Marknadsföringsstöd

Marknadsföringsstöd kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en idrottsturnering eller en kulturaktivitet bidrar till att marknadsföra vår kommun. Alla föreningar och organisationer kan söka bidraget. En förening kan endast söka stöd för två evenemang per år.

Vem kan söka

  • Föreningar
  • Organisationer

Bidraget kan användas till

  • Evenemang, idrottsturnering och kulturaktivitet

För evenemang, cuper och större tävlingar

Marknadsföringsstödet kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en idrottsturnering eller en kulturaktivitet. För att få stöd ska evenemanget vara av stort intresse för medborgarna i kommunen och generera besökare utifrån, gästnätter och turistekonomiska intäkter.

Evenemanget ska också ha förutsättningar för att kunna skapa goodwill för Kristianstad och stärka kommunens varumärke. Evenemanget ska kunna dra till sig ett nationellt intresse, till exempel via media.

Ansökningar

Stödet söks löpande under året, dock innan evenemanget/aktiviteteten startar. Stöd finns att söka så länge budgeterade medel finns.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och betraktas som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?