Byggnad nummer 1 på wendesgymnasiet.

Elevhälsans gemensamma uppdrag är att stödja dig så att du når utbildningens mål. Elevhälsan skall vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteamet utgörs av rektorer, skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. De fungerar som en stödresurs på skolan och har en helhetssyn kring elevers behov av olika typer av stöd utifrån sina individuella förutsättningar och mål.

Kurator

Att må bra och trivas under sin studietid är viktigt för dig och dina studier. Ibland behöver man någon att prata med, någon som kan lyssna och vara ett stöd, då kan du vända dig till kuratorn. Jag har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Att må bra och trivas i skolan är viktigt för dig och dina studier. Som elev på skolan kan du kontakta mig om du har någon ohälsa/sjukdom som kan påverka dina studier.

Specialpedagog

Du kan som elev vända dig till specialpedagog om du behöver hjälp med studierna, tips på appar, skapa konto till inläsningstjänst med mera. Specialpedagogerna är en resurs för dig som elev i din skolgång.

Vilken nytta har du av en specialpedagog?

Du kan ta kontakt med oss om du har problem med studierna, så reder vi tillsammans ut orsakerna och finner lösningar. Specialpedagogerna samarbetar med dina lärare och övrig personal för att dina studier ska gå så bra som möjligt.

Läs- och skrivsvårigheter

Funderar du över om du har läs- och skrivsvårigheter? Då kan du vända dig till oss med dina frågor. Om du redan vet att du har dessa svårigheter, kan vi tillsammans hitta alternativa verktyg, strategier och annat som kan underlätta studierna.

Andra studiesvårigheter

Du kan också få hjälp och stöd om du har stora svårigheter med matematik, inlärning eller koncentration. Vi reder ut problemen och hittar strategier och arbetsmetoder.

Studie- och yrkesvägledare

Under din studietid kommer du som är elev att ha frågor kring din individuella studieplan och mål med din utbildning. Du kan då vända dig till studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att informera och vägleda skolans elever inför val av kurser, inriktning, studier samt yrkesval. Under gymnasietiden får eleverna studie- och yrkesinformation klassvis, men en elev kan också söka upp studievägledaren för enskilda samtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?