Stöd och hjälp

När du läser hos oss har du tillgång till flera hjälpmedel som kan underlätta dina studier.

Hjälp med text

Som elev på Vuxenutbildningen har du tillgång till AppWriter som kan hjälpa dig när du ska läsa och skriva. AppWriter kan bland annat hjälpa dig att få en text uppläst. Fråga din lärare eller kontakta någon i Vuxenutbildningens resursteam om du vill veta mer.

Lyssna på böcker

Om du har svårt för att läsa böcker och längre texter kan det vara ett stöd för dig att lyssna på inlästa böcker. Antingen väljer du att bara lyssna eller så lyssnar du samtidigt som du läser den tryckta texten.

Inläsningstjänst

Genom Inläsningstjänst har du möjlighet att lyssna på din kurslitteratur i form av ljudböcker.

Legimus

Du som har en läsnedsättning kan låna och lyssna på talböcker från Legimus. Du kan få en inloggning på Kristianstads Stadsbibliotek eller på ditt närmaste bibliotek. I Legimus hittar du all sorts litteratur - skönlitteratur, biografier och facklitteratur.

På Legimus webbsida finns flera filmer som berättar hur du gör för att lyssna på talböcker. Du kan göra det via deras webbsida eller genom att ladda ner appen Legimus.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?