Föreningsservice

Föreningar som har registrerat sig i kommunens föreningsregister har möjlighet att, genom Göinge Idrottskrets, hyra diverse olika saker.

Så fungerar det

IP Skogen (Idrottsplats i Skogen) är en anläggning i Hästveda som administreras av Göinge Idrottskrets. Här kan din förening hyra material till tävlingar och större evenemang. Tänk på att vara ute i god tid!

 • Fyll i blanketten i länken nedan över vilket material du önskar hyra.
 • Skicka ansökningsblanketten noggrant ifylld i ett frankerat kuvert till:
  Hästveda OK, Box 89, 282 74 Hästveda
  Ofullständiga ansökningar riskerar att inte besvaras.
 • Bekräftelse på din bokning kommer att ske till din e-post eller adress enligt uppgifterna i din ansökan.

Vilka regler gäller?

 • Du står för kostnad av markhyra, markskada, el, vatten, sopor och hygienpapper samt tömning av latriner, container och toatunnor.
 • Du är ansvarig för anläggningen från och med att denna har överlämnats och utkvitterats från förrådsplatsen. Anläggningen är i övrigt försäkrad med hög självrisk.
 • Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av dig som kund.
 • Orienteringsklubbarnas verksamhet har företräde vid förhyrning. Därefter prioriteras övriga av kultur- och fritidsförvaltningen godkända bidragsberättigade föreningar och övriga organisationer samt kommersiella arrangemang.
 • Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.

Taxor

I ansökningsblanketten finns tre taxor angivna med priser per dygn beroende på vilken typ av arrangör din förening är:

 • Lågtaxa - T1
  Bidragsberättigade orienteringsföreningar
  Ingående i Göinge Idrottskrets och/eller i Kristianstad kommun
 • Mellantaxa - T2
  Bidragsberättigade föreningar i Hässleholm och Kristianstad kommuner
 • Normaltaxa - T3
  Övriga förhyrare

Hämta och lämna material

 • Allt material lämnas ut vid ett tillfälle från förrådsplatsen klockan 18 (eller på annan överenskommen tid). Kontakta Håkan Eriksson, telefon 0703-53 79 38, minst två dagar före avhämtningen. Förrådsplatsen ligger på Västra Järnvägsgatan 10 i Hästveda.
 • Städning och rengöring av utlånad material inklusive vagnar, utförs av kunden före återlämnandet.
 • Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av kunden. Anmälan av detta görs vid återlämnandet.
 • Kunden ansvarar för att material är rätt sorterat.
 • Bristfällig städning och ej anmälda skador debiteras extra.
 • Kunden ombesörjer själv transport av material från förrådsplatsen till nyttjandeplatsen, och tillbaka.
 • Det är viktigt att tillräckligt många personer medföljer vid lastning och avlämning så att inga skador på materialet sker.
 • Återlämna materialet i samma skick som du själv skulle vilja hyra det!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?