Elevinformation - inför studier på Vux

Här samlar vi sådant som är viktigt att veta för dig som funderar på att börja studera på vuxenutbildningen i Kristianstad. Här finns också information om inloggningar, kurslitteratur och schema som kan vara bra att ha koll på innan din kurs börja.

Individuell studieplan - ett eget ansvar

När du ska börja studera på Vuxenutbildningen kan en studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att upprätta en individuell studieplan, som du sedan följer under studierna. Det är också bra att fundera på vilken utbildningsform, till exempel klassrums- eller distansstudier, som passar ditt lärande bäst.

Eget ansvar

På Vuxenutbildningen behöver du som elev ta ett stort eget ansvar för dina studier och vara beredd på att arbeta självständigt. För att lyckas med studierna krävs det att du har disciplin och lägger tid och kraft på dina studier. Du behöver också kunna läsa instruktioner och ta egna initiativ.

Studieomfattning

Varje kurs består av poäng. När du lägger ihop poängen för kurserna som du ska läsa visar det din studieomfattning. 400 poäng på 20 veckor motsvarar heltidsstudier. 200 poäng på 20 veckor motsvarar halvtidsstudier. En studie- och yrkesvägledare hjälper dig att planera i vilken takt och omfattning du ska studera.

Om du läser på heltid ska du räkna med att lägga sammanlagt 40 timmar i veckan på dina studier - lektioner, egenstudier, grupparbeten med mera inräknat.

EdlevoElev

Du kan logga in i elevsystemet för att se din studieplan eller tacka ja/nej till en kurs. Här finns också dagens schema. Klicka på knappen nedan.

Dator

En stor del av undervisningen sker digitalt. För att lyckas med dina studier bör du ha viss datorvana och tillgång till dator eller surfplatta. Du behöver också ha internetuppkoppling. Alla elever får en e-postadress på Google samt ett antal verktyg som kan användas i skolarbetet tillsammans med Google Classroom. Det är viktigt att ofta (flera gånger i veckan) vara inne i Google Classroom för att ta del av viktig information. Många gånger räcker det med en enkel dator med internetuppkoppling. I vissa kurser kan specialprogram behövas. Om du är osäker så prata med din lärare. Inom yrkeshögskolan kan det finnas undantag till kravet på egen dator, se information under respektive utbildning.

Inloggningar

På länken nedan har vi samlat information, lathundar och filmer som hjälper dig att logga in med ditt elevkonto och komma åt de olika resurser som du behöver för dina studier.

Kurslitteratur

Du behöver själv beställa och köpa din kurslitteratur, antingen i en vanlig bokhandel eller i en e-bokhandel. Du får en bättre start på dina studier om du har din kurslitteratur redan när kursen startar.

Lärares stöd

På Vuxenutbildningen arbetar många kompetenta lärare som hjälper dig vid behov. Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via lärplattformen. Det mesta av kommunikationen mellan lärare och elev sker i vår lärplattform. I många kurser finns det inplanerade obligatoriska träffar. Antalet träffar varierar från kurs till kurs men du får veta i god tid när du måste komma till skolan. Vissa kurser har inga obligatoriska träffar.

Handledning

På Vuxenutbildningen vill vi att du ska lyckas med dina studier. Hur, var och när handledning kan ske varierar mellan olika ämnen och lärare. I vissa fall innebär det att handledningstid läggs ut i schemat, i vissa fall att du meddelar din lärare via mejl. Handledning kan också ske via digitala möten. Det är viktigt att komma överens om handledningstider med den eller de lärare just du har.

Schema

I ditt antagningsbesked finns en länk till schemavisaren. För att se ditt personliga schema behöver du ange dina initialer. Här kan du läsa mer.

Studieaktivitet

Det är viktigt att du visar studieaktivitet, det vill säga att du visar för din lärare att du deltar i undervisningen och gör framsteg i ditt lärande. Beroende på individuell studieplan kan det se olika ut för olika elever. Följande grundregler gäller:

  • Om du inte har varit i kontakt med din lärare under den första veckan på en kurs avbryts du från kursen.
  • Om du inte har visat studieaktivitet under mer än två veckor under kursens gång, kontaktas du av lärare och får en vecka på dig att visa studieaktivitet.
  • Om du inte har visat studieaktivitet på sammanlagt tre veckor avbryts du från kursen.
  • Sjukdom ska styrkas med läkarintyg. På länken nedan kan du läsa mer om frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn.

Fusk

På Vuxenutbildningen i Kristianstad accepterar vi inte någon form av fusk. Du är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller. Fusk är en form av bedrägeri som i värsta fall kan leda till avstängning.

Vad är fusk?

Fusk är när någon försöker vilseleda lärare när denne ska bedöma studieresultat, oavsett om det handlar om prov, inlämningsuppgifter, redovisningar eller laborationer.

Vad ska du tänka på för att undvika fusk?

  • Att alltid följa lärarens anvisningar om tillåtna hjälpmedel.
  • Att alltid ange källan när du hämtar information från böcker/internet.
  • Att alltid författa inlämningsuppgifter själv.
  • Att fråga läraren om du är osäker på vad som är tillåtet.

Vad är plagiat?

Plagiat är en speciell form av fusk. Att använda andras arbeten, helt eller delvis, och få dem att framstå som ens eget, kallas att plagiera. Även om du byter ut vissa ord i en mening / kopierar delar av olika meningar för att sätta ihop dem till en ny sådan, räknas det som plagiat.

Lär dig vilka regler som gäller när du ska använda dig av andras texter. Du måste vara noga med att tydligt visa vad som är dina egna idéer och formuleringar och vad du har hämtat från annat håll. Detta gäller både material från böcker och från internet.

Fråga alltid din lärare om du får återanvända något du har skrivit tidigare.

Vad händer om du fuskar?

Om en lärare misstänker att en elev har försökt att fuska, ska en anmälan om detta lämnas till skolans rektor för vidare utredning. Enligt förordningen får skolan vidta disciplinära åtgärder mot elever som fuskar vilket kan leda till avstängning. Avstängningen kan i sin tur leda till återbetalning till CSN.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?