Verksamhetsmark

Behöver du utöka och utveckla ditt företag? Eller letar du efter mark för att etablera din verksamhet? Vi har ledig mark för både industri och handel i kommunen. När du har hittat ett område som du är intresserad av kan du göra en intresseanmälan.

Aktuella markpriser

Område

Prissättning beslutad om 2016 Tomtpris/m²

Arkelstorp

75 kr

Degeberga

75 kr

Everöd

75 kr

Gärds Köpinge

75 kr

Tollarp

100 kr

Norra Åsum, Wendesområdet

100 kr

Önnestad

100 kr

Fjälkinge, vid E-22

150 kr

Åhus Täppetleden Industri väg 118
(norr om Täppetleden, planlagt för industri/hantverk)

150 kr

Åhus Täppetleden. Industri/handel/livsmedel väg 118

200 kr

Öllsjö, Estrids väg

275 kr

Näsby Högskolan

275 kr

Härlöv Västra Nytt

400 kr

Ängamöllans verksamhetsområde (nya och befintliga)

275 - 350 kr

Reservera mark

När du har hittat mark du är intresserad av skickar du in en intresseanmälan till oss. När vi har fått in din intresseanmälan undersöker vi om det är möjligt för dig att reservera marken. Intresseanmälningar som kommer in behandlas i turordning, varför det kan dröja lite innan vi hanterar just din förfrågan.

Finns inte ditt tilltänkta område med på kartbilderna ovan betyder det med största sannolikhet att det inte finns ledig verksamhetsmark tillgänglig. Exempelvis Åhus är ett område där vi får många förfrågningar, och där finns för närvarande ingen ledig verksamhetsmark. När det åter finns ledig mark tillgänglig läggs det ut ovan.

Hur länge kan jag reservera marken?

Du kan reservera mark i 6 månader med möjlighet till 1-6 månaders förlängning. Alltså totalt max 12 månader.

Vad kostar det?

Under de första 6 månaderna utgår ingen avgift. Därefter tar vi ut en reservationsavgift motsvarande 0,5 % av köpeskillingen per månad.

Bygglov

Under tiden marken är reserverad ska du beställa en nybyggnadskarta, söka och bli beviljad bygglov. Först efter beviljat bygglov säljer vi marken till dig. Du hittar mer information om bygglov under Relaterade länkar. 

Skriva köpekontrakt

När du beviljats bygglov ska vi skriva köpekontrakt. Handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggs inom 30 dagar, resterande del erläggs på tillträdesdagen. Tillträde sker på utsättningsdagen. När vi fått bekräftelse på att du betalt tomten skickar vi ett undertecknat köpebrev till dig. Du söker och bekostar själv lagfart.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.