Naturvetenskap

Vuxenutbildningens kurser inom naturvetenskap.

A - Österäng

Alla våra matematik och naturvetenskapliga kurser läser du på Sjövägen 30 på Österäng. Vi håller till i samma byggnad som Österänggymnasiet. Här hittar du salarna som i schemat börjar på A.

Biologi

Biologi 1, klassrum

Kurskod: BIOBIO01, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Ekologi
 • Genetik
 • Evolution

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs:

 • Cirka 2 lektioner/vecka
 • 4 obligatoriska laborationer
 • 2 exkursioner
 • 1 skriftlig exkursionsrapport
 • 1 skriftligt arbete
 • 3 delprov

Examinationer

 • 3 delprov på område 1-3
 • 1 skriftlig exkursionsrapport
 • 1 skriftligt arbete

Övrigt

All undervisning sker på Österänggymnasiet.

Biologi 1, distanskurs

Kurskod: BIOBIO01, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Ekologi
 • Genetik
 • Evolution

Studieform/upplägg

Distanskurs:

 • 4 obligatoriska laborationer
 • 2 exkursioner
 • 1 skriftlig exkursionsrapport
 • 1 skriftligt arbete
 • 3 delprov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

 • 3 delprov på område 1-3
 • 1 skriftlig exkursionsrapport
 • 1 skriftligt arbete

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid 4 stycken laborationer, 2 stycken exkursioner (skog och sjö) och 3 stycken delprov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen. Ingen kursstart i november då exkursioner inte kan genomföras under vinterhalvåret.

Biologi 2, distanskurs

Kurskod: BIOBIO02, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Cellära (cellen i funktion, mikrobiologi)
 • Växters och svampars fysiologi
 • Människokroppen

Studieform/upplägg

Distanskurs:

 • 6 obligatoriska laborationer
 • 1 skriftlig laborationsrapport
 • 1 skriftligt och muntligt arbete
 • 3 delprov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

 • 3 delprov på område 1-3
 • 1 skriftlig laborationsrapport
 • 1 skriftligt och muntligt arbete

Förkunskaper

Biologi 1

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid 6 stycken laborationer, en muntlig presentation och 3 stycken delprov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Fysik

Fysik 1a, distanskurs

Kurskod: FYSFYS01a, 150 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Mekanik (mätningar, kraft, densitet, tryck, rörelse)
 • El & Energi (ellära, elektrisk energi, mekanisk energi, värmeenergi)
 • Modern fysik (Kärnfysik, strålning, partikelfysik, relativitetsteori)

Studieform/upplägg

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tio laborationer
 • Tre delprov samt ett kursprov med laborativt prov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

Tre delprov på område 1-3, två skriftliga laborationsrapporter
samt ett kursprov med laborativt prov.

Förkunskaper

Matematik 1, men du rekommenderas att ha läst Matematik 2.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov  som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Fysik 2, distanskurs

Kurskod: FYSFYS02, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Mekanik (kraftmoment, central- och kaströrelse, magnetism och induktion)
 • Vågrörelse (harmonisk svängningsrörelse, vågor, stående vågor, interferens och simulering med stegmetod)
 • Ljud och ljus (stråloptik, ljusvågor, ljus som partikel, ljudvågor och atomfysik)

Studieform/upplägg

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tio laborationer
 • Tre delprov samt ett kursprov med laborativt prov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

Tre delprov på område 1-3, två skriftliga laborationsrapporter
samt ett kursprov med laborativt prov.

Förkunskaper

Matematik 3, men du rekommenderas att ha läst Matematik 4.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov  som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Kemi

Kemi 1, klassrum

Kurskod: KEMKEM01, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Atomernas byggnad och kemisk bindning
 • Kemiska reaktioner och beräkningar
 • Reaktioner och förändringar (syror och baser, redox)

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs:

 • Cirka 3 lektioner/vecka
 • 9 obligatoriska laborationer
 • En eller två skriftliga laborationsrapporter
 • 3 delprov

Examinationer

 • 3 delprov på område 1-3
 • 1 skriftlig laborationsrapport

Förkunskaper

Matematik 1

Klar fördel om även Matematik 2 är avklarad.

Övrigt

All undervisning sker på Österänggymnasiet.

Kemi 1, distanskurs

Kurskod: KEMKEM01, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Atomernas byggnad och kemisk bindning
 • Kemiska reaktioner och beräkningar
 • Reaktioner och förändringar (syror och baser, redox)

Studieform/upplägg

Distanskurs:

 • 9 obligatoriska laborationer
 • En eller två skriftliga laborationsrapporter
 • 3 delprov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

 • 3 delprov på område 1-3
 • 1 skriftlig laborationsrapport

Förkunskaper

Matematik 1

Klar fördel om även Matematik 2 är avklarad

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid 9 stycken laborationer och 3 stycken delprov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Kemi 2, distanskurs

Kurskod: KEMKEM02, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Organisk kemi
 • Kemisk jämvikt och analytisk kemi
 • Biokemi

Studieform/upplägg

Distanskurs:

 • 8 obligatoriska laborationer
 • 2 skriftliga laborationsrapporter
 • 3 delprov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

 • 3 delprov på område 1-3
 • 2 skriftliga laborationsrapporter

Förkunskaper

Kemi 1

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid 8 stycken laborationer och 3 stycken delprov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1, distanskurs

Kurskod: NAKNAK01a1, 50 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livets mångfald samt Ekologi
 • Kemins grunder
 • Hållbar utveckling
 • Sex och samlevnad

Studieform/upplägg

Distansbaserad kurs:

 • Genomföra 2-3 laborationer
 • 1 laborationsrapport
 • 1 skriftligt arbete
 • 2 delprov
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm.
 • Studieanvisningar finns att tillgå.
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Laborationsrapport
 • Inlämningsuppgift

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Naturkunskap 1a2, distanskurs

Kurskod: NAKNAK01a2, 50 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livsstil och hälsa
 • Genetik och bioteknik
 • Hållbar utveckling

Studieform/upplägg

 • Kursen erbjuds endast som distanskurs
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm.
 • 1 obligatorisk laboration
 • 1 slutprov
 • Kursen kan läsas på 20 veckor och 10 veckor.

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Inlämningsuppgift/laborationsrapport

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Naturkunskap 1b, klassrum

Kurskod: NAKNAK01b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livets mångfald samt Ekologi
 • Kemins grunder
 • Livsstil och hälsa
 • Genetik och bioteknik
 • Hållbar utveckling
 • Sex och samlevnad

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs (20 veckor):

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Genomföra 3-4 obligatoriska laborationer
 • 2 laborationsrapporter
 • 1 skriftligt arbete
 • 3 delprov
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm.

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Inlämningsuppgift
 • laborationsrapporter

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Lektionsbaserad kurs kräver medverkan vid lektioner, laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Naturkunskap 1b, distanskurs

Kurskod: NAKNAK01b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livets mångfald samt Ekologi
 • Kemins grunder
 • Livsstil och hälsa
 • Genetik och bioteknik
 • Hållbar utveckling
 • Sex och samlevnad

Studieform/upplägg

Distanskurs:

 • Genomföra 3-4 obligatoriska laborationer
 • 2 laborationsrapporter
 • 1 skriftligt arbete
 • 3 delprov
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Inlämningsuppgift
 • laborationsrapporter

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Naturkunskap 2, klassrum

Kurskod: NAKNAK02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Universums utveckling
 • Grundläggande kemi
 • Evolution
 • Människokroppen

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs

 • 2-3 lektioner per vecka
 • 2 inlämningsuppgifter
 • Genomföra 4 stycken obligatoriska laborationer varav 3 stycken görs på plats
 • 3 delprov eventuellt ett kursprov
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor.

Examinationer

 • 3 delprov eventuellt ett slutprov
 • 1 skriftlig laborationsrapport

Förkunskaper

Naturkunskap 1a2 eller naturkunskap 1b.

Övrigt

Lektionsbaserad kurs kräver medverkan vid lektioner, laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Naturkunskap 2, distanskurs

Kurskod: NAKNAK02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Universums utveckling
 • Grundläggande kemi
 • Evolution
 • Människokroppen

Studieform/upplägg

 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar med mera.
 • Genomföra 4 stycken obligatoriska laborationer varav 3 stycken görs på plats
 • 2 inlämningsuppgifter
 • 1 laborationsrapport
 • 3 delprov eventuellt ett kursprov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

 • 3 delprov eventuellt ett slutprov
 • 1 skriftlig laborationsrapport

Förkunskaper

Naturkunskap 1a2 eller Naturkunskap 1b.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?