Att arbeta som yrkesarbetare

Artikeln publicerades 12 april 2024

Elev söker i dator.

Wendesgymnasiets utbildningar leder till en yrkesexamen och ett yrke. Men vad innebär det att utbildas till och vara en bra yrkesarbetare?

På Wendesgymnasiet värderar vi starkt de egenskaper och värden som är viktiga för din framgång i arbetslivet och din personliga utveckling. Här lägger vi stor vikt vid att forma inte bara kompetenta yrkesarbetare utan även individer som är rustade att möta arbetslivets krav med självförtroende, kunskap och en stark yrkesetik.

Livslångt lärande

Vi hjälper dig att utvecklas under din resa mot arbetslivet. Att vara stolt över det man lär sig är viktigt för att bygga en stark yrkesidentitet. Alla ämnen är viktiga och du lär dig både genom att förstå teorin och genom att göra praktiska övningar. Vi tror på livslångt lärande och betonar vikten av att vara nyfiken och öppen för att lära dig nya saker under hela arbetslivet.

Ta initiativ och sätt mål

Vi tror på att ha tydliga mål och visioner med din utbildning för att lyckas med dina studier och i arbetslivet. Det är viktigt att vara kreativ och ta egna initiativ i skolan och på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar dig att ta ansvar för din utbildning och göra det bästa utifrån dina förutsättningar. För oss är det en grundsten i att bli en skicklig yrkesarbetare.

Samarbete och kommunikation

På vår skola tränar vi på att vara bra på att samarbeta och arbeta tillsammans med andra. Vi värnar om skol- och arbetsmiljön och skapar en atmosfär där alla känner sig välkomnade och respekterade. Att stärka din digitala och sociala kompetens i din utbildning är en viktig del av din yrkesindentitet.

Må bra för att prestera bra

De är viktigt att må bra för att kunna göra ditt bästa och trivas i skolan och på arbetsplatsen. Vi strävar efter ett hållbart arbetsliv där vi mår bra både fysiskt och psykiskt med träning och rätt kost. Genom att ta hand om oss själva kan vi göra vårt bästa på jobbet och i skolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?