Ett godkänt komvuxarbete behövs för att en examen inom komvux på gymnasial nivå ska kunna utfärdas.

Högskole- eller yrkesförberedande komvuxarbete

Ett komvuxarbete är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du kan använda för en examen inom komvux, motsvarande en gymnasieexamen. En högskoleförberedande examen kan vara inriktad mot studieområdena Samhällsvetenskap och humaniora eller Naturvetenskap och teknik.

Komvuxarbetet på de yrkesförberedande programmen ska visa att du är förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde. Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att du genomför ditt komvuxarbete i slutet av utbildningen.

Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Komvuxarbete högskoleförberedande

Kurskod: KVARNT (studieområde naturvetenskap/teknik),
KVARSH (studieområde samhällsvetenskap/humaniora), 100 poäng

Kursens innehåll

Komvuxarbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för universitets- och högskolestudier. Därför är det lämpligt att genomföra det i slutet av utbildningen. Kursen bygger på att eleven har förmågan att söka efter, granska samt jämföra olika typer av källor.
Om eleven inte har dessa förutsättningar rekommenderas starkt att eleven dessutom deltar på två lektioner i veckan i orienteringskursen i vetenskapligt skrivande.

Studieform/ upplägg

Det pedagogiska upplägget bygger på att handledare kan följa elevens process från början till slut. Därför påbörjas alltid ett nytt komvuxarbete vid kursstart, även om det finns ett tidigare påbörjat arbete. Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektioner, gör läxor och är pådrivande.

Komvuxarbetet har 6 träffar + 1 opponering. Loggbok förs av eleven.

Föreläsningar, arbetspass och träff med handledare ingår.
Träffarna är obligatoriska och äger rum på onsdagar 10.00-11.40.
Handledning erbjuds dagtid.
Kursen går på 20 veckor.
Kursen startar två gånger per år. I januari och i augusti.

Examinationer

Slutinlämning och opponering.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på fördjupningsämnen för respektive gymnasieprogram. Exempel på sådana kurser är Samhällskunskap 2, Företagsekonomi 2, Kemi 2 eller Biologi 2 eller motsvarande. Därutöver svenska 3 eller motsvarande.

Övrigt

Komvuxarbete Vård och omsorg

Inriktning mot yrkesexamen inom vård och omsorg.
Kurskod: KVARVO, 100 poäng.

Innehåll

I din förberedelse för yrkesexamen ingår det att träna ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt. Det gör du genom ett komvuxarbete som samtidigt ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne/område som intresserar dig. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att du så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar din uppgift.

Du kommer att lära dig en del nya saker under arbetet, men de flesta av grunderna och arbetssätten känner du igen sedan tidigare. Det handlar till exempel om att du utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbete och att ge, beakta och värdera respons du får. Det handlar också om att du utvecklar din problemlösningsförmåga och lär dig att förhålla dig kritisk och självständig till källor i ditt komvuxarbete. Dessutom utvecklar du din kommunikationsförmåga såväl skriftligt som muntligt.

Studieform/upplägg

Komvuxarbetet genomförs under 20 veckor.

Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för vård och omsorgsprogrammet. Komvuxarbetet ska visa din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdena i vård och omsorg. Du genomför ditt arbete individuellt under handledning av lärare. Din arbetsprocess beskriver du i en loggbok där läraren kan följa ditt arbete. Det förekommer både obligatoriska träffar på skolan (i grupp och individuellt) samt handledningsträffar som det förväntas att du ska delta på. De obligatoriska träffarna är bestämda på förhand men handledningsträffar bestäms individuellt med den enskilda eleven.

Examinationer

Examinationen av komvuxarbetet sker på skolan. Du ska både muntligt och skriftligt berätta om ditt komvuxarbete. Din redovisning ska innehålla delarna; planering, genomförande och utvärdering. Du visar din förmåga att utföra din valda arbetsuppgift inom yrket som då också kan innehålla en praktisk del beroende på vad du har valt för ämne/område i ditt komvuxarbete.

Förkunskaper

Komvuxarbetet ingår i en yrkesexamen och är därför lämpligt att genomföra i slutet av utbildningen. Komvuxarbetet kan jämföras med ett examensarbete inom det yrkesprogram du har gått och ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot.

Övrigt

Du kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Den ansvarige läraren beslutar om betyget. Det är utifrån målen för komvuxarbetet som läraren bedömer om ditt komvuxarbete är godkänt eller inte. Det finns ingen särskild ämnesplan för komvuxarbetet.

Komvuxarbete yrkesprogram

För yrkesförberedande program. Kurskod: KKVARXX, 100 poäng

Komvuxarbetet på de yrkesförberedande programmen är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.

Examensmål

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev genomför sitt komvuxarbete i slutet av utbildningen. 

Obligatorisk kurs i en examen 

Läser du ett yrkespaket via vuxenutbildningen och planerar för en examen behöver du  ett komvuxarbete som måste ingå i din examen. Börja med att tala med dina lärare om du är i slutet av utbildningen, därefter kontaktar du VLC för att söka kursen och uppdaterar din studieplan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?