Kurslitteratur och annan läsning

Här finns kurslitteraturlistor till Vuxenutbildningens kurser. Du hittar också länkar till resurser där du kan hitta fria böcker, e-böcker och ljudböcker.

Kurslitteratur

Har du blivit antagen till en kurs på Vuxenutbildningen?

Leta reda på din kurs i någon av litteraturlistorna här nedan och skaffa den eller de böcker som står som kurslitteratur för kursen. Du behöver själv beställa och köpa din kurslitteratur, antingen i en vanlig bokhandel eller i en e-bokhandel. Du får en bättre start på dina studier om du har din kurslitteratur redan när kursen startar. Då mycket av undervisningen sker digitalt så behöver du ha tillgång till egen dator eller surfplatta.


Kurslitteratur Grundläggande kurser

Kurs

Litteratur

Engelska grund

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Matematik grund

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart (efter nivåtest). Funktionsräknare krävs.

Samhällslkunskap grund

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Svenska grund

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Svenska som andraspråk grund

Språket grunden till din framtid
Studentlitteratur, Cécile Tartar och Marie-Elen Osbeck
ISBN: 978-91-44-12635-7


 


Kurslitteratur Gymnasiala kurser

Kurs

Litteratur

Biologi 1

Iris Biologi 1
Gleerups, A Henriksson, C Bosson
ISBN 9789151103303
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Biologi 2

Iris Biologi 2
Gleerups, A Henriksson, C Bosson
ISBN 9789151103631
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Digitalt skapande

Digitalt skapande 1 Lärobok och Arbetsbok
Thelin Läromedel, M Marnon
ISBN 978-91-7379-332-2
ISBN 978-91-7379-330-8

Engelska 5

Pick and Mix 1
Gleerups, Digital bok, ISBN: 9789140685070

Engelska 6

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Engelska 7

The English Handbook
Natur & Kultur, M Fredriksson
ISBN 9789127429635
Digital bok, ISBN 9789127437173

Entreprenörskap

E2000 Entreprenörskap Faktabok och övningsbok
Liber, J-O Andersson, A Pihlsgård
ISBN 9789147100712
ISBN 9789147100736

Till samtliga gymnasiekurser i fysik krävs en grafritande räknare. Vi rekommenderar TI-84.

Fysik 1a

Heureka! Fysik 1
Natur & Kultur
ISBN 9789127567276
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Fysik 2

Heureka! Fysik 2
Natur & Kultur
ISBN 9789127567283
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Företagsekonomi 1

Balans Företagsekonomi 1 Faktabok och övningsbok
Gleerups, I Cleland, H Hurtigh
ISBN 9789140689061
ISBN 978-9140689078
Läraren vill att du använder digital version.

Företagsekonomi 2

Balans Företagsekonomi 2 Faktabok och övningsbok
Gleerups, I Cleland, S Löwenheim,
H Palmheden, K Synnergård
ISBN 9789140695505
ISBN 9789140696489
Läraren vill att du använder digital version.

Komvuxarbete
Naturvetenskap och teknik

Gymnasiearbetet - en handbok NA & TE
Natur & Kultur, M Andersson, N Etzler
ISBN 9789127455306

Komvuxarbete
Samhällsvetenskap och humaniora

Gymnasiearbetet - en handbok
Natur & Kultur, M Andersson, N Etzler
ISBN 978912744563

Historia 1a1, 1a2, 1b

Perspektiv på historien 1b
Gleerups förlag, L Nyström, H Nyström, Ö Nyström, K Martinsdotter, K Sjöberg
ISBN 9789140691118
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.
Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Information och kommunikation 1

Ingen kurslitteratur

Kemi 1

Syntes Kemi 1
Gleerups, A Henriksson
ISBN 9789151100807
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Kemi 2

Syntes Kemi 2
Gleerups, A Henriksson
ISBN 9789151100814
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation, digital elevlicens
Gleerups, Berglund, Sewerin
ISBN

Till samtliga gymnasiekurser i matematik krävs en grafritande räknare.
Till Matematik 1-2 rekommenderar vi TI-82 STATS eller TI-84.
Till Matematik 3-5 rekommenderar vi TI-84.

Matematik 1a

Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021
Natur & Kultur, L Alfredsson mfl
ISBN 9789127460089
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt

Matematik 1b och 1c

Matematik 5000+ Vux 1abc Lärobok Upplaga 2021
Natur & kultur, L Alfredsson mfl
ISBN 9789127461772
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Matematik 2a

Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok Upplaga 2021

Natur & Kultur, L Alfredsson mfl
ISBN 9789127462694
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Matematik 2b och 2c

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021
Natur & Kultur, L Alfredsson mfl
ISBN 9789127462670
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Matematik 3 b och 3c

Matematik 5000+ 3bc VUX, Upplaga 2021
Natur & Kultur, L Alfredsson, K Bråting, P Erixon, H Heikne
ISBN 9789127463813
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Matematik 4

Matematik 5000+ 4
Natur & Kultur, Alfredsson, Bodemyr, Heikne
ISBN 9789127455771
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Matematik 5

Digitalt läromedel. Meddelas vid kursstart.

Naturkunskap 1a1

Synpunkt – Naturkunskap 1a1
Gleerups, A Henriksson
ISBN 9789140692665
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Naturkunskap 1a2

Synpunkt 1b
Gleerups, A Henriksson
ISBN 9789140692603
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Naturkunskap 1b

Synpunkt – Naturkunskap 1b
Gleerups, A Henriksson
ISBN 9789140692603
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

Naturkunskap 2

Synpunkt 2
Gleerups, A Henriksson
ISBN 9789140695864
Kurslitteraturen finns även att köpa digitalt.

ORISKRIV - Orienteringskurs i formellt skrivande

Hållbara texter : grunderna i formellt skrivande
Liber, S Ask
ISBN 9789147104284

Psykologi 1

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Natur & kultur, M Almroth, L Svärd
ISBN 9789127446892

eller Digital version
Utgivningsdatum 2017-09-26
ISBN 9789127446908 (licens för 1 år)

Religionskunskap 1

Religion 1 för gymnasiet, 2018, 2:a upplagan.
Natur & Kultur
Katarina Lycken Rüter, Lennart Göth & Veronica Wirström
Fysisk bok ISBN: 9789127453630

Digital bok ISBN: 9789127453654 (licens för 12 månader).

Samhällskunskap 1a1

Stringent 1a1 Elevlicens - Digitalt
Studentlitteratur 2019, M Holmstedt, J Hydén
ISBN: 9789144130897 (licens för 12 månader)
eller (läraren utgår från digital version)
Stringent 1a1 Elevpaket - Digitalt + Tryckt
Studentlitteratur 2019, M Holmstedt, J Hydén
ISBN: 9789144130330 (licens för 4 år)

Samhällskunskap 1a2

Stringent 1b Elevpaket - Digitalt + Tryckt
Studentlitteratur 2017, M Holmstedt, J Hydén
ISBN: 9789144138077 (licens för 3 år)

Samhällskunskap 1b

Stringent 1b Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Studentlitteratur 2017, M Holmstedt, J Hydén

ISBN: 9789144138077 (licens för 3 år)

Samhällskunskap 2

Stringent 2 (digital elevlicens)
Studentlitteratur, Holmstedt, Hydén och Svenning
ISBN: 9789144138107 (licens för 12 månader)

Sociologi

Läromedel i sociologi (digital version)
Gleerups 2014, J Forsell
ISBN: 9789140686398 (licens för 6 månader)

Svenska som andraspråk 1

Svenska impulser 1, Svenska som andraspråk SVA
Sanoma utbildning 2018, C-J Markstedt,
S Löwenhielm
ISBN: 9789152345726

Svenska som andraspråk 2

Svenska impulser 2, Svenska som andraspråk 2 SVA
Sanoma utbildning 2021, C-J Markstedt,
S Bogren
ISBN 9789152354001

Svenska som andraspråk 3

Svenska impulser 3, Upplaga 2
Sanoma utbildning, Markstedt, Bogren
ISBN 978-91-523-6246-4

och
Straff (roman)
Ann-Helén Laestadius
ISBN 978-91-897-7158-1

Svenska 1

Svenska impulser 1
Sanoma utbildning, Markstedt, Eriksson
ISBN 978-91-523-3789-9

Svenska 2

Svenska Impulser 2
Sanoma Utbildning, Markstedt, Eriksson
3:e upplagan
ISBN: 9789152354025

eller

Svenska impulser 2 onlinebok
Sanoma Utbildning, Markstedt, Eriksson
3:e upplagan
ISBN: 9789152360965

Svenska 3

Svenska impulser 3, Upplaga 2024
Sanoma utbildning, Markstedt, Bogren
ISBN 978-91-523-6246-4
BRUS Handboken
Natur & Kultur, A Bayard, K Sjöbeck
2:a upplagan
ISBN 9789127423794
eller
BRUS Handboken (Digital ljudbok)
Natur & Kultur, A Bayard, K Sjöbeck
2:a upplagan
ISBN 9789127426696 

 

Kurslitteratur Vård- och omsorgskurser
(för kurserna till undersköterska)

Kurs

Litteratur

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Sanoma Utbildning, S Svensson Höstfält
ISBN 978-91-523-5774-3

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Sanoma Utbildning, S Svensson Höstfält
ISBN 978-91-523-6182-5

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik
Liber, W Jansson, B Almberg
ISBN 978-91-471-4491-4

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1
Gleerup, M Bengtsson, M Christidis,
U Lundström, A Stenlund
ISBN 978-91-511-0645-8

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2
Gleerup, M Bengtsson, M Christidis,
U Lundström, A Stenlund
ISBN 978-91-511-0646-5

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1
Sanoma Utbildning, Kjell Hjelm
ISBN 978-91-523-6001-9

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2
Sanoma Utbildning, K Hjelm, C Key
ISBN 978-91-523-6335-5

Psykiatri 1

Psykiatri 1, tredje upplagan
Sanoma Utbildning, A-M Göransson
ISBN 978-91-523-6164-1

Psykiatri 2

Psykiatri 2, andra upplagan
Sanoma Utbildning, I Andersson Höglund, B Hedman Ahlström
ISBN 978-91-523-5720-0

Psykologi 1

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Natur & kultur, M Almroth, L Svärd
ISBN 978-91-274-4689-2

Social omsorg 1

Social omsorg 1
Gleerup, Helen Carlander
ISBN 978-91-511-0538-3

Social omsorg 2

Social omsorg 2
Gleerup, Helen Carlander
ISBN 978-91-511-0539-0

Vård och omsorg - Specialisering

Information ges vid kursstart
Fördjupning inom kunskapsområdet där eleven bearbetar, analyserar och diskuterar frågor med hjälp av valfri kurslitteraturDu behöver själv beställa och köpa din kurslitteratur, antingen i en vanlig bokhandel eller i en e-bokhandel. Du får en bättre start på dina studier om du har din kurslitteratur redan när kursen startar. Då mycket av undervisningen sker digitalt så behöver du ha tillgång till egen dator eller surfplatta.

SNOKA - det digitala biblioteket

På SNOKA-sidan kan du söka, beställa och låna om böcker från biblioteken i nordöstra Skåne. Du kan även långa e-böcker och ta del av vad som händer på biblioteken.

Litteraturbanken

Internationella bibliotek

På hemsidan Världens bibliotek hittar du e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Skaffa ett konto med din e-postadress och logga sen in för att läsa och lyssna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?