Orienteringskurser

Orienteringskurser ger dig tillfälle att träna på olika färdigheter så att du kan lyckas ännu bättre i dina övriga kurser.

Orienteringskurs mot Engelska 6

Kurskod: K3ORIENG, 100 poäng

Kursens innehåll

 • I kursen arbetar vi utifrån dina behov i engelska.
 • Vi bygger upp basgrammatiken som du kanske har glömt och behöver få repeterat.
 • Vi bygger upp ditt ordförråd genom övningar i hörförståelse och kommunikation.
 • Vi lär oss även olika språkliga strategier för att kunna utveckla engelskan.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med två lektioner i veckan.
Kursen rekommenderas att läsas innan engelska 6, ej parallellt.

Examinationer

Inga examinationer, inga betyg men framåtsyftande feedback.

Förkunskaper

Du har betyg i engelska 5 men saknar förkunskaperna för engelska 6.

Övrigt

Kursen är till för dig som har märkt att nivån i engelska 6 i nuläget är för svår och att du behöver bygga upp din engelska för att på sikt klara engelska 6.

Orienteringskurs - Min framtid

Kurskod: KGYORI11a, 50 poäng

Kursens innehåll

En kurs till dig som funderar på vad du vill göra i framtiden gällande studie- och yrkesval. Under kursens gång får du verktyg som hjälper dig att göra det bästa möjliga valet för dig.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och pågår i 10 veckor med 5 träffar förlagd till torsdagseftermiddagar kl.14.40-16.10. Kursen är inte betygssättande men är CSN-berättigad, vilket innebär att du behöver vara studieaktiv.

Examinationer

Mellan träffarna får du uppgifter som du ska jobba med.

Förkunskaper

Kursen riktar sig i första hand till studerande med alla kurser på gymnasial nivå. Du kan också läsa grundläggande svenska delkurs 4 parallellt med denna orienteringskurs.

Övrigt

Gruppvägledning som ska medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval.

Orienteringskurs - Svenska som andraspråk 1

Kurskod: KGYORI11b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • I kursen arbetar vi utifrån dina behov i svenska med utgångspunkt i det man läser i svenska som andraspråk 1.
 • Jämförelse mellan svenska språket och modersmålet.
 • Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller och dikter.
 • Skriva referat. Källhantering. Källkritik.
 • Skriva argumenterande/utredande text, såsom debattinlägg eller inlägg.
 • Muntliga presentationer.
 • Språklig variation.

Vi utformar det exakta innehållet tillsammans utifrån era önskemål.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med två lektioner i veckan under 20 veckor.

Kursen rekommenderas att läsas parallellt med svenska som andraspråk 1.

Examinationer

Inga examinationer eller prov förekommer.

Förkunskaper

Du har betyg från grundläggande kurser i svenska som andraspråk och behöver extra undervisning för att utveckla det svenska språket.

Övrigt

Obligatorisk närvaro. Studieaktiviteten bygger på närvaro och ett aktivt deltagande på lektionerna. 

Orienteringskurs - Formellt skrivande

Kurskod: KGYORI11b, 100 poäng

Kursens innehåll

Syftet med denna orienteringskurs är att utveckla din förmåga att skriva utredande texter. Därför kretsar innehållet kring:

 • utredande texter (bland annat struktur och referat)
 • formellt skriftspråk
 • informationssökning
 • källkritik

Vi utformar det exakta innehållet tillsammans utifrån era önskemål. Vid behov tränar vi även muntliga presentationer.

Studieform/upplägg

Kursen ges på dagtid under 20 veckor. Vi träffas två gånger i veckan à 90 minuter.

Examinationer

Examinationer eller prov förekommer inte.

Förkunskaper

Kursen vänder sig i första hand till dig som läser SVE/SVA 2, SVE/SVA 3 eller som skriver ditt komvuxarbete.

Övrigt

Obligatorisk närvaro. Studieaktiviteten bygger på närvaro och ett aktivt deltagande på lektionerna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?