Elitbidrag

Elitbidraget ska stärka föreningens marknadsföring och bidra till ökad synlighet för de värden som förknippas med Kristianstad. Syftet är att stärka varumärket Kristianstad.

Ansökan är löpande under årets gång.

Vem kan söka

  • Föreningar

Vad kan bidraget användas till

  • Aktiviteter

Elitbidrag kan sökas av idrottsklubbar som spelar i högsta serien i sin sport eller på högsta nationella nivå.

Bidrag

Bidraget är på maximalt 250 000 kronor per år. Avtal skrivs för ett år i taget.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?