Vid järnvägskorsningen vid Fädriften har det nu skapats en mycket efterlängtad skejtyta. En klassisk streetyta med varierande svårighetsgrad, en ramp och olika hinder, som inspirerats av det gamla järnvägsområdet intill.

– Nu är den äntligen klar, Åhus skejtyta! En nyskapad yta för barn och ungdomar - som kommer vara full av rörelseglädje, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Ohlsson. Stort tack till alla er som medverkat, skateföräldrar för delaktighet och input, som möjliggjort för alla kommunens skateåkare.

skejt_740x.jpg

Martina Persson, engagerad förälder och mamma till skejttokig son säger – Jag vill framhålla det samarbetet vi fick till mellan föräldrar, medborgare, politiken och tjänstemän från kultur och fritid, som varit jättebra. Hon säger också att Jesper Elg och Daniel Midtorn, även de föräldrar men också skejtare, varit viktiga. De kom med kloka synpunkter så att utformningen blev på bästa sätt för den här platsen.

skejt_detalj_345x.jpg
skejt_detalj2_345x.jpg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll