som samtidigt ger dig personlig utveckling.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?