Betyg, intyg eller studieavbrott

På den här sidan kan du beställa betyg, diplom från Vård och omsorgscollege eller studieintyg. Du kan också göra studieavbrott om du inte längre är aktiv i dina studier.

Beställa betyg

Här kan du beställa betygsdokument för kurser som blivit betygsatta vid Vuxenutbildningen i Kristianstad.

Beställa examensbevis

När det är dags för dig att begära ut din examen från vuxenutbildningen, kontaktar du studievägledarna på VLC.

Beställa diplom från Vård och omsorgscollege

Här kan du beställa ditt diplom från Vård- och omsorgscollege Kristianstad. Du kan även beställa intyg för vårdbiträde. Du ska ha läst minst hälften av kurserna hos en certifierad medlem i VO College.

Beställa studieintyg

Här kan du beställa ett intyg på att du studerar på vuxenutbildningen eller Yrkeshögskolan.

Intyg till förskola eller fritidshem

Förskola och fritidshem kan efterfråga ett intyg som visar i vilken omfattning du studerar. Kuratorn på Vuxenutbildningen kan hjälpa dig med ett sådant intyg. Mejla Agneta Danielsson på följande adress.

Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn

Du som studerar på vuxenutbildningen ska första sjukdagen meddela din lärare att du är sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn.

Du som studerar med studiestöd från CSN ska dessutom:

  • vid sjukdom, första sjukdagen anmäla sin frånvaro till Försäkringskassan (vilket görs på deras hemsida).
  • vid vård av barn, första vab-dagen anmäla din frånvaro till CSN (vilket görs via mejl).

Observera - från och med åttonde sjukdagen ska kopia på läkarintyg eller vård av barn-intyg alltid lämnas till kuratorn på vuxenutbildningen.

Om du vill avbryta dina studier kan du meddela detta här.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?