Verksamhetsmark

Behöver du utöka och utveckla ditt företag? Eller letar du efter mark för att etablera din verksamhet? Vi har ledig mark för både industri och handel i kommunen. När du har hittat ett område som du är intresserad av kan du göra en intresseanmälan.

Under relaterad information hittar du de riktlinjer som gäller från 1 januari 2021.

Aktuella markpriser

Område

Prissättning 2021 års tomtpris/m²

Arkelstorp

100 kr

Degeberga

100 kr

Everöd

100 kr

Fjälkinge

175 kr

Kristianstad Hammar-Nosaby

300 kr

Kristianstad Hammar-Nosaby, utmed E22

375 kr

Kristianstad, väster om Helge å

300 kr

Kristianstad, väster om Helge å, utmed E22

375 kr

Kristianstad, öster om Helge å

400 kr

Kristianstad, öster om Helge å, utmed E22

475 kr

Tollarp

125 kr

Vä-Öllsjö

300 kr

Åhus 

250 kr

Önnestad

150 kr

Reservera mark

När du har hittat mark du är intresserad av skickar du in en intresseanmälan till oss. När vi har fått in din intresseanmälan undersöker vi om det är möjligt för dig att reservera marken. Intresseanmälningar som kommer in behandlas i turordning, varför det kan dröja lite innan vi hanterar just din förfrågan.

Finns inte ditt tilltänkta område med på kartbilderna ovan betyder det med största sannolikhet att det inte finns ledig verksamhetsmark tillgänglig. Exempelvis Åhus är ett område där vi får många förfrågningar, och där finns för närvarande ingen ledig verksamhetsmark. När det åter finns ledig mark tillgänglig läggs det ut ovan.

Hur länge kan jag reservera marken?

Du kan reservera mark i 9 månader med möjlighet till 3 eller 6 månaders förlängning. Alltså totalt max 15 månader.

Vad kostar det?

Under de första 9 månaderna utgår ingen avgift. Därefter tar vi ut en reservationsavgift motsvarande 1 % av köpeskillingen per månad.

Bygglov

Under tiden marken är reserverad ska du beställa en nybyggnadskarta, söka och bli beviljad bygglov. Först efter beviljat bygglov säljer vi marken till dig. Du hittar mer information om bygglov under Relaterade länkar. 

Skriva köpekontrakt

När du beviljats bygglov upprättar kommunen ett köpekontrakt. Handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggs inom 30 dagar, resterande del erläggs på tillträdesdagen. Tillträde sker på finutsättningsdagen. När vi fått bekräftelse på att du betalt tomten skickar vi ett undertecknat köpebrev till dig. Du söker och bekostar själv lagfart.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Mark och exploatering

Marie Thiman

Telefon

044-13 51 68

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad