Svetsare svetsar i mörker.

Här finns information som riktar sig till dig som går på skolan.

APL

Beställa betygskopia

Bibliotek

Här hittar du böcker, tidningar och tidskrifter och informationskällor i form av databaser och andra elektroniska medier. Här får du hjälp med att hitta material och böcker som du kan läsa bara för nöjes skull eller för skolarbete.

Här finns studieplatser både för enskilda studier och studierum där du som elev kan studera tillsammans med andra.

En viktig del i bibliotekets arbete är att stötta elever som har behov av att lyssna på böcker eller av böcker med ett enklare språk.

Databaser

Du som elev når våra informationstjänster och bibliotekskatalogen via Bokmärken i ditt googlekonto. Hör av dig om något inte fungerar eller du vill ha hjälp med hur du kan använda dem.

Läsa på flera sätt

Lånetid

Läromedel har normalt enm lånetid på ett läsår. Vänligen återlämna läromedlet så fort kursen är slut, så att den som börjar kursen efter dig får låna den. Lånetid på läromedel kan endast förnyas hos bibliotekarien. Lånen är personliga, du får inte låna ut dom och du förbinder dig att återlämna dem till skolbiblioteket. Biblioteksböcker har normalt en lånetid på fyra veckor. Dessa kan lånas om max 2 gånger. Du kan själv göra omlån när du loggar in på ditt bibliotekskonto.

Påminnelse och räkning

Lämnar du inte tillbaka dina lån efter lånetidens slut skickas två påminnelser till dig via e-post. Om du inte återlämnar dina lån trots detta får du hem en räkning på inköpskostnaden. Återlämnar du boken till skolbiblioteket direkt efter att du fått en faktura stryks den.

Busskort

Om du är folkbokförd i Kristianstads kommun och har mer än 6 kilometer till skolan är du berättigad ett busskort. Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor fram till första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Om du är folkbokförd i en annan kommun vänder du dig till din hemkommun.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för elev upp till 18 år görs innan skoldagen börjar av vårdnadshavare via Edlevo app. Myndiga elever frånvaroanmäler sig i Unikum genom att klicka på "EdlevoElev".

Klaga eller överklaga

Är det något du inte är nöjd med ska du i första hand prata med de som i vardagen arbetar med dig, eller prata med rektorn. Det finns också möjlighet att lämna ett skriftligt klagomål via kommunens synpunktshantering.

Ledighet

Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar att informera sig om de moment som hen missat i undervisningen.

All ansökan om ledighet görs hos mentor. Ansökan ska lämnas till mentor minst tre veckor före önskad ledighet. Avser ledighet mer än tre dagar ska den godkännas av rektor. Vårdnadshavare kontaktar mentor i samband med ledighetsansökan för omyndig elev.

Lov och läsår

Läsår 2024/2025

Lov

Datum

Elevernas läsår

2024-08-13 -- 2025-06-05

Höstterminen

2024-08-13 -- 2024-12-20

Vårterminen

2025-01-09 -- 2025-06-05

Höstlov v 44

2024-10-28 -- 2024-11-01

Februarilov v 8

2025-02-17 -- 2025-02-21

Påsklov v 16

2025-04-14 -- 2025-04-17

Helgdag

2025-05-30

Studiedagar

20/9, 8/1, 19/3, 13/5

Skolmat

Öppettider

Restaurang & Café

Tider

Baguetter och dryck

8.00-10.30

Lunch

11.00-12.45

Baguetter och dryck

13.15-14.00

Unikum

Skolsystemet Unikum är en lärportal. I Unikum kommer du som vårdnadshavare, elev och personal åt elevdokumentation, information och kommunikation.

Hjälpte informationen på sidan dig?