Bli medlem i en förening

Barn hoppar bok i en gymnastiksal

Hur blir man medlem i en förening? Här kan du hitta information om hur det fungerar med föreningar.

Vad är en förening?

En förening är en sammanslutning av personer med ett gemensamt intresse. Att gå med i en förening är ett sätt att engagera sig i något som man tycker är kul och intressant och ett bra sätt att få många vänner med liknande intresse. Alla människor har rätt att vara med i en förening. De personer som betalat en avgift för att vara med i en förening kallas medlemmar.

Föreningen är demokratiskt uppbyggd

Ideella föreningar är demokratiskt uppbyggda. Det betyder att man som medlem har rätt att vara med och diskutera och bestämma om verksamheten i föreningen. Detta sker på föreningens årsmöte. Under årsmötet har varje medlem varsin röst. Bland annat väljs vilka personer från föreningen som ska sitta i styrelsen. Dessa personer ansvarar sedan för föreningens verksamhet för det kommande året.

Föreningslivet är ideellt

Föreningslivet bygger på ideellt engagemang. Barn och vuxna hjälper till i föreningen på sin fritid utan lön. Det kan till exempel vara att köra barnen till och från en match eller sitta med i föreningens styrelse. Ofta är det både utvecklande och roligt. Man får samtidigt många nya kontakter i samhället. Alla föreningar har ledare eller tränare som ansvarar för aktiviteterna och träffarna. Dessa ledare och tränare lägger ner mycket tid för att skapa bra och trevliga aktiviteter för medlemmarna. Viktigaste inkomsten för föreningen är medlemsavgiften.

Lätt att bilda en förening

Det krävs endast människor med ett gemensamt intresse för att bilda en förening. Detta innebär att vem som helst kan bilda en förening.

Skillnaden mellan företag och förening

Ett företag har som främsta uppgift att vara lönsamt och gå med vinst. Ägarna till företaget vill tjäna pengar. En förening har helt andra syften. Att gå med vinst är inte målet med föreningen. I stället är målet att skapa god verksamhet för föreningens medlemmar. Går föreningen med vinst ska pengarna återinvesteras i verksamheten. 

Föreningslivet i Kristianstad

Sammanlagt finns det drygt 550 föreningar i Kristianstads kommun. Av dessa är drygt 200 idrottsföreningar. Ett rikt utbud av kulturföreningar finns också i Kristianstad, exempelvis dans-, musik- och invandrarföreningar. Förutom idrotts- och kulturföreningar finns det exempelvis handikappföreningar, hjälporganisationer och scouter.

Föreningslivet i Sverige

Idrottsrörelsen i Sverige har över 3 miljoner medlemmar, över 600 000 ledare och sammanlagt finns det över 20 000 idrottsföreningar i landet. Detta är Sveriges största folkrörelse. Kulturföreningar i Sverige samlar cirka 750 000 medlemmar, friluftsföreningar cirka 600 000 medlemmar och politiska partier cirka 500 000 medlemmar. Föreningslivets betydelse för samhället är alltså stort. Välkommen som medlem du med!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?