Pågående arbete 240319: Just nu pågår en separering av konto för dig som är både elev och anställd inom kommunen. Det påverkar inloggning i google miljön. Du behöver byta lösenord för attt kunna logga in i googlemiljön. Det gör du med bank-id på sidan losenord.kristianstad.se. Du ska byta lösenord på din utb-adress.

Här har vi samlat information, lathundar och filmer som hjälper dig att logga in med ditt elevkonto och komma åt de olika resurser som du behöver för dina studier.

Inloggningsmejl

När du blivit antagen kommer du att få ett mejl märkt ”Välkommen till Vuxenutbildningen i Kristianstad”. Avsändare är FIMService. Detta mejl skickas ut tidigast 7 dagar innan kursstart och innehåller dina inloggningsuppgifter. Mejlet skickas till den mejladress du uppgett i webbansökan. Om du inte får något mejl: kontrollera din skräppost eller kontrollera att du har uppgett rätt mejladress i webbansökan.

Byta lösenord

Om du behöver ett nytt lösenord kan du enkelt byta lösenord själv och använda Mobilt BankID för att legitimera dig digitalt, precis som när du använder andra e-tjänster.

Gör så här

Anställd i kommunen

Från och med mars 2024 har du ett separat elevkonto skilt från ditt arbetskonto i kommunen. Tidigare behövde du ha samma lösenord men nu är det två helt separata konton.

Separeringen av kontona har påverkat inloggningen i googlemiljön med ditt elevkonto. För att få det att fungera igen behöver du byta lösenord på din utb-adress. Använd länken ovan.

Egen dator

Som elev på Vuxenutbildningen behöver du ha tillgång till egen dator eller surfplatta. Endast på vissa yrkesutbildningar ingår lån av elevdator. Tänk på att du med lånad elevdator måste logga in på skolan första gången för att sedan kunna logga in hemifrån. Inom yrkeshögskolan kan det finnas undantag till kravet på egen dator, se information under respektive utbildning.

Trådlöst nätverk

Vill du koppla upp din mobil eller egna dator på vårt öppna nätverk? Välj nätverket Christianstad. Det är tillgängligt i alla våra lokaler. Ingen inloggning behövs.

Logga in på lärplattformen

De flesta kurser på vuxenutbildningen använder Google Classroom som lärplattform. Inom kort kommer det ske en övergång till Microsoft 365 och redan under våren 2024 genomförs vissa kurser i lärplattformen M365 for Education. Om det gäller just din kurs kan du läsa om det i ditt antagningsbesked.

Bokmärken och databaser

Synkronisera ditt Google-konto med Chrome för att komma åt våra databaser och andra resurser.

Skapa konto i AV Media

Logga in i Inläsningstjänst

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?