Vi har kurser inom datorkunskap. Välj vilken du vill studera.

Digitalt skapande

Kurskod: DIGDIG01, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig använda digitala verktyg för olika estetiska uttryck. Du kommer också läsa teori om digitalt skapande. Du kommer att lära dig hur du skapar bilder, ljud och animering. I kursen använder vi bland annat programvarorna Audacity och Adobe Photoshop.

Studieform/ upplägg

Kursen ges på distans. Inga fysiska träffar. Inga gemensamma träffar online. Kursen är individuellt anpassad. Möjlighet till handledning finns via skolans lärplattform. Kursens längd är 20 veckor. Om du vill läsa kursen på färre veckor så kontakta studie- och yrkesvägledare. Kurslärare rekommenderar att kursen läggs på 20 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Skriftliga samt praktiska/skapande uppgifter.

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande datorkunskap. Det är bra om du har grundläggande kunskaper i engelska.

Tekniska grejer

Du behöver ha en dator som klarar av Photoshop eller GIMP. Kursen utgår från PC. Via ditt skolkonto ha du tillgång till Microsoft 365. Skolan tillhandahåller inte dator.

Information och kommunikation 1

Kurskod: INFINF01, 100 poäng

Kursens innehåll

I information och kommunikation 1 får du lära dig vad verbal och ickeverbal kommunikation handlar om samt hur sociala medier används. Du får även lära dig grundläggande ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik.

Studieform/upplägg

Information och kommunikation 1 är en distanskurs utan fysiska träffar, inga schemalagda lektioner. Möjlighet till handledning finns via skolans lärplattform. Kursens längd är 20 veckor. Om du vill läsa kursen på färre veckor så kontakta studie- och yrkesvägledare. Kurslärare rekommenderar att kursen läggs på 20 veckor. 

Examinationer (obligatoriska)

Skriftliga, praktiska samt muntliga uppgifter. 

Förkunskaper

Du bör ha lite datorvana.

Tekniska grejer

Kursen utgår från PC. Via ditt skolkonto ha du tillgång till Microsoft 365. Skolan tillhandahåller inte dator.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?